Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Korte videregående uddannelser

Her finder du spændende bøger om Korte videregående uddannelser. Nedenfor er et flot udvalg af over 103 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten, Anne Mette Bryde Nibe, mfl.
  557,95 - 588,95 kr.

  Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser er målrettet de finansielle uddannelser. Den kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, arbejdsret samt familie- og arveret. Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.

 • af Jørgen Larsen & Claus Bjerre
  428,95 kr.

  3. udgave er opdateret så den følger Bygningsreglement 2010 og der er et nyt kapitel om glas. Bogen Grundlæggende byggeviden giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri: Byggematerialer Konstruktioner Tekniske installationer Miljøforhold Love og regler Bygningsudtryk Byggetekniske tegninger og meget mere Lære- og opslagsbogen beskriver den grundlæggende viden om byggeri - en grundviden, som man kan bygge videre på ved at benytte sig af bogens hjemmeside, hvor der findes en række relevante links til bogens forskellige emner. Bogen er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri eller til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag og til ejendomsmægleruddannelsen

 • - Jensen & Goldschmidt
  af J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt
  463,95 kr.

  Gyldendal Latinsk-Dansk - Jensen og Goldschmidt, 2. udgave af M. J. Goldschmidt og J. Th. Jensen © Gyldendal A/S 2004 3. udgave forberedes og kan bestilles på information@gyldendal.dk

 • af Jens Lassen, Thomas Lindholm Uth, Jesper Gudman Frederiksen & mfl.
  368,95 kr.

  Supply Chain Management and Marketing er engelsk udgave af Supply chain management og marketing - organisering og optimering af forsyningskæden. Det er en praksisnær lærebog om forsyningskæden, der gennemgår optimeringsmuligheder både upstream og downstream i forsyningskæden.Læseren bliver i stand til at planlægge og gennemføre valg af distributionskanaler og anvendelse af mellemhandlere og agenter i både dansk og international distribution. Endvidere gør bogen læseren i stand til at optimere de væsentligste kanaler på BtB- og BtC-markederne, herunder detailleddets fysiske og webbaserede butikker samt integrationen mellem kanaler i form af omnichannel.Bogen gør ligeledes læseren i stand til at træffe valg om sortimentsstyring, håndtere relationer og fastlægge de planlægningsprincipper, der skal styre forsyningskædens aktiviteter på baggrund af viden om kædens målgruppe. Endelig gennemgås også indkøb samt styring af lagre og fysisk distribution i forsyningskæden. Udgangspunktet for bogen er SCM-tankegangen, hvor der tænkes i logistisk effektivitet og optimal logistisk strategi.Bogen er rettet mod praksisorienterede erhvervsrettede uddannelser og passer fx til 2. semester på markedsføringsøkonomuddannelsen.Som underviser kan du få adgang til forlagets undervisersite, hvor du kan finde lektionsplaner, cases, opgaver og PowerPoints til brug i undervisningen. Kontakt hrf@hansreitzel.dk for at få adgang til sitet og de mange ekstra ressourcer, der knytter sig til bogen.

 • af Michael Pierce
  419,94 kr.

  -

 • - Beretningen om det første tegn på intelligent liv i rummet
  af Avi Loeb
  119,95 - 248,95 kr.

  Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. I slutningen af 2017 fik nogle forskere på et observatorium i Hawaii øje på et objekt, der kom flyvende gennem vores indre solsystem og bevægede sig så hurtigt, at det nødvendigvis måtte stamme fra en anden stjerne. Avi Loeb påviste, at det ikke kunne være en asteroide. Objektet bevægede sig ganske enkelt for hurtigt og langs en underlig bane – og det forsvandt sporløst. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.

 • - Facebook og LinkedIn
  af Kenneth Dosanjh, Halfdan Moth Timm & Alberte Hall
  288,95 kr.

