Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hulda Lütken

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hulda Lütken
  123,95 - 188,95 kr.

  DE UANSVARLIGE fra 1933 er en genopdaget klassiker i dansk litteratur, skrevet af den i dag næsten ukendte forfatter Hulda Lütken (1896-1946). En mørk og kompromisløs fortælling om begærets ødelæggende kræfter, om voldtægt og skam - men også om kvindeligt sammenhold og modstandskraft. Agathe er femten år, da hendes stedfar begynