Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Eigil Holm

Filter
Filter
Genre
 • (17)
 • (10)
 • (4)
 • (4)
Bogtype
 • (20)
 • (1)
Format
 • (17)
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (19)
 • (2)
Pris
DKK
Serie
 • (17)
Sorter efterSorter Populære
 • af Eigil Holm
  240,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Eigil Holm
  173,95 kr.

  Bogen er skrevet af Eigil Holm, der også har skrevet Lærebog for biavlere, der er udkommet i 5 udgaver siden 1983. Den nye Biavler: Indholdsfortegnelse:1. Biernes bolig Biernes bolig 7Den kunstige bolig - bistadet 8Rammer og rammemål 11Klargøring af rammer 12Arbejdstøj og værktøj 13Røgpusteren 14Voks 15Honning 15Begynderpakken 162. Inde i bistadetÅbning af stadet 18Stik 223. Bi i stereolup Arbejderbier 24Dronen 29Dronningen 30Larverne 30Puppen 31Cellerne 314. Sværme. BestøvningKunstsværm 36Blomster og bier 385. Stadekort. Sundhed/sygdom Stadekortets rubrikker 43Sygdomme 44Sådan holder vi bierne sunde 486. Honning og honninghøst Honninghøst 50Dronningegitter 51Høst uden dronningegitter 53Opbevaring af honningmagasiner 54Slyngerummets redskaber 54Slyngerummet 54Tømte tavler 56Fra nyslynget honning til honning 56Salg til grossister 58Branchekoden 587. Reservefamilier og dronningeavl Reservefamilier 60Dronningeavl 61Øparring 64Racer 658. Bekæmpelse af Varroa Varroa 66Bekæmpelsesmidler 67Myresyre 67Nassenheider-fordamper 68Mælkesyre 68Oxalsyre 69Thymol (Apiguard) 70Pesticider 70Den sikre strategi 709. Årets gang Vinter 72Tidlig forår marts-april 72Forår-sommer: maj-juli 73Efterår: Medio juli-september 73Undervisningsmidler 79Stikordsregister 80Videoregister:8a Dronning vandrer8b Trafik ved flyvebrædtet9 Opstablingsstade åbnes10 Trugstade12 Trådstrammer og ilodning14a Stadekniv og vildbyg14b Røgpuster17 Bier drikker18a Bigård, opstabling19a Honningtavler19b Pollentavle20a Drone- og dronningeceller20b Sort tavle22 Stik35 Sværmfangst38 Bestøvning50 Ventilatorbier blæser lys ud51 Dronningegitter og bitømmer53 Honninghøst54 Skrælning og slyngning55 Røring og aftapning61 Dronningeavl62 Kielerstade63 Ny dronnning tilsættes67 Varroabekæmpelse

