Dag-til-dag levering

Bøger af Eva Bertelsen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Bogtype
 • (2)
 • (1)
Format
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (3)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Frans Gregersen, Bolette Moldenhawer, Jan Kampmann, mfl.
  511,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Vil man lære noget om pædagogik uden at få påduttet den helt rigtige metode, så er her bogen [...] Her rejses så mange spørgsmål, at man kan risikere at blive klogere." Jens Bydam, Sygeplejersken Klassisk og moderne pædagogisk teori er en indføring i pædagogikkens centrale teorier, personer, temaer og begreber. Den består af i alt 29 kapitler skrevet af førende danske pædagogiske teoretikere. Bogens kapitler er tematisk opdelt i følgende seks dele: Del 1: Pædagogik og teorier om opdragelse, undervisning og uddannelse Del 2: Nationalstat og globalisering Del 3: Fag, viden og undervisning Del 4: Kulturelle og sociale forskelle Del 5: Perspektiver og deres betydning Del 6: Socialt og pædagogisk samspil. Herudover rummer bogen en selvstændig opslagsdel, del 7, med introduktioner til en række centrale pædagogiske teoretikere og teoretiske hovedretninger. Personintroduktionerne er forsynet med fyldige bibliografier. Bogen er velegnet både som grundbog i pædagogik på universitets- og seminarieniveau og som opslagsværk. Peter Østergaard Andersen er ph.d. og lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling på Københavns Universitet. Tomas Ellegaard er ph. d., cand.mag. i pædagogik og lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for psykologi og uddannelsesforskning på RUC. Lars Jakob Muschinsky er magister i kultursociologi og rektor for Zahles Seminarium i København.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kim Rasmussen, Jan Kampmann, Kristine Samson, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Til daglig indgår vores materielle omgivelser som noget helt ”naturligt” i vores hverdagsliv – som noget, vi ikke umiddelbart tænker har meget at gøre med vores sociale liv. Men vores liv er på mange måder viklet ind i det materielle.Materialitet og læring handler om samspillet mellem arkitektur, rum, krop og læring. Det gennemgående tema er forskellige materialiteter og de oplevelser, processer, begivenheder og interventioner, hvori det fysiske indgår og udspiller sig på forskellige måder som en del af det sociale. Begrebet læring i titlen skal forstås i ordets brede betydning. Der er tale om en formning eller socialisering, der – oftest uden ord, og uden vi tænker over det – virker opdragende på os.Bogen er en selvstændig efterfølger til Arkitektur, krop og læring, som udkom i 2005. I Materialitet og læring er kapitlerne ordnet i forhold til forskellige teoretiske paradigmer. Målet er at vise, hvordan de forskellige teoriretninger betragter forholdet mellem materialitet og menneske. Samtidig demonstrerer kapitlerne, hvordan de respektive teorier beskriver relationerne mellem fysiske omgivelser, ting og mennesker, samt hvordan disse relationer skabes og udfolder sig.Forfatterne er alle danske forskere, der har arbejdet med materialitet og læring i forskellige fag og ud fra forskellige teoretiske tilgange. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med eller har interesse for materialiteters betydning i bred forstand, lige fra arkitektur og teknologi til redskabers indvirkning på den måde, det sociale udfolder sig på. Bogen er velegnet som introduktion til temaet for studerende på forskellige niveauer i uddannelsessystemet, men tilbyder også forskere og andre interesserede et primært teoretisk overblik over emnet materialitet og læring.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Københavns Universitets Søndre Campus som case
  af Eva Bertelsen
  42,95 kr.

  Bygninger til at huse offentlige institutioner som skoler, gymnasier,universiteter og psykiatriske hospitaler er i en årrække blevet tillagtkulturforandrende potentiale af både arkitekter, skoleledere og politikerei deres søgen efter at fremtidssikre disse. Således bruges nybyggerii stigende grad i strategisk øjemed. Med Københavns Universitetscampusbyggeri fra 2013 beliggende i Njalsgade på Amager som caseønsker jeg med denne artikel at zoome ind på, hvilke forestillinger om‘universitet’ der præger talen om byggeriet, og reflektere over, hvordanbygningen – programmeret til at udgøre rammen om særlige aktiviteterog liv – tager sig ud, tænker studerende og ansatte, og måskeover tid er med til at omforme ‘universitet’. Artiklen trækker på denfranske sociolog Henri Lefebvre og hans begrebsliggørelser af den socialeproduktion af rum. Der er tale om et indledende studie, hvorforartiklen primært baserer sig på et interview med chefen for campusbyggeriet,rumobservationer og diskursive arbejder fra KøbenhavnsUniversitet om studie- og undervisningsmiljøet på universitetet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.