Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Dansk litteratur

Her finder du spændende bøger om Dansk litteratur. Nedenfor er et flot udvalg af over 53 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Johannes Fibiger & Gerd Lütken
  768,95 kr.

  Bogen omfatter de væsentligste litteraturhistoriske perioder - lige fra den oldnordiske digtning over middelalderen, renæssancen, barokken, oplysningstiden, romantikken til det moderne gennembrud, symbolismen, mellemkrigstiden, efterkrigstiden, modernismen og 1970'erne til i dag.I sine indledende vejledninger til, hvordan litteratur kan læses og analyseres, sætter bogen også fokus på, at læsningen af den samme tekst kan foregå på mange forskellige måder med mange forskellige resultater. Bogen er forsynet med mere end 200 illustrationer, primært fra den europæiske kunsthistorie. Centrale billeder er kommenteret grundigere for at vise væsentlige positioner i europæisk tankegang. Bogen afsluttes med et leksikon, der indenholder forklaringer på en række faglige termer, litterære perioder og fortælletekniske grundbgreber. Litteraturens veje er en del af en udgivelsesserie, der også omfatter en tekstantologien Litteraturens huse og en stribe forfatterportrætter i Litteraturens stemmer, men kan også bruges som et selvstændigt værk. Bogen henvender sig først og fremmest til danskundervisningen på landets ungdomsuddannelser, men er i øvrigt et enestående opslagsværk for enhver, der interesserer sig for litteratur. Desuden kan bogen anvendes på de videregående uddannelser.

 • - From the Medieval Period to the Present Day
  af Thomas Bredsdorff, Anne-Marie Mai & red.
  208,95 kr.

  Den danske lyrik er gennem tiden blevet formet af det danske sprogs særlige klang og præget af den danske natur, provinsbylivet, de lyse nætter, efterårsblæsten og de lange mørke vintermåneder. 100 Danish Poems giver et repræsentativt udvalg af de bedste digte fra den danske litteraturhistorie – fra folkeviserne til i dag – i en engelsksproget nyoversættelse. Bogen er en paralleludgave, der giver læseren mulighed for at læse og studere det oprindelige danske digt og den engelske oversættelse side om side. Hovedparten af digtene foreligger hermed på engelsk for første gang, og hele 64 forskellige digtere er repræsenteret – fra klassikere som Thomas Kingo og N.F.S. Grundtvig til moderne, nulevende digtere som Søren Ulrik Thomsen og Naja Marie Aidt. Redaktørerne Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai har forsynet bogen med en indledning, der giver læseren en grundig introduktion til dansk lyrik gennem tiderne ved at stille skarpt på de centrale udviklingslinjer i den dansksprogede digtnings historie og samtidig sætte den ind i en større, international kontekst. Thomas Bredsdorff, professor emeritus i nordisk litteratur, Københavns Universitet, og adjungeret professor ved International Center for Business and Politics, CBS. Anne-Marie Mai, professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet.

 • af Mads Rangvid & Mimi Sørensen
  528,95 kr.

 • af Pil Dahlerup
  386,95 kr.

  Selvfølgelig var Martin Luther først og fremmest teolog, og hans historiske indsats er religiøs. Men han skrev og tænkte som en digter.Luthers forfatterskab blev den store inspiration for tidens danske litteratur. Alle genrer blev gennemgribende forandret. De fleste forfattere antog Luthers lære om frelse ved tro, men de forstod ikke hans syn på gerning, eller også var de uenige. Luthers ændring af Maria-billedet blev kun tøvende modtaget og slog aldrig igennem i fuld skala. Men Gud, der i Davids Salmer var Herre, blev også i Danmark en kærlig eller vred Fader.Luthers stil var ikke sådan at efterligne. Med ham kom også problemet om forholdet mellem religion og æstetik. De danske løsninger var mange, resultaterne blandede, men grunden blev lagt til senere tiders protestantiske litteratur, bl.a. den store salmedigtning.De var grove i munden, disse første protestanter, ikke mindst Luther selv. Polemikken giver det hele en kant, som man ikke kan se bort fra.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Det er en livsbekræftende historie genfortalt af den unge, danske forfatter Clara Wedersøe Strunge og illustreret af den prisvindende kunstner Jevgenij Antonenkov. Den grimme ælling er perfekt som første illustrerede introduktion til børn og deres forældre om den simple sandhed “Du skal ikke dømme på udseendet alene. ”Det er historien om en lille fugl, der kom til verden i en andegård skønt klækket af et svaneæg. Historien fortæller os at, det at vokse op, ændre sig og tage risici ikke kun kan forandre os – det kan også forvandle os til en “smuk svane”.

 • af Henrik Scharling
  288,95 kr.