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Træer og urter kaldes tilsammen for planter. Hele Danmark er dækket med planter, bortset fra veje og pladser. Men de bliver også bevokset, hvis ingen passer dem. Planter kan skyde op gennem asfalt, og rødder kan sprænge beton. Planter er føde for mange dyr, og deres blomster bestøves af bier og andre insekter. Mennesket lever af planter eller dyr, der er planteædere. Vi skal passe på planterne og kende så mange, at vi kan se naturens udvikling der, hvor vi bor. Bogen fortæller om 12 forskellige planter med hver sin historie. Mange illustrationer. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Vi lever i høj grad af fortidens dyr og planter. Kul, tørv og olie stammer fra levende væsener, der levede for millioner af år siden. Det samme gælder kalk og kridt. Fortidens store dyr findes som tænder og skeletrester, der er fundet knogler og tænder fra dinosaurer, mammut og mange flere. Der er fremragende muligheder for at finde fossiler mange steder i Danmark. Bogen fortæller om fossilerne, og hvordan man finder dem. Mange illustrationer. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Træer og buske spiller en stor rolle i vort liv, og der er meget at fortælle om de enkelte arter. Eg bruges til huse, møbler, skibe. Vore ældste ege er ca. 1000 år gamle og lever endnu. Hasselnødder var livsvigtige for befolkningens overvintring. Skovfyr er stadig vigtig som tømmer og til papirfremstilling. Bogen fortæller om 12 træarter og er rigt illustreret. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Svampe æder døde planter og forvandler dem til jord igen. Nogle svampe angriber også levende planter og kan gøre skade. Mange svampe er spiselige. Der er svampekurser overalt i Danmark om efteråret, hvor man lærer at skelne giftige, spiselige og uspiselige svampe fra hinanden. Bogen fortæller om svampeverdenen og de mærkværdige livsformer, som kan findes der. Mange tegninger. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Danmarks landskaber er skabt af gletsjerne i Istiden. Bakkerne er skubbet op af isens tryk, og den smeltende is efterlod enorme mængder af sten, sand, grus og ler. Havet, åer og kilder, samt regn og sne har formet nutidens landskab og gør det stadig, nu med mennesket som medspiller. Bogen beskriver vore landskaber og deres tilblivelse. Mange illustrationer. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Alger på strandbredden vokser i selve havet, gerne på en muslingeskal eller en sten, som de medbringer, når de skylles op på stranden om efteråret. I havet danner de store bevoksninger, hvor fiskeyngel vokser op i beskyttelse. Laver vokser på tage, mure, sten og træernes bark. Det er verdens mest hårdføre planter. Mosser er gode skjulesteder fro insekter. Bogen fortæller om disse mærkelige planter og deres ejendommelige liv. Mange tegninger og fotos. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Vejret er der hver dag. Himlen og dens skyer sladrer om vejret nu og de næste timer, så man kan lave sin egen vejrudsigt. Den er vigtig for lystfiskere, jægere, landmænd og gartnere. Den skal suppleres med vejrudsigten i mobilen og TV, der rækker flere dag frem. Bogen fortæller om det, du kan se, og hvad det betyder. Mange illustrationer. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Der er sten næsten overalt i Danmark. Kalksten og flintesten kommer fra vore egne jordlag, mens granit, gnejs og vulkanske sten er bragt hertil af Istidens gletsjere fra Sverige, Norge og Østersøens bund. Oldtidens mennesker lavede økser og knive af flintesten og byggede gravkamre af kolossale sten. Vore veje hviler på sten. Mange slags sten findes på stranden, og tilsammen illustrerer de det meste af Jordens historie, som bogen beskriver. Mange illustrationer. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Undergrunden begynder under det øverste jordlag, hvor planterne vokser. Den bestemmer hvilke planter, der kan vokse på stedet, og hvor man kan bygge og anlægge veje. Sand og grus fra undergrunden bruges til bygninger og veje. Cement laves af ler og kalk. Vi kan gå ned i undergrunden i grusgrave og ind i den i de store huler i kalkbrud. Kystens klinter viser et snit gennem undergrunden. Bogen fortæller om hvordan undergrunden blev til, og hvad der sker i den. Mange tegninger og fotos. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Alle kender vor eneste giftslange, hugormen, de kvikke firben, som taber halen af angst, de kvækkende frøer og deres haletudser, og de snegleædende skrubtudser. Bogen fortæller om Danmarks krybdyr og padder i tekst og billeder. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Der er insekter i vore omgivelser, både inde og ude. Bier og sommerfugle bestøver blomster, så at vi kan få frugter, andre insekter trives i vores mad, hvis vi ikke passer på. Uden insekter går naturen i stå. Bogen fortæller om guldsmede, der fanger og æder deres bytte i luften, bladlus, der suger på planterne, bier og biavl og mange andre insekter. Rigt illustreret. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Bogen fortæller om 12 danske fuglearter, som alle kan komme til at se, når de følger anvisningerne i teksten. Det er den forfulgte sorte skarv ved kysterne, den kampberedte svane i de fleste søer, stæren der efterligner togfløjter og havens maskiner. Rigt illustreret med fotos og tegninger. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Fisk vækker gode minder om fisketure og dejlig mad. Bogen fortæller om ålen og dens mystiske formering, sildefangst med enorme redskaber, rødspætter, laks og gedder. Altså de fisk, der interesserer lystfiskere og fiskeelskere. Rigt illustreret. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Danmark har mange naturtyper, alle under menneskelig indflydelse. Med lidt vejledning kan alle få gode naturoplevelser i dem, både på lavt vand med snorkel og svømmebriller, på stranden, i klitterne og heden, samt i det åbne land og i de mange skovtyper. Bogen åbner for disse oplevelser. Der er et væld af tegninger og fotos. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Bogen fortæller om de mest populære danske pattedyr i en let læselig tekst, rigt illustreret med professionelle farvefotos og tegninger. 10-16 år.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Hvad der sker i himmelrummet styrer livet på jorden: Dag og nat, årstiderne, tiden, solens lys og stråling, ebbe og flod. Om natten kan man se mælkevejen, planeterne, stjernerne og månen. Bogen fortæller om alt dette og sætter dig i stand til at se mere på nattehimlen og forstå, hvad rumteleskoperne og ubemandede rumskibe arbejder med. Mange fotos og tegninger. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  37,95 kr.

  Klokkedyr, tøffeldyr og amøber er Verdens almindeligste dyr. De lever i vand og kan kun ses i mikroskop. Vandmand, regnorm, blåmusling, skovflåt og edderkopper er beskrevet i bogen, der har mange billeder af denne sære og betydningsfulde del af livet på jorden. 10-16 år.Serien Danmarks Naturkanon består af 17 bøger. Alle historier er baseret på fakta.

 • af Eigil Holm
  145,95 kr.

