Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Lange videregående uddannelser

Her finder du spændende bøger om Lange videregående uddannelser. Nedenfor er et flot udvalg af over 139 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Jørgen Larsen & Claus Bjerre
  428,95 kr.

  3. udgave er opdateret så den følger Bygningsreglement 2010 og der er et nyt kapitel om glas. Bogen Grundlæggende byggeviden giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri: Byggematerialer Konstruktioner Tekniske installationer Miljøforhold Love og regler Bygningsudtryk Byggetekniske tegninger og meget mere Lære- og opslagsbogen beskriver den grundlæggende viden om byggeri - en grundviden, som man kan bygge videre på ved at benytte sig af bogens hjemmeside, hvor der findes en række relevante links til bogens forskellige emner. Bogen er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri eller til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag og til ejendomsmægleruddannelsen

 • af Carsten Reidies Bjarkam
  548,95 kr.

  Bogen introducerer menneskets neuroanatomi på et niveau som svarer til eksamen i neuroanatomi ved medicinstudiet. Faget volder, på grund af sin kompleksitet og egenartede nomenklatur, ofte indlæringsmæssige problemer. Denne bog giver pga. sin enkelhed førstegangslæseren mulighed for at forstå nervesystemet som et sammenhængende hele på det anatomiske og funktionelle plan. Materialet er udvalgt på baggrund af den kliniske anvendelighed af stoffet, og der er i samtlige kapitler lagt vægt på relevante kliniske problemstillinger. Bogen består af 3 dele. Første del giver en generel oversigt over nervesystemets opbygning, celler, funktion og udvikling. Anden del er de mere specialiserede kapitler, som beskriver nervesystemets strukturelle opbygning, og sidste del omhandler de strukturelle komponenters funktionelle samspil i overordnede sensoriske, motoriske, autonome og limbiske systemer. Bogen er rigt illustreret med en skematiske, pædagogiske stregtegninger og kliniske fotos.

 • - Jensen & Goldschmidt
  af J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt
  463,95 kr.

  Gyldendal Latinsk-Dansk - Jensen og Goldschmidt, 2. udgave af M. J. Goldschmidt og J. Th. Jensen © Gyldendal A/S 2004 3. udgave forberedes og kan bestilles på information@gyldendal.dk

 • af Kirsten Simonsen, Birgitte Jepsen & Margrethe Gade
  348,95 - 395,95 kr.

  Coaching i organisationer skiller sig ud fra andre coachingbøger på tre områder: 1. En grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching med rod i den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teori. 2. Et stort, unikt, erfaringsbaseret materiale fra danske virksomheder og organisationer. 3. En konstruktiv how-to-do-guide med velafprøvede og letanvendelige værktøjer.Målgruppen er akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder og konsulenter, der ønsker at arbejde målrettet med strategisk organisationscoaching.

 • af David Kocemba, Charlotte Lott Dreiø Carlsen & Johanne Elmbæk Kassow
  418,95 kr.

  Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet er en håndsrækning til den studerende, som skal i gang med anatomien. De klassiske lærebøger indeholder ofte mange detaljer, og det kan være overvældende. Dette kompendium er lavet for at bygge bro mellem den intetanende anatomistuderende og de detaljerede lærebøger. Her præsenteres anatomien overskueligt og pædagogisk trin for trin.Bogen er systematisk opbygget og gør brug af farvekoder i teksten, som henviser til strukturerne på illustrationerne. Desuden er teksten spækket med huskeregler, så den studerende er godt klædt på til eksamen. Kompendiet er skrevet ud fra og bygget op med de samme kapitler som Bevægeapparatets anatomi, 13. udgave (Bojsen-Møller et al.).Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet henvender sig til medicin-, molekylær medicin-, idræt- og fysioterapeutstuderende.Se også Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer.

 • af Allan Engquist, Birgitte Brandstrup & Torsten Faber
  448,95 kr.

  Klik her for at hente lommevejledningen.Bogen beskriver væskers og elektrolytters farmakologi, fysiologi, patofysiologi og metabolisme. Den er primært skrevet til sygeplejersker og læger, der behandler patienter inden for de kirurgiske, medicinske og anæstesiologiske specialer, hvor væske-, elektrolyt- og ernæringsproblemerne er størst.Rationel væske- og elektrolytbehandling er en stærkt opdateret og moderniseret 3. udgave af Allan Engquist’s klassiker foretaget af Birgitte Brandstrup og Torsten Faber. Forfattertrioen favner emnet bredt og bogen er dybt forankret i den kliniske hverdag.Intravenøse væsker er blandt de mest benyttede lægemidler i verden og anvendes i alle specialer på alle sygehuse, i præhospitalsbehandling, på hospice o.a. De benyttes som behandling af dehydrering, blødning og shock, men også som ernæring og opløsningsmiddel for anden medicin. Alle som bliver opereret får intravenøs væskebehandling, og korrekt anvendt kan intravenøse væsker være livreddende.Bogen kan anvendes i det daglige kliniske arbejde som opslagsbog i forbindelse med behandling af den enkelte patient. Det er desuden forfatternes håb, at bogen også kan anvendes i undervisningen af medicinstuderende og andet sundhedspersonale med behov for viden om væske- og elektrolytbehandling.

 • - videregående uddannelser
  af Henrik Lindberg, Ezio Pillon & Nana Emilie Grew
  468,95 kr.

  Tværmedial markedskommunikation fører klassisk markedskommunikation ind i den digitaliserede verden. Den er skrevet i et samarbejde mellem forfatterne til Digital marketing og Markedskommunikation, Ezio Pillon og Nana Emilie Grew, og Henrik Lindberg, forfatteren af Markedskommunikation – videregående uddannelser. Lærebogen indeholder stærkt redigerede og opdaterede kapitler fra de to bøger samt helt nye kapitler.Tværmedial markedskommunikation er virksomhedens samlede erhvervsrettede kommunikation, offline såvel som online. Online kommunikation udgør takket være digitaliseringen en stor del af markedskommunikationen, og i kommunikationsafdelingernes daglige praksis indgår offline og online kommunikation i en symbiose på tværs af medier, platforme og kanaler.Bogens forfattere giver en opdateret, sammenhængende, praksisnær samt teoretisk tilgængelig indføring i de mange facetter af et levende fag. Markedskommunikation er ikke en eksakt videnskab, men et komplekst fagområde i hele forløbet fra strategi til konkret kampagne.I bogen gennemgår forfatterne både digital og analog kommunikation. Efter en gennemgang af relevante teorier, gennemgår bogen bl.a. traditionelle og digitale kanaler (fx content og influencer marketing), kommunikationsstrategier, medieplanlægning, webdesign, SEO, SEM, analyse og effektmålinger. Undervisere kan finde supplerende materialer på forlagets undervisersitet, bl.a. forslag til, hvordan man kan arbejde med implementering, dvs. kommunikationsplanen i praksis. Ezio Pillon er cand.mag. fra Københavns Universitet. Han er lektor på Cphbusiness i bl.a. digital marketing og ekstern lektor på Københavns Universitet i bl.a. tværmedial kommunikation samt konsulent indenfor visuel identitet.Nana Emilie Grew er uddannet cand.merc.(kom) fra CBS i 2008. Hun er lektor på Cphbusiness og ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser primært i digital marketing, e-handel og tværmedial kommunikation.Henrik Lindberg er cand.mag. fra SDU, IAA i international markedskommunikation og selvstændig kommunikationsrådgiver. Han har mange års erfaring som tekstforfatter, strategisk planner og konceptudvikler fra mediebranchen, har skrevet flere lærebøger og fungerer desuden som underviser og censor i en række kommunikationsfag.

 • af Ida Hageman & Lone Baandrup
  268,95 kr.

  Praktisk psykiatri er en håndsrækning til medicinstude­rende, yngre læger og andre faggrupper, der skal prøve kræfter med psykiatrien. Hvordan møder man patienten? Hvordan formulerer man sine spørgs­mål? Hvilke fagtermer bruger man i journalen?Bogen er nem at slå op i, hvis man hurtigt skal orientere sig i et emne eller finde forklaringen på ukendt fagterminologi. Alle kapit­ler indledes med nøglepunkter, der skaber overblik, og herefter følger beskrivelser af tilstandene eller si­tuationerne, forslag til spørgsmål, som man kan stille patienten, og afslutningsvis eksempler på den objektive vurdering og beskrivelsen heraf i journalen. Bagerst i bogen findes en ordliste med forklaringer.Praktisk psykiatri in­deholder ikke behandlingsalgoritmer, da man nemt kan finde lærebøger eller vejledninger på de psykiatriske afdelinger eller i de kliniske forskningsenheder. Nogle kapitler er fokuse­rede på hospitalspsykiatrien, men bogen kan med fordel også anvendes af yngre læger i andre specialer.

 • - Beretningen om det første tegn på intelligent liv i rummet
  af Avi Loeb
  119,95 - 248,95 kr.

  Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. I slutningen af 2017 fik nogle forskere på et observatorium i Hawaii øje på et objekt, der kom flyvende gennem vores indre solsystem og bevægede sig så hurtigt, at det nødvendigvis måtte stamme fra en anden stjerne. Avi Loeb påviste, at det ikke kunne være en asteroide. Objektet bevægede sig ganske enkelt for hurtigt og langs en underlig bane – og det forsvandt sporløst. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.

 • af David Kocemba, Charlotte Lott Dreiø Carlsen & Johanne Elmbæk Kassow
  418,95 kr.

  Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer er en håndsrækning til den studerende, som skal i gang med anatomien. De klassiske lærebøger indeholder ofte mange detaljer, og det kan være overvældende. Dette kompendium er lavet for at bygge bro mellem den intetanende anatomistuderende og de detaljerede lærebøger. Her præsenteres anatomien overskueligt og pædagogisk trin for trin.Bogen er systematisk opbygget og gør brug af farvekoder i teksten, som henviser til strukturerne på illustrationerne. Desuden er teksten spækket med huskeregler, så den studerende er godt klædt på til eksamen. Kompendiet er skrevet ud fra og bygget op med de samme kapitler som Hovedets, halsens og de indre organers anatomi, 11. udgave (Jensen et al.)Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer henvender sig til medicin-, molekylær medicin- og tandlægestuderende.Se også Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  218,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - Grundbog for sundhedsprofessionelle
  af Henrik W. Bendix, Lone Holm, Søren Barlebo Rasmussen, mfl.
  284,94 kr.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerereksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.

 • af Kristoffer Mazanti Cold & Adelina Yafasova
  228,95 kr.

  Embryologi - et kompendium er skrevet ud fra det princip, at forenkling fremmer forståelsen. Teksten er kort, præcis og skrevet i punktform. Illustrationerne er enkle og pædagogiske, med farvekoder der gør kimlagenes derivater lette at forstå og repetere. Der er mange klinik- og anatomibokse gennem bogen, som hjælper til at forstå en række kliniske forhold – for eksempel symptomerne ved hjertemisdannelser hos nyfødte, dermatomernes forløb og hvorfor gravide rådes til at tage folsyre. På den måde gøres et svært emne på medicinstudiet relevant og tilgængeligt.

 • af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Mette Nørgaard, mfl.
  639,94 kr.

  Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode Bogen giver en oversigt over fagfeltet evidensbaseret medicin og en indføring i kritisk læsning af kliniske forskningsartikler.Evidensbaseret medicin har fokus på hvordan man kan identificere, opsummere og analysere kliniske studier – og klinisk forskningsmetode giver basis for at vurdere pålideligheden og anvendeligheden af de fundne studier. Udgangspunktet er typisk en undren hos en patient, en sundhedsprofessionel eller en sundhedspolitisk beslutningstager – og et forsøg på at finde svar i forskningslitteraturen.Bogen beskriver hvordan man: Formulerer et fokuseret klinisk spørgsmål Søger efter relevante kliniske studier i databaser over forskningslitteratur Vurderer risiko for systematiske fejl i de fundne studier Vurderer studiernes kliniske anvendelighed Vurderer den samlede evidens Bruger denne viden til at træffe beslutninger i klinisk praksisBogens første del introducerer fagområdet. Anden del beskriver de vigtigste typer af kliniske studier, fx randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Tredje del omhandler springet fra klinisk forskning til klinisk praksis, fx udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Fjerde og afsluttende del beskriver tværgående emner, fx interessekonflikter og rapporteringsbias.Bogen indeholder også problemstillinger, som traditionelt ikke beskrives så fyldigt i bøger om evidensbaseret medicin. Det drejer sig fx om studier af observatørvariation, kvalitative interviewstudier og betydningen af forhåndstiltro for fortolkning af kliniske forskningsresultater. Dertil kommer kapitler om patientens valg, forskningsetik og ansvarlig forskningspraksis.Bogen er tænkt som lige relevant for studenten, der har brug for en lærebog, og den almene læser med sundhedsfaglig interesse eller baggrund, som har brug for en samlet oversigt eller en opslagsbog.Til bogen hører et supplerende digitalt ekstramateriale med quizzer, uddybende tekst og ekstra figurer. Quizmaterialet skaber gode muligheder for at teste sine evner inden for bogens område. Du skal være logget ind som bruger på munksgaard.dk for at kunne benytte dig fyldestgørende af quizmaterialet. Oprettelse som bruger er gratis. Du kan tilgå ekstramaterialet her.

 • af Robin Bawer, Ali Ejupi & David Salim
  288,95 kr.