  2. juledag drager de tre brødre Gamle, Corpus Juris og Nicolai af sted til Nøddebo præstegård. Nicolai sørger den næste uges tid for de underholdende indslag, og man møder den lune pastor i Nødde og hans kone samt de to kønne præstedøtre Andrea Margrethe og Emmy. Nicolai forelsker sig omgående i dem begge, men hvem skal man dog vælge, når man nu har besluttet sig for at forlove sig inden årets udgang?slxHenrik Scharling (1836-1920) var en dansk teolog og forfatter. Han er særligt kendt for romanen "Ved nytårstid i Nøddebo Præstegård", som senere er blevet skrevet om til komedien "Nøddebo Præstegård", der har skabt glæde på både de skrå brædder og det store lærred. Henrik Scharling var rektor for Københavns Universitet af to omgange og blev endvidere Ridder af Dannebrogordenen, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.

 • af Jørgen Haugan
  298,95 kr.

  "Min intention har været at rehabilitere kunstneren Nexø – og derigennem demonstrere, at man via et bedre kendskab til hans kunstneriske udvikling bliver sat i stand til at give en mere velfunderet biografi, hvor liv og værk kommer til at belyse hinanden på en ny og ganske uventet måde."Den store danske forfatter Martin Andersen Nexø (1869-1954) var på sin vis selv med til at skabe fortællingen om, at hans forfatterskab udelukkende var politisk inspireret. Jørgen Haugan har sammenholdt Andersen Nexøs breve, dagbøger og romaner og er kommet frem til en helt anden tolkning, nemlig at det var forfatterens erotiske liv, der drev og satte kursen for hans litterære produktion.Jørgen Haugan (f. 1941) er norsk forfatter og underviser og har skrevet en lang række biografier om skandinaviske forfattere. Han er lektor emeritus ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet, hvorfra han blev dr.phil. i 1977 for sin afhandling om Henrik Ibsen.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Denne historie handler om en tinsoldat som fra fødslen er enestående. Alle tinsoldater har to ben, men ikke denne; han har kun ét ben, men er på trods af dette den mest standhaftige af alle.Vores hovedperson forelsker sig i en ballerina af papir, men onde kræfter vil forhindre kærligheden i at blomstre.Illustrationerne i bogen vil lede de små læsere ind i en eventyrlig verden og tage dem med på en rejse i avisbåden, sammen med den lille, standhaftige tinsoldat.SAMLING: MINE FØRSTE EVENTYRIllustreret af Gaëlle VejlupekGenfortalt af Clara Wedersøe Strunge“Mine første eventyr” er en samling af H. C. Andersens verdensberømte eventyr, der er blevet nænsomt genfortalt for vores unge læsere. Hver bog i denne samling er illustreret af en prisvindende kunstner.Hans Christian Andersen Copenhagen har omhyggeligt udvalgt kunstnere til de enkelte eventyr for at afspejle stemningen i eventyret og skabe magiske og mindeværdige personer.Hver bog i samlingen “Mine første eventyr” indeholder en interessant historie om H. C. Andersens liv og er ledsaget af et kort interview med illustratoren.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Dette eventyr handler om evnen til at udtrykke medlidenhed og kærlighed og at være trofast og uselvisk. Stærkt venskab og kærlighed hjælper Gerda med at redde Kay fra Snedronningens fangenskab og smelte splinten af troldspejlet, som forvandler ens hjerte til is. Bogen er på shortlisten over finalister i 2020 BIBF ANANAS INTERNATIONAL ILLUSTRATION UDSTILLING.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Denne bog handler om en ung havfrue, som er villig til at opgive sin tilværelse i kærlighedens navn. På grund af sin stærke kærlighed til prinsen får den lille havfrue et par ben i stedet for sin fiskehale. Da kærligheden ikke bliver gengældt, dør hun og bliver til havskum.

 • af Anne Weile & Hanne Milling
  228,95 kr.

  Gennem aktiverende skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæggende tekstlæsning og kommunikation i dagligdagen. Udgangspunktet for tekstarbejdet er autentiske tekster.Tekstforståelsen sikres med før-, under- og efterlæsningsopgaver samt klare illustrative modeller. Den sproglige sikkerhed styrkes gennem instruktive grammatiske øvelser.Desuden giver Alverdens dansk G, en sociokulturel introduktion til normer, værdier og livsformer i Danmark.Der er fokus på temaer som: Kærlighed Ensomhed Forskellighed Retfærdighed Sundhed TryghedAlverdens dansk G har som sin forløber Alverdens dansk Basis, en meget ensartet og genkendelig struktur, hvor hvert kapitel er bygget op om et tema, der tilgodeser alle aldersgruppers og begge køns interesser.Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanen for dansk som andetsprog på avu, niveau G.

 • - Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig, bd. 1+2
  af Marianne Stidsen
  498,95 kr.

  Marianne Stidsen søger den store sammenhæng mellem det sen­moderne gennembruds mennesker, ligesom Georg Brandes søgte en sammenhæng mellem det moderne gennembruds mænd.Vestens efterhånden jammerlige udgave af individualismen sættes under debat. Svaret på samtidens store spørgsmål om identitet søges i litteraturen. Ud af dette heterogene stof øjner man bevægelsen fra en kritisk til en selvkritisk humanisme.I bind I: ”Litteratur, identitet og senmodernitet” udvides efterkrigstidens forståelsesrammer. Der kastes nyt lys over virkelighedstolkningen i Heretica-bevægelsen, konfrontationsmodernismen, sentressernes opbrudsgeneration, 70’ernes marxistiske og feministiske litteratur og vor tids kropsmodernisme og postmodernisme. Det står efterhånden klart, at periodens begreber om identitet forandrer sig og må føres ajour. Det bliver de her. I bind II: ”Skandinavisk litteratur i globaliseringens tid” nærlæses forfattere som Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Pia Juul, Niels Frank, Christina Hesselholdt, Kirsten Hammann, Christian Jungersen,­ Claus Beck-Nielsen, Stig Larsson, Jan Kjærstad, Karl Ove Knausgård­­ og andre. Spørgsmålet er, hvordan virkeligheden af i dag egentlig føles og fortolkes. Af den enkelte. Indeni. Om forfatteren: Marianne Stidsen, f. 1962, dansk littera­turforsker; mag.art. og lektor på ­Københavns Universitet med speciale i den nyeste danske littera­tur, som hun har kortlagt kyndigt med Ankomster – til 90’erne (1995) og Udveje – fra 90’erne (2001). Hun har tillige udforsket denne litteraturs ældre rødder, bl.a. hos Jens Baggesen. I Idyllens grænser (2002) er emnet postmodernismen. Marianne Stidsen blev i 2014 optaget som medlem af Det Danske ­Akademi. www.denstoredanske.dk

 • - Digte
  af Claus Høxbroe
  168,95 kr.

  Beat-poeten og performeren Claus Høxbroe har begået sin niende digtsamling.

 • - Et moderne livs fortælling
  af Knud Peder Jensen
  158,95 kr.

  I over tre år har Knud Peder Jensen, som er historiker og bosidddende på Fur, arbejdet på at studere og skrive den første egentlige biografi om Jeppe Aakjær - hans liv og hans digtning. Resultatet er blevet en storslået fortælling, der både rummer afhandlingens karakter med grundig og velovervejet behandling af de mange data og livs-stumper, men samtidig er holdt i en fortællende form. Og spændende, som en roman, har Jeppe Aakjærs liv været. Fra fødsel, 1866 - til en relativt tidlig død i 1930, på et tidspunkt hvor Jeppe Aakjær stod på toppen af sin karriere, og i sine fire binds erindringer kunne se tilbage på et fantastisk og forunderligt liv. Fantastisk og forunderligt fordi han så at sige selv med sine valg og sin vilje skabte sit eget liv. Derfor er biografiens undertitel meget betegnende "En moderne livsfortælling". Aakjær var nemlig om nogen dansk forfatter moderne. Han startede omtrent sit liv med at gøre oprør med det vedtagne, mod konventionerne. Og selv om han var "enestekarl" hjemme på Aakjær, da han første gang for alvor førte pennen til papiret, så var han allerede fra begyndelsen af 1880´erne på vej væk fra bondesamfundet. På vej ind til den store by, hvor uddannelse, arbejde, liv og digtning var mulig på måder, de gamle end ikke drømte om. Men det kneb gevaldigt med for alvor at komme i gang. Også med kærlighedslivet. I næsten 15 år dannede han par med storbondens datter Marie Bregendal. Hun ofrede sig, økonomisk, for ham, og drev pensionat i København. Senere blev han lykkeligt gift med billedskæreren Nanna Krog. Også hun ofrede sig og skabte senere den atmosfære på Jenle, der dannede rammen om bondeforfatterens liv og digtning de sidste 25 år af hans liv.

 • af Olga Eggers
  64,94 - 215,95 kr.

  ”Lucias hænder gled ned i hendes skød, hendes læber skiltes, og hendes vidt opspærrede øjne stirrede udtryksløse imod søsteren. Hendes tanker kæmpede for at forstå. Så bredte rødmen sig over hendes pande, og hun bøjede hovedet i skam. En elsker – hvorledes kunne Carolina have en elsker. Elskov var jo det, man ikke tænkte på, noget hemmeligt og hedt, en rød synd, sagde hendes skriftefader, blodets hemmelige synd. Havde Carolina kendt den?”Lucia er endnu for ung til at gå i kloster, selvom hun brændende ønsker at søge tilflugt bag de tykke mure, hvor man er skærmet fra alle verdens fristelser. Hun og storesøsteren Carolina lever et stille og fattigt liv i familiens hus i Venedig, der engang dannede rammer om slægtens syndige fornøjelser. ”Den røde synd" udkom første gang i 1908.Olga Eggers (1875-1945) var dansk journalist og forfatter. Hun var en markant skikkelse i sin samtid som fremtrædende socialdemokrat og kvindesagsforkæmper. Eggers var optaget af kvinders seksuelle frigørelse og retten til prævention og abort, og hun udfoldede disse emner i flere af sine romaner.I 1933 meldte Eggers sig imidlertid ind i det danske nazistparti og blev i 1945 arresteret af modstandsbevægelsen og døde samme år i Vestre Fængsel. Olga Eggers står tilbage som en kompleks og sammensat skikkelse i dansk kultur- og litteraturhistorie.