  Breeders and producers of queens need a handbook which describes the background of their work. It can only be done if ou know the techniques of rearing queens and judging the results. You must know the genetics of the bees, too, because it enables you to plan the maintenance and improvements of your stock. The aim of this book is to help the practical people who rear queens. The author has written books and articles of beekeeping since 1983, see www.eigilholm.dk.Content of Queen Breeding and Bee Geneticspreface 51. production of queens 6The basis of queen production 6Methods of queen rearing 7Grafting 8The calendar 8The cell builder 9The breeder colony 10Grafting tools 10Grafting procedure 11Transfer to the cell builder 12Incubation 12How to obtain young bees 14Marking of queens 14Transport cage and candy 16Shipping 172. mating nucs 18How to use the nuc 19Continous management of a nuc 21Clearing after the mating season 213. alternative metods 221. The queen production and breeding of Poul Erik Sørensen 222. Queen right cell builder 243. The starting box method 254. mating stations 26Organization of the queen breeding 26Drone producers 28Placing of the mating nucs 29One-comb nuc 30How to remove drones 31Transport 31How to treat the mated queens 315. instrumental insemination 33Types of insemination 33Insemination in genetic research 33On techniques of insemination 33Drones and their sperm 346. how to get better bees 38The ABC of breeding 381. The aims of breeding 382. Judgment 383. Selection 384. Crossing 396. Maintenance 397. aims of breeding and judgment 40Marks used for judging bee colonies 41Comments to the marks 42Marks of the year 43How to use the marks 43Other judgments 43Judges 44Environment and judgment 448. queen breeding and genetics 45The genetic consequences of the mating behaviour 46Congregational areas 479. how to make a pedigree 48The danish breeders pedigree 4910. bee cytology and genetics 50The cell 51The genes 51The anatomy of the gene 53The genome and how to read it 53Microsatellites 55Maternel and parentel heritage 56Mitochondria 5711. meiosis and genes 58Dominant and recessive alleles 58Mating and segregation 60Mating in populations 62Co-dominance 62Mendel’s firs law 6212. mendel’s second law 64Segregation of two gene pairs 64Why are bees different 66Linkage and cross-over 66Mendel´s second law 6813. sex alleles, additive genes, nature and nurture 69Effect of the number of sex alleles 70Additive genes 71Mutations 71Inbreeding and heterosis 73Nature and nurture 73The relative importance of genes and environment 74Heritability 7414. bee races and evolution 75The origin of races 76Nature is changing 77Races 78The fate of the races 78How to use the races 79Morphological characters of races 80Genetic examination of races 8015. breeding 82The Buckfast bee 82Combination Breeding, an overview 82Selection 83Crossing strategy 83Testing 84Maintenance of stocks 85Stocks for drone production 86Closed populations 8616. A German breeding system 8717. the future 89litterature 90INDEX 91

 • - Horsens Gasværks historie. - Eksperimenter med kul og gas til undervisningsbrug
  af Eigil Holm
  121,95 kr.

  Gas fra kul blev opfundet kort før år 1800. Den var det første eksempel på, at energi kan transporteres, nemlig i rør fra et gasværk til forbrugerne. Gasværker kom i alle byer i Europa og Amerika, Danmark havde 112 gasværker i 1928. Næsten alle husstande havde gas installeret i køkkenet til madlavning. Mange havde gaslamper. De afgassede kul kaldes koks, det er næsten rent kulstof. Det blev brugt til  opvarmning af privathuse, skoler, kontorer m.m. Koks var et fremskridt, for nu kunne varmen reguleres i kakkelovnen. Varmen i stuerne gjorde folk sundere, og der blev overskud til at varme vand til vask af mennesker og tøj. Hygiejnen blev væsentligt forbedret. Bygas var livsfarlig, for den indeholdt kulilte, der dræber hurtigt. Der var også brint i gas, og hvis gas strømmede ud i en lejlighed, eksploderede det hele, når folk ringede på. Den elektriske gnist i ringeapparatet var nok. Gasværkerne forurenede og stank, og de krævede meget arbejdskraft. Da det blev muligt at lave gas uden kulilte og brint ved spaltning af olieprodukter, blev gasværkerne nedlagt. I dag kan man få naturgas til opvarmning og madlavning. Gassen har ændret hele verden så meget, at man virkeligt kan tale om en gasrevolution. Vi fortsætter traditionerne fra gasværkernes tid.  Bogen handler om hele denne historie og viser mange eksempler på apparater, kulminer, gasværksdrift m.v. Horsens gasværks historie er beskrevet i detaljer for at vise, hvor vigtig gassen og koksene var for livet i byerne. Bogen afsluttes med undervisningsforsøg. Oprindeligt blev bogen skrevet som grundlag for en udstilling om gasværker på Industrimuseet i Horsens.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.