  Bogen giver en basisviden om sociale medier, så læseren kan udvikle og implementere marketingaktiviteter og kommunikationsstrategier, som er afpasset mediet, virksomhedens ressourcer og markedsbehovet.Bogen indeholder blandt andet: de sociale mediers udvikling inkl. både den generelle, danske og generationsbestemte adfærd kommunikationsteorierne, paid, owned og earned media, parametermix samt customer engament cyklus markedsføringsplanlægningen herunder mobil markedsføring principperne for influencer-markedsføring metrics – hvordan måler du resultatet af din markedsføring konkret gennemgang af hvordan du opbygger en kampagne på Facebook og LinkedIn inkl. eksemplerBogen indeholder også et særligt og unikt indblik i, hvordan en influencer (PlantBasedBirdie) har opbygget sin følgergruppe og arbejder i det daglige.Den er rettet mod videregående uddannelser i både marketing og kommunikation.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  218,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - 20 skridt til at blive en bedre lærer
  af Ole Ditlev Nielsen
  223,95 - 254,94 kr.

  Om at undervise er en værktøjsbog, der i tyve kapitler hjælper læseren til at blive en bedre, mere effektiv og mindre stresset underviser.Bogen indeholder en række enkle, konkrete og umiddelbart anvendelige forslag til, hvordan man kan skabe positive forandringer i skolen og i sit liv som lærer. Den tager fat i temaer som ro i klassen, variation i undervisningen, lærerens tid til forberedelse, videndeling og meget mere.Bogen beskriver en række nyere pædagogiske tendenser, bl.a. Cooperative Learning, flow, innovationspædagogik og classroom management. Bogen præsenterer også en række af de bedste Web 2.0-værktøjer, der kan medvirke til at styrke elevernes engagement i undervisningen. Hvert af bogens tyve skridt afsluttes med fire øvelser, som læseren straks kan bruge sammen med eleverne og dermed omsætte bogens indhold til bedre undervisning. Fremstillingen er illustreret med eksempler fra forfatterens egen praksis som lærer på en ungdomsuddannelse.Om at undervise henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelserne, herunder grundskolens ældste klasser, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne og de korte videregående uddannelser, samt til lærer- og pædagogikumstuderende.Forfatteren Ole Ditlev Nielsen (f. 1975) er cand.mag. i dansk og historie. Han underviser på Handelsskolen København Nord og arbejder desuden med kompetenceudvikling for undervisere. Ved siden af sin undervisning driver han kursusvirksomheden 20skridt, der også omfatter onlineuniverset www.20skridt.dk. Han har siden foråret 2010 holdt en lang række kurser og seminarer for undervisere i hele Danmark. Disse kurser fokuserer ligesom denne bog på at give lærere værktøjer til at løse konkrete problemer i undervisningen.

 • - 100 opgaver i programmering fra begynder til ekspertniveau
  af Tom Mejer Antonsen
  158,95 kr.

  Denne bog indeholder mere end 100 opgaver til at lære programmering i Programmerbare Logiske Controllere (PLC). Samtidig giver de mange opgaver viden om, hvordan maskiner og industrianlæg kan automatiseres.Der er opgaver på begynderniveau med logik, tællere og timere. Herefter er der opgaver med ARRAY, STRUCT, STRING samt opgaver med matematik, funktioner, funktionsblokke, programdesign, sortering, FIFO og dataopsamling. Nogle opgaver omhandler valg af sensorer, sekvensteknik, manuel/automatisk drift samt datakommunikation til en robot, frekvensomformer eller vision-kamera.Opgaverne er ordnet efter sværhedsgrad, så du kan starte med de nemmeste opgaver i starten af bogen og arbejde dig op til de mere komplekse opgaver, hvor der skal benyttes mange metoder og teknikker. Alle opgaverne tager udgangspunkt i relevante praksisnære problemstillinger inden for automation.Opgaverne kan løses i alle typer PLC, uanset mærke, hardware eller model. Der er opgaver til mindst 400 timers hjemmearbejde!Bogen er udarbejdet til brug på uddannelser som indeholder PLC programmering f.eks. automatiktekniker, elektriker, automationsteknolog eller maskinmester. Opgaverne kan naturligvis ændres og tilpasses andre uddannelser hvor der undervises i grundlæggende programmering eller automatisering. Forfatteren er en erfaren ingeniør og lektor godkendt med 30-års erfaring inden for softwareudvikling. Han har undervist i PLC-programmering på videregående uddannelser hos Erhvervsakademi Dania i Randers i mere end syv år.

 • af Wang Hongwei Wang
  486,95 - 1.146,95 kr.

 • af Janneke (Universiteit Utrecht Gerards
  444,95 - 1.160,95 kr.

 • af Gilbert (Massachusetts Institute of Technology) Strang
  915,95 kr.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  218,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - 100 programming exercises from beginner to expert level
  af Tom Mejer Antonsen
  138,95 kr.

  This book contains more than 100 exercises for learning how to program programmable logic controllers (PLCs). At the same time, the exercises provide knowledge of how equipment, machines and small plants can be automated.There are exercises at beginner level with logic, counters, and timers. Then there are exercises with ARRAY, STRUCT, STRING, as well as exercises with mathematics, functions, function blocks, program design, sorting, FIFO, and data collection. Some exercises include selecting sensors, sequence techniques, manual/automatic operation, and data communication to a robot, frequency converter, or vision camera.The exercises start with easy ones and get harder as you go along. You can begin with simple exercises and gradually move on to more challenging ones that require a range of methods and programming skills. The exercises are based on relevant, real-world automation problems.The exercises can be solved in all types of PLCs, regardless of brand, hardware, or model. There are enough exercises for at least 400 hours of homework!The book is designed for use in educational programs or training that include PLC programming, such as automation technician, electrician, automation engineer, or mechatronics engineer. Of course, the exercises can also be used for other educational programs that teach basic programming or automation.The author is an experienced engineer and senior lecturer with over 30 years of experience in software development. He has been teaching PLC programming at the Dania Academy in Denmark for more than seven years.

 • - Fra græsk filosofi til kanten af sorte huller og universets endeligt
  af Troels Harmark
  233,95 kr.

  Tiden er en gåde. For at løse den tager fysiker Troels Harmark os med på en rejse tilbage til antikkens græske filosoffer, videre op gennem naturvidenskabens historie til bl.a. Newton og Einstein og helt ud til forskningsfronten i moderne fysik og de største spørgsmål som, hvordan universet blev til. Tiden oprandt ved universets fødsel, og vi lever stadig i tiden her 13,8 milliarder år senere. Vi har en krop, der ældes, og kan ikke forestille os vores liv uden tid – vi indordner os under den, og tænker, at den bevæger sig regelmæssigt, som visernes præcise vandring over døgnets timer på uret. Men fysikken beretter en anden historie – om tidens relativitet: at den går langsommere tæt ved Jordens overflade end på toppen af et bjerg, at tiden står stille på kanten af sorte huller, og at universet udvider sig uendeligt. Tidens gang skal findes imellem de to modpoler: at alt er tilfældigt og at alt er uafvendeligt. På sporet af tidens gåde handler om, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det kan være, at man regner med, at tiden en dag vil stoppe med at gå. Hvordan skal vi forstå tiden?

 • af Richard Devetak
  563,95 kr.

  International Relations is a dynamic discipline, evolving in response to contemporary world politics. An Introduction to International Relations offers a foundational explanation of the theories, systems, actors and events that shape external relations between nations in today's global society. This edition retains the existing structure, grouping chapters on theories, international history and the 'traditional' and 'new' agendas, while acknowledging that these exist alongside one another and intersect in complex ways. The text has been comprehensively updated and includes new chapters on postcolonialism, the international politics of cyberspace, global public health and the futures of International Relations. New postcard boxes and case studies present contemporary examples of international relations in action, and discussion questions at the end of every chapter promote student engagement. Written by an author team of leading academics from Australia, New Zealand and around the world, An Introduction to International Relations remains a fundamental guide for students of international relations.

 • af Andrew Burnett
  348,95 - 1.101,95 kr.

 • af Stefan Riedel
  171,95 kr.

  Riedel Technical Dictionary: ToolsGerman/English and English/GermanMore than 2,950 keywords with many comments and abbreviationsEver since we have begun to adapt our environment to our needs, it has become obvious that proper tools are indispensable for any kind of skilled workmanship. No matter whether we started building houses, airplanes, ships, chairs, tables or bicycles, etc: in the modern world, worldwide construction, renovation, restoration, maintenance work, etc is often carried out by specialized foreign corporations. Precise international communication has become absolutely essential for all organisational processes. This technical dictionary is like a toolbox, providing you with all the relevant vocabulary for the tools required.This technical dictionary 'Tools' offers you a comprehensive collection of technical terms translated from German to English and vice versa. You can find many important terms used in theory and practice, thereby quickly improving your daily correspondence in German. I am providing you with a reference work that allows you to considerably improve the level of your German technical communication in your job, schooling, training or studies. In our increasingly globalized world, this technical dictionary is a cornerstone for confident specialized communication.

 • af Gustav Grönnäs
  214,95 kr.

  Statistik und Wahrscheinlichkeit ¿ leicht gemachtist ein Lehr- und Nachschlagewerkfür Schule, Studium und Beruf.Das Buch ist zum Selbststudium geeignet.Alle wichtigen Begriffe, Regeln und Methodenwerden in verständlicher Form dargestellt,in Handlungsanweisungen übertragen undan Beispielen erläutertJedes Kapitel derDatenanalyseStatistikRegressionKombinatorikWahrscheinlichkeitDichte- und VerteilungsfunktionenTestkonzeptionHypothesentestsBayes-Statistikwird durch Übungsaufgaben mitvollständigem Lösungsweg komplettiert.

 • af Simon Amrein
  940,95 kr.

  "A sufficient amount of capital is vital for banking and economic stability. The book traces the role and relevance of capital in the United States, the United Kingdom and Switzerland since the 19th century. It is of interest for policymakers, academics and everyone interested in banking history and regulation"--

 • af John Knight, Yamni Nigam & Jayne Cutter
  974,95 kr.

  Covering all the key aspects of anatomy and physiology that nursing students need to know, this book condenses vast amounts of scientific information into short, concise, and easily accessible chapters. From an overview of cells, blood, and the major organ systems, through to the key developmental stages, genetics and ageing, this book introduces all the vital anatomy and physiology information that aspiring nurses will need to learn. Throughout the book, case studies link core principles of anatomy and physiology to realistic scenarios commonly encountered by nurses in clinical practice, helping students apply this knowledge to their everyday working life.Key features*; Mapped to the new NMC standards of proficiency for registered nurses (2018)*; Case studies, activities and other learning features help students translate the theory to practice*; Provides revision guidance and strategies for tackling exams and assessments

 • af Pierre Asselin
  364,95 - 859,95 kr.

 • af Stefan Fourier
  165,95 - 240,95 kr.

 • af Valerie Freeland
  364,95 - 994,95 kr.

 • af Daniel S Elliott
  1.048,95 kr.

  "Master undergraduate electromagnetics with this concise and accessible textbook, linking theory to realworld engineering applications, with gentle mathematical support. A versatile full-color textbook for a one-or two-semester course, supported by lecture slides, instructor solutions, Matlab animations, and PowerPoint and jpeg digital figures"--

 • af Larry E. Overman
  418,95 kr.

  Die autobiographische Reihe "Lebenswerke in der Chemie" gibt Einblicke in das Leben und Denken herausragender Forscher im Spiegel der Zeit. Welche Rolle spielt in der chemischen Spitzenforschung die ununterbrochene Folge von Hypothese, Experiment und Interpretation, welche Rolle spielen die Impulse von Mentoren, Mitarbeitern und Studenten oder auch die von Konkurrenten? Erfolgreiche Wissenschaftler beschreiben authentisch und persönlich, wie Neues in den Naturwissenschaften entsteht.Herausgegeben vom Beirat der Fachgruppe Geschichte der Chemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh). l-i-c.org

 • af Melissa Owens
  897,95 kr.

  Mapped to the 2018 NMC Standards, this book equips TNAs with a solid grounding in evidence-based practice. As well as introducing the key concepts and principles, the book includes unique content on ethical decision making, addressing health inequalities and simulation learning, showing TNAs how evidence-based practice underpins all aspects of their profession.

 • af Wayne F Cascio
  2.873,95 kr.

  This text provides the most comprehensive, future-oriented overview of psychological theories and how they impact people  decisions in today¿s workplace with integrated coverage of technology, strategy, globalization, and social responsibility.

 • af Paul Hodkinson
  396,95 - 1.469,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.