 • af Rud Lange
  64,94 - 281,95 kr.

  ”Hun hed Marie og var fattighuslem.For nogle år siden, da der endnu var en smule stads ved hende, havde hun været glædespige. Hun havde engang været meget attrået, men efterhånden som hun blev ældre og tabte sig, gled hun ned ad i glædesgadernes rangforordning, og da til sidst selv den tarveligst vante mand rynkede på næsen af hende, blev hun smidt på fattiggården.”Marie ser tilbage på de få lyse øjeblikke, hun har oplevet i sit sørgelige liv – dengang det alligevel ikke var så skidt, som det sidenhen er endt. Mellem det hårde og det rå glimter der små juveler af poesi og ømhed, mens Marie tager os med på rejse i sin erindring.”Drømme” udkom første gang i 1910.Rud Lange (1884-1918) var en dansk journalist og forfatter, der udgav en lang række romaner i løbet af sit korte liv. Han opnåede ikke stor popularitet i sin samtid, hvor folk mente, at hans romaner var alt for optagede af det sygelige sind og af afvigende karakterer. Rud Lange begik selvmord i 1918, fire år efter hans sidste roman var udkommet.

 • af Elias Bredsdorff
  215,95 kr.

  I midten af 1800-tallet skrev de to danske kulturelle ikoner H.C. Andersen og Georg Brandes breve til hinanden. Dette er en kommenteret udgave af den anerkendte litteraturhistoriker Elias Bredsdorff. Bogen indeholder desuden Brandes' tre afhandlinger om H.C. Andersen.Elias Bredsdorff (1912-2002) var en dansk forfatter, litteraturhistoriker og modstandsmand. I sine unge år gjorde han sig bemærket som studenterpolitiker udi kommunismen, som han var meget optaget af. Under krigen tog han imidlertid afstand til DKP og blev i stedet aktiv i modstandsorganisationen Frit Danmark. Som cand.mag. skrev han en lang række værker om dansk litteratur og underviste i mange år om emnet på Cambridge University.

 • af Pil Dahlerup
  64,94 - 348,95 kr.

  Georg Brandes (1842-1927) er mest kendt for sit storværk "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" (udg. i seks bind 1872-1890), hvori han talte den politiske friheds sag og gav en opsang til dansk litteratur, som dyrkede gamle romantiske idealer og ikke lukkede op for nye europæiske strømninger.Georg Brandes havde også stærke æstetiske sider. De er på forskellig måde hovedemnet i de artikler, Pil Dahlerup i årenes løb har skrevet om ham, og som udgives samlet i denne antologi. Georg Brandes' sprog var noget særligt. Sol-metaforik indgik i det, og hans livslange interesse for billedkunst fik ham til at give sit sprog farve og form, så det kunne ses, ligesom maleri og skulptur. Se artiklerne "Georg Brandes' sol", "Georg Brandes' billeder" og "En visuel poetik". Antologien indeholder desuden artikler om Georg Brandes' syn på naturalisme, impressionisme, fædrelandskærlighed og på den katolske kirke. Nogle kapitler fra "Det moderne gennembruds kvinder" (1983) er genoptrykt under overskriften "Fader, Don Juan og Tristan". Blandt de nyere bidrag er "Festtale for Georg Brandes" i anledning af 150-året for Indledningsforelæsningen til "Hovedstrømninger" (3. nov. 1871) og "Georg Brandes' aske", som handler om en oplevelse i Brandes-Arkivet på Det Kongelige Bibliotek.Pil Dahlerup (f. 1939), dr.phil., litteraturhistoriker; 1969-2009 ansat ved Nordisk Filologi, Københavns Universitet, fra 1989 som docent. Leder af Georg Brandes Skolen samme sted 2002-2009, en international Ph.D. Skole for skandinavisk litteratur. Gæstelærer ved University of California, Berkeley 1987-1988. Anmelder ved Information 1970-1995. Modtager af Georg Brandes Prisen 1983, af ALT for Damernes Kvindepris 1984. Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 1988-1993. Tildelt livsvarig kunstnerydelse af Statens Kunstfond (2010). Har bl.a. skrevet "Det moderne gennembruds kvinder" (1983, disputats), "Liv og lyst" (1987), "Dekonstruktion - 90'ernes litteraturteori" (1990), "Dansk litteratur. Middelalder" (1998), "Sanselig senmiddelalder" (2010), "Litterær reformation" (2016). Søster til Ulla Dahlerup og Drude Dahlerup.

 • af Olga Eggers
  218,95 kr.

  "Carnev havde ikke forandret sig synderligt. Der kunne blot nu og da komme en art vildskab over ham; så kunne han sidde en hel nat alene og synge viser, som netop faldt ham ind, og som ingen kendte; – eller han gik op og satte sig i det allerøverste runde tagvindue. Der sad han med benene udenfor og stirrede ned, mens en gysen af angst og behag gennemrislede ham ved tanken om, at slap han, så lå han i næste nu knust dernede, mens hans røde blod ville rinde og rinde over gårdens hvide tavlede fliser."Der går mange rygter om den unge grev Carnev. At han ikke er rigtig klog, kan de fleste på slottet blive enige om. Hvem hans far var, er der til gengæld tvivl om. Ifølge hans unge og kokette mor var det naturligvis hendes ældre ægtemand, der dengang var greve på slottet. De ældre tjenestefolk hvisker i krogene, at det er selveste kongen, der under sit besøg på slottet for mange år siden gjorde grevinden gravid. Men selv hvis den skandale er sand, hvordan forklarer den så Carnevs uhyggelige og sælsomme natur?Olga Eggers historiske roman "Zigøjnerblod" udkom første gang i 1903 og er udgivet med datidens sprogbrug.Olga Eggers (1875-1945) var dansk journalist og forfatter. Hun var en markant skikkelse i sin samtid som fremtrædende socialdemokrat og kvindesagsforkæmper. Eggers var optaget af kvinders seksuelle frigørelse og retten til prævention og abort, og hun udfoldede disse emner i flere af sine romaner.I 1933 meldte Eggers sig imidlertid ind i det danske nazistparti og blev i 1945 arresteret af modstandsbevægelsen og døde samme år i Vestre Fængsel. Olga Eggers står tilbage som en kompleks og sammensat skikkelse i dansk kultur- og litteraturhistorie.

 • af Olga Eggers
  208,95 kr.

  "Charlott kikkede fornærmet op og standsede. Hendes musikalske begreb gik ikke uden for dansen, og hendes opfinder ænsede hende ikke mere. Hans øjne havde fået samme glans som vennens.Henne på forhøjningen under det skrå vindue stod den fremmede fru Anita. Hun var kommet til Paris aftenen i forvejen og var i dag, efter en times bekendtskab, hjemmevant mellem alle disse bundfremmede mennesker."Charlott er vant til at være omdrejningspunkt for festerne i det parisiske atelier, hvor kunstnere og musikere mødes for at danse, snakke og nyde livet. En dag er det hele imidlertid anderledes. En dansk maler har taget sin kone, Anita, med, og noget ved hende tiltrækker alle mændenes opmærksomhed. Men hvad vil de med hende, når nu hun er gift? Skal Charlott se hende som en rivalinde? Charlott finder efterhånden ud af, at fru Anitas ægteskab ikke er af den traditionelle slags."Moderne ægteskab" fortæller om kunstnere og andre bohemer i Paris omkring århundredeskiftet. Bogen udkom første gang i 1904.Olga Eggers (1875-1945) var dansk journalist og forfatter. Hun var en markant skikkelse i sin samtid som fremtrædende socialdemokrat og kvindesagsforkæmper. Eggers var optaget af kvinders seksuelle frigørelse og retten til prævention og abort, og hun udfoldede disse emner i flere af sine romaner.I 1933 meldte Eggers sig imidlertid ind i det danske nazistparti og blev i 1945 arresteret af modstandsbevægelsen og døde samme år i Vestre Fængsel. Olga Eggers står tilbage som en kompleks og sammensat skikkelse i dansk kultur- og litteraturhistorie.

 • af Olga Eggers
  228,95 kr.

  I romanen "Erotik" fra 1932 beskriver Olga Eggers tre kvinder og deres forskellige skæbner. Vi møder de to søstre Else og Agnes – den ene ulykkeligt gift med en velhavende mand, den anden lykkeligt gift med en fattig mand, som hun har fire børn med – og en tredje kvinde, Beatrice, som er søstrenes ugifte veninde. Sidstnævnte forsørger sig selv uden udsigt til at skulle have børn eller opnå økonomisk tryghed gennem ægteskab. Alle tre kvinder er på hver sin måde underlagt omstændigheder, de ikke selv har indflydelse på. Den ulykkeligt gifte forelsker sig og bryder ud af sit ægteskab, men vrages siden af både sin mand og sin elsker. Den lykkeligt gifte søster bliver gravid igen og ser ingen anden udvej end abort, da de ikke har råd til et femte barn. Men der opstår komplikationer med aborten, og barnet kommer til verden som handicappet. Bogen er på trods af sin titel ikke erotisk anlagt, men er en indigneret kommentar til kvindens ret til fødselskontrol og abort. Den er et opråb til hykleriske og handlingslammede læger, og et råb om hjælp til at forbedre sociale og økonomiske vilkår for arbejderklassefamilierne.Olga Eggers (1875-1945) var dansk journalist og forfatter. Hun var en markant skikkelse i sin samtid som fremtrædende socialdemokrat og kvindesagsforkæmper. Eggers var optaget af kvinders seksuelle frigørelse og retten til prævention og abort, og hun udfoldede disse emner i flere af sine romaner.I 1933 meldte Eggers sig imidlertid ind i det danske nazistparti og blev i 1945 arresteret af modstandsbevægelsen og døde samme år i Vestre Fængsel. Olga Eggers står tilbage som en kompleks og sammensat skikkelse i dansk kultur- og litteraturhistorie.