  Bevægeapparatet og hoved-halsens anatomi – et kompendium giver en enkel og overskuelig tilgang til pensum i bevægeapparatets, hovedets og halsens anatomi på medicinstudiet. Dertil også det perifere nervesystems anatomi. Formålet med kompendiet er at lette repetition og eksamenslæsningen af faget. Konceptet er kortfattet tekst i punktform og i et enkelt layout, som er let at finde rundt i.Kompendiet er skrevet af tre medicinstuderende og er et supplement til de anbefalede lærebøger, der stadig er uundværlige for den dybere forståelse og grundige indlæring af anatomien.Bogens primære målgruppe er medicinstuderende ved de danske universiteter, men kompendiet kan også med fordel benyttes af andre sundhedsfaglige studerende, der har behov for en indføring i anatomien.

 • af Geir Halnes
  679,95 - 1.490,95 kr.

 • af Claus Madsen, Jørgen Frøkiær, Mikael Jensen, mfl.
  448,95 kr.

  For at bedrive god nuklearmedicin er det vigtigt, at man har viden om og forståelse af fysiologi og patofysiologi, strålebiologi og strålehygiejne samt måleteknik og metodevurdering. Samtidig er læring inden for specialet i høj grad baseret på mesterlære, mønstergenkendelse og praktisk anvendelse af den teoretiske viden.I denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin har vi derfor valgt også at fokusere på en praktisk tilgang til tolkning baseret på forfatternes ekspertviden, best practice, relevante tærskelværdier og eksempler. Bogen er opbygget i tre dele: Organer: anvendelse af nuklearmedicin med udgangspunkt i organsystemer Nuklearmedicin på tværs: de nuklearmedicinske metoder Den nuklearmedicinske værktøjskasse: de grundlæggende redskaber såsom lægemidler og statistikBogen henvender sig til alle med interesse for specialet.Denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og forlaget Munksgaard.

 • af Hanne Foss Hansen, Kurt Klaudi Klausen, Lotte Bøgh Andersen, mfl.
  339,94 kr.

  God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse.God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor.God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  218,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - Basisbog om den humane celle
  af Kristine Svinning Valeur & Thomas Tursø-Finnich
  339,94 kr.

  Hvad er det vigtigste at vide om cellens fysiologi? Det får du svaret på i denne danske fremstilling af den humane celles fysiologi.Bogen er skrevet til medicinstuderende, der søger en dansksproget og lettilgængelig gennemgang af cellefysiologien. Den kan dog også bruges af studerende i blandt andet odontologi, molekylær biomedicin, klinisk biomekanik samt medicin med industriel specialisering.Cellefysiologi indeholder den centrale viden om cellens struktur og funktion, herunder DNA og proteinsyntese, organeller, receptorer og cellekontakter samt neuronal signalering og muskelfysiologi. I bogen gennemgås derfor den excitable celle, og der gives en integreret forståelse for cellens fysiologi, der i andre lærebøger er opdelt. På denne måde får læseren en helhedsforståelse for den humane celles mekanismer.Bogen kan læses fra ende til anden, men også bruges som opslagsværk, semester efter semester, da kapitlerne kan tilegnes uafhængigt af hinanden. For eksempel er den nyttig ved en lang række kurser i organspecifik fysiologi, da cellefysiologi udgør fundamentet for forståelsen af organsystemernes funktion.Cellefysiologi dækker studiemålene på de medicinske fakulteter i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Den er fortalt i et letforståeligt sprog, er yderst velillustreret og indeholder en lang række kliniske bokse, der sætter fysiologien i medicinsk perspektiv.Kristine Svinning Valeur og Thomas Tursø-Finnich er læger med tilsammen 10 års undervisererfaring ved de medicinske studieretninger på Københavns Universitet.

 • af Horatiu Nastase
  725,95 kr.

  "This graduate textbook covers the basic formalism of supergravity, as well as a wide range of its modern applications, suitable for a focused first course. Assuming a working knowledge of quantum field theory, it gives Ph.D. students the tools they need to do research that uses supergravity"--

 • - Fra græsk filosofi til kanten af sorte huller og universets endeligt
  af Troels Harmark
  233,95 kr.