 • - Litteraturhistorie 1820 – 1930
  af Susanne V. Knudsen & Else Bisgaard
  218,95 kr.

  LimfjordsdigterneLimfjordsegnens litteraturhistorie 1820 – 1930af Else Bisgaard og Susanne V. Knudsen Litteraturhistorien retter opmærksomheden mod limfjordsegnen og dens betydning for den litterære udvikling over et hundrede år. I disse år voksede forfatterskaber frem på denne egn i det nordlige Jylland i et antal og med en pondus, som gav genlyd nationalt og til dels internationalt. Forfatterne skrev om egnens historiske udvikling og livsbetingelser. Limfjorden er omgivet af et varieret landskab med kløfter formet af den sidste istid, oldtidshøje formet af mennesker og pandekageflade arealer med vidt udsyn. Om sommeren står landskabet i mange farver med grønne marker og lysende lyng, mens det om vinteren ligger gråt og brunt, hvis ikke sneen har lagt sig, så den skjuler vegetationen. Egnen har fed muld og fattig hede. Den skaber sociale forskelle mellem rig og fattig. Den er traditionsbunden, når det gælder synet på kvinde- og mandsroller. Den giver religiøse stridigheder mellem grundtvigianerne og de indre missionske. Den skaber brud i tilværelsesforståelsen mellem tradition og fornyelse, som litterært spændes ud mellem poetisk realisme og socialrealisme. Litteraturhistorien over de et hundrede år er opdelt i fire hovedperioder med fokus- og reliefforfattere. Den første periode løber fra 1820’erne til 1860’erne med realistiske skildringer af den nære hverdag på vej væk fra romantikkens idealisering af egnen og dens personer. Periodens litteratur er skrevet af forfattere, som voksede op på egnen og af dem, som kom på gennemrejse. De blev alle grebet af de skæbner, som de mødte og så dem, som formet af landskabet. De videregav deres oplevelser i skønlitteratur og sagprosa, så hidtil ukendte steder blev synlige. Den anden periode markerer det moderne gennembrud i dansk litteratur og dækker 1870’erne og 1880’erne, hvor forfatterne udfoldede, hvad det vil sige at være udspændt mellem provins og hovedstad. De skrev om tidens påtrængende problemer med kvindernes svære valg mellem familie og karriere og om modsætningen mellem religion og naturvidenskab. De viste vilkårene under industrialiseringen og den ny, moderne livsudfoldelse. Fra 1900’erne kom det store gennembrud for limfjordsegnens forfattere. De voksede op på egnen, og den kom i deres forfatterskaber til at stå som omdrejningspunktet for fremstillinger af livet på landet og i lands- og provinsbyer. De skildrede personer, som affinder sig med tilværelsen, men nok så markant står personer, som gør oprør mod sociale forskelle, frem som skikkelser, der får læserens øjne op for ulighed og undertrykkelse. Litteraturen udgik fra folket og henvendte sig til folket. Den fjerde periode er 1920’erne og 1930’erne, som med stor spændvidde tematiserer en generations søgen efter fodfæste. De fiktive personer snubler, falder og rejser sig igen, men aldrig uberørt og altid forandret. De er berørt af at høre hjemme på limfjordsegnen med dens normer og tilværelsesforståelse. Men der bliver også prikket til dem i mødet med storbyen. Det var krise- og krigstid på landet, i byen og i udlandet, som skabte tumultariske omvæltninger. Limfjordsegnens litteraturhistorie præsenterer kendte forfattere, mindre kendte forfattere og glemte forfattere. Fokus er sat på de tekster, som fortæller om egnen, og som man sjældent kan læse om i tidligere litteraturhistorier. Om forfatterneELSE BISGAARD er cand.mag. i religion og dansk og har gennem mange år undervist på VUC. Hun har dels skrevet indlæg, dels været i redaktionen af de lokalhistoriske udgivelser Kirkerne i Thy og Thy – længslernes land. Derudover har hun skrevet en række lokalhistoriske artikler og holdt foredrag om religion og litteratur. Hun har gennem mange år været med i bestyrelsen for J.P. Jacobsen Selskabet. SUSANNE V. KNUDSEN er cand.phil. i Nordisk sprog og litteratur, dr.philos. på en afhandling om danske kvindeforfattere, professor emerita, forfatter. Hun har blandt andet skrevet Krystallisationer. J. P. Jacobsen, en moderne mandsforfatter, Køn i kulturen. Køn, medier og litteratur, Mellem Lodbjerg og Løgstør. Litterær vejviser til kvinders kunst, bidraget til Nordisk kvindelitteraturhistorie (red. Elisabeth Møller Jensen) og til Dansk Forfatterleksikon (red. John Chr. Jørgensen).

 • - et litteraturhistorisk overblik
  af Maja Bødtcher-Hansen & Mischa Sloth Carlsen
  648,95 kr.

  Med tiden – et litteraturhistorisk overblik er bygget op omkring centrale forfatterstemmer, som fører os ind i en præsentation af litteraturhistoriens perioder og giver en flerstemmig fortælling om den danske litteraturs historie fra oldtiden og frem til vores tid. Formålet er at tilbyde en overbliksbog, der åbner den nye læsers øjne og ører for nogle af de stemmer, der gemmer sig i vores litterære kulturarv. Tanken er, at den skal kunne læses som introduktion til litteraturhistorie og anvendes dynamisk sammen med læsning af periodernes tekster.Bogen er en opdatering og nytænkning af en tidligere udgave fra 2012, Med tiden. En litteraturhistorisk arbejdsbog. Den tager højde for nye perspektiver i litteraturen efter 2000, der samler sig i en række fiktionseksperimenter og samfundsengagerede temaer. Som følge af debatten om danskfagets litteraturkanon, der brød ud i 2020, er der i perioderne frem til 2000 blevet tilføjet en række stemmer som forslag til at forny samtalen om litteraturhistorien. Endelig er besættelsestidens litteratur blevet tilføjet.Målgruppen er primært elever på alle gymnasiale uddannelser. Bogen kan dog også bruges til at skabe et litterært overblik til brug på videregående uddannelser eller for den alment interesserede læser, der brænder for litteraturhistorie.

 • af Johannes Fibiger & Sine Dalsgaard Kristensen
  488,95 kr.

  Eksistentialismen har fået fornyet aktualitet. En accelereret modernitet, en truende klimakatastrofe og digitalisering af samfundet betyder, at mange oplever verden som fremmed og svær at læse. Mange lider af stress, angst og depression. Mange har derfor brug for at finde et ståsted.Den eksistentielle virkelighed undersøger, hvordan tekster i forskellige perioder, genrer og formater tematiserer eksistentielle erfaringer og grundvilkår. De vigtigste tænkere inden for eksistensfilosofi præsenteres med fokus på det, de hver især bidrager med af begreber og teorier. Bogen er især fokuseret på nutidens eksistentielle udfordringer og introducerer højaktuelle sociologer som Andreas Reckwitz, Hartmut Rosa og Bruno Latour.Den eksistentielle virkelighed er rettet mod dansk og filosofi på ungdomsuddannelserne, men vil også kunne bruges på højskoler og læreruddannelsen – og af alle med interesse for det mærkelige fænomen, vi kalder livet.

 • af Johannes V Jensen
  64,94 - 208,95 kr.

  "Singaporenoveller" er en novellesamling, der kredser om livet i Asien og europæernes møde med asiatisk kultur omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Bogen er første del af serien "Eksotiske noveller" som Johannes V. Jensen udgav i perioden 1907 - 1915.Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

 • af Johannes Fibiger & Sine Dalsgaard Kristensen
  678,95 kr.

  Litteraturens genveje fortæller litteraturens historie kort, fordi den skal bruges til undervisning. Den skyder genveje gennem litteraturens mange landskaber. Man ser ikke alle udsigter, men man når op på de vigtigste toppe.At rejse i litteraturhistorien er mere end at læse om forfatternes liv og tekster. Forfatterbiografier om H.C. Andersens rejser og Karen Blixens løvejagter er spændende, men også andet har betydning; samfundsudvikling, naturvidenskabelige opdagelser, religiøse og filosofiske ideer. I litteraturens historie får vi ny viden og møder både noget genkendeligt og noget helt fremmed.Litteraturens genveje sætter litteraturen ind i en bred historisk kontekst. Litteraturhistorien opdeles i syv perioder, som er kendetegnet ved at have hver deres ’tænkesokkel’ – nogle helt grundlæggende antagelser om virkeligheden, som sætter rammerne for, hvordan man tænker, handler og skriver i perioden.De historier, der fortælles, er dog uundgåeligt præget af nutiden. I Litteraturens genveje giver det sig fx udslag i et nyt syn på kvindelige forfattere, Danmark som kolonimagt, naturen i det antropocæne og modernismekonstruktionen.Når man skal lave et kort, gør man den runde klode flad og fortegner de faktiske forhold. Kortet er ikke landskabet, men gør det muligt at færdes i landskabet. Sådan fungerer Litteraturens genveje også.Den forkorter, skærer til og gør jorden flad. Den gør det for at skabe navigation for læseren. Den fungerer som en GPS-stemme, der fortæller om landskabet, viser veje og guider gennem tæt trafik, ensretninger og udfletninger.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  127,95 kr.

  Det er sjældent at et eventyr af H. C. Andersen ender lykkeligt, men dette gør. Det er også en af hans mest rørende historier. Det er en fortælling om had, loyalitet, svigt og håb og fortvivlelse.Intet kan ødelægge prinsessen og hendes brødres kærlighed til hinanden selvom deres far og stedmor gør hvad de kan.Stedmoderen hader sin mands børn og for at straffe dem gør hun prinsessen stum og forvandler drengene til svaner.Med kærlighed og styrke lykkes det til sidst prinsessen at redde sine brødre, og ophæve forbandelsen. Historien lærer os, at kærlighed, hengivelse og tro kan overvinde al ondskab.SAMLING: MINE FØRSTE EVENTYRIllustreret af Francesca Dafne VignagaGenfortalt af Clara Wedersøe Strunge“Mine første eventyr” er en samling af H. C. Andersens verdensberømte eventyr, der er blevet nænsomt genfortalt for vores unge læsere. Hver bog i denne samling er illustreret af en prisvindende kunstner.Hans Christian Andersen Copenhagen har omhyggeligt udvalgt kunstnere til de enkelte eventyr for at afspejle stemningen i eventyret og skabe magiske og mindeværdige personer.Hver bog i samlingen “Mine første eventyr” indeholder en interessant historie om H. C. Andersens liv og er ledsaget af et kort interview med illustratoren.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Det berømte eventyr ’Den Flyvende Kuffert’ af H.C. Andersen handler om en søn af en rig købmand, som spildte det meste arven fra sin far.En af hans gamle venner gav ham en kuffert, som viste sig at være magisk. Den kunne flyve, og købmandssønnen rejste til tyrkernes land.Han slog sig ned i skoven, men da han fandt ud af at en smuk prinsesse blev holdt i skjul i byen, fløj han dertil.Han vandt prinsessens hjerte med sine eventyrfortællinger, men ligesom de fleste af H.C. Andersens eventyr, endte historien ikke så lykkelig; kufferten brændte, og købmandssønnen kunne ikke flyve tilbage til byen og gifte sig med sin prinsesse.SAMLING: MINE FØRSTE EVENTYRIllustreret af Saeideh AhmadiGenfortalt af Clara Wedersøe Strunge“Mine første eventyr” er en samling af H. C. Andersens verdensberømte eventyr, der er blevet nænsomt genfortalt for vores unge læsere. Hver bog i denne samling er illustreret af en prisvindende kunstner.Hans Christian Andersen Copenhagen har omhyggeligt udvalgt kunstnere til de enkelte eventyr for at afspejle stemningen i eventyret og skabe magiske og mindeværdige personer.Hver bog i samlingen “Mine første eventyr” indeholder en interessant historie om H. C. Andersens liv og er ledsaget af et kort interview med illustratoren.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Hvad taler skovens kvikke firben om?Ja, al deres snak handler om hvordan indbyggerne på den magiske høj forbereder sig på fornemt besøg. Skovkongen selv venter en gammel norsk trold og hans to sønner, som skovkongen ønsker skal giftes med hans døtre!Gennem Evgeniya Lotsmanovas smukke, detaljerede litografier inviteres vores små læsere til den store skovfest i denne eventyrlige historie.SAMLING: MINE FØRSTE EVENTYRIllustreret af Evgenia LotsmanovaGenfortalt af Clara Wedersøe Strunge“Mine første eventyr” er en samling af H. C. Andersens verdensberømte eventyr, der er blevet nænsomt genfortalt for vores unge læsere. Hver bog i denne samling er illustreret af en prisvindende kunstner.Hans Christian Andersen Copenhagen har omhyggeligt udvalgt kunstnere til de enkelte eventyr for at afspejle stemningen i eventyret og skabe magiske og mindeværdige personer.Hver bog i samlingen “Mine første eventyr” indeholder en interessant historie om H. C. Andersens liv og er ledsaget af et kort interview med illustratoren.

 • af Hans Christian Andersen & Clara Wedersøe Strunge
  128,95 kr.

  Kejseren i denne historie ansætter to svindlere som lover ham at sy en klædedragt af så tyndt stof, at det vil være usynligt for dumme mennesker. Efter at have brugt nogen tid ved en tom væv, giver svindlerne kejseren den usynlige dragt.Dette er måske den sjoveste af H.C. Andersens historier, og udstiller forfængeligheden og dumheden hos den herskende elite.Snu svindlere kan tilsyneladende narre selv en kejser og hans hoffolk, men ikke børn. Børn forstiller sig ikke, men siger hvad de tænker og fortæller hvad de ser. Også hvis de ser en nøgen kejser.SAMLING: MINE FØRSTE EVENTYRIllustreret af Vladimir NenovGenfortalt af Clara Wedersøe Strunge“Mine første eventyr” er en samling af H. C. Andersens verdensberømte eventyr, der er blevet nænsomt genfortalt for vores unge læsere. Hver bog i denne samling er illustreret af en prisvindende kunstner.Hans Christian Andersen Copenhagen har omhyggeligt udvalgt kunstnere til de enkelte eventyr for at afspejle stemningen i eventyret og skabe magiske og mindeværdige personer.Hver bog i samlingen “Mine første eventyr” indeholder en interessant historie om H. C. Andersens liv og er ledsaget af et kort interview med illustratoren.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.