  Tiden er en gåde. For at løse den tager fysiker Troels Harmark os med på en rejse tilbage til antikkens græske filosoffer, videre op gennem naturvidenskabens historie til bl.a. Newton og Einstein og helt ud til forskningsfronten i moderne fysik og de største spørgsmål som, hvordan universet blev til. Tiden oprandt ved universets fødsel, og vi lever stadig i tiden her 13,8 milliarder år senere. Vi har en krop, der ældes, og kan ikke forestille os vores liv uden tid – vi indordner os under den, og tænker, at den bevæger sig regelmæssigt, som visernes præcise vandring over døgnets timer på uret. Men fysikken beretter en anden historie – om tidens relativitet: at den går langsommere tæt ved Jordens overflade end på toppen af et bjerg, at tiden står stille på kanten af sorte huller, og at universet udvider sig uendeligt. Tidens gang skal findes imellem de to modpoler: at alt er tilfældigt og at alt er uafvendeligt. På sporet af tidens gåde handler om, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan det kan være, at man regner med, at tiden en dag vil stoppe med at gå. Hvordan skal vi forstå tiden?

 • af Michael Missildine
  140,95 kr.

  Dr. Missildine's "Dissertation Mastery: Navigating Research, Writing, and Defense for Academic Success" is a concise guide for graduate students on dissertation writing. It begins with foundational aspects of academic research, emphasizing the selection of appropriate methodologies. The book then guides readers through conducting effective literature reviews, essential for building a theoretical framework.Dr. Missildine explains qualitative and quantitative research methods, offering insights into data collection, analysis, and interpretation. The book also focuses on academic writing skills, providing strategies for structuring a dissertation and maintaining scholarly rigor.A significant portion is dedicated to preparing for the dissertation defense, outlining techniques for presenting research confidently. Finally, Dr. Missildine discusses career opportunities post-dissertation, making this book a comprehensive resource for graduate students seeking to navigate the complexities of academic research, writing, and successful defense.

 • af Gustav Grönnäs
  214,95 kr.

  Statistik und Wahrscheinlichkeit ¿ leicht gemachtist ein Lehr- und Nachschlagewerkfür Schule, Studium und Beruf.Das Buch ist zum Selbststudium geeignet.Alle wichtigen Begriffe, Regeln und Methodenwerden in verständlicher Form dargestellt,in Handlungsanweisungen übertragen undan Beispielen erläutertJedes Kapitel derDatenanalyseStatistikRegressionKombinatorikWahrscheinlichkeitDichte- und VerteilungsfunktionenTestkonzeptionHypothesentestsBayes-Statistikwird durch Übungsaufgaben mitvollständigem Lösungsweg komplettiert.

 • af Simon Amrein
  940,95 kr.

  "A sufficient amount of capital is vital for banking and economic stability. The book traces the role and relevance of capital in the United States, the United Kingdom and Switzerland since the 19th century. It is of interest for policymakers, academics and everyone interested in banking history and regulation"--

 • af Yujiro Kawamata
  671,95 kr.

  The finite generation theorem is a major achievement of modern algebraic geometry. Based on the minimal model theory, it states that the canonical ring of an algebraic variety defined over a field of characteristic zero is a finitely generated graded ring. This graduate-level text is the first to explain this proof. It covers the progress on the minimal model theory over the last 30 years, culminating in the landmark paper on finite generation by Birkar-Cascini-Hacon-McKernan. Building up to this proof, the author presents important results and techniques that are now part of the standard toolbox of birational geometry, including Mori's bend and break method, vanishing theorems, positivity theorems and Siu's analysis on multiplier ideal sheaves. Assuming only the basics in algebraic geometry, the text keeps prerequisites to a minimum with self-contained explanations of terminology and theorems.

 • af Alan M Schwitzer
  1.523,95 kr.

  The Third Edition of Alan M. Schwitzer, Amber L. Pope, and Lawrence C. Rubin¿s Diagnosis and Treatment Planning Skills: A Popular Culture Casebook Approach thoroughly covers essential clinical thinking skills in professional counseling through classic and contemporary popular culture case examples.

 • af Stefan Fourier
  165,95 - 240,95 kr.

 • af Valerie Freeland
  364,95 - 994,95 kr.

 • af Pia Vedel Ankersen & Christian Martin Bächler
  94,95 kr.

  Konkrete billeder på abstrakte idéer.Hvad er verden for en størrelse, og hvordan får man viden om den? Videnskabsteori stiller abstrakte spørgsmål, og svarene på spørgsmålene er ofte abstrakte idéer. Når man er studerende (eller for den sags skyld underviser eller bare menneske i verden), kan det føles som om, at ens hoved er ved at eksplodere i mødet med videnskabsteoriens abstrakte begreber, spørgsmål og idéer.Vi har skrevet denne bog i et forsøg på at få de abstrakte idéer ned på jorden. Vi kravler ned ad abstraktionsstigen og kobler de idéerne med konkrete billeder.Bogen er særligt henvendt pædagog-, lærer- og socialrådgiverstuderende, men kan læses af alle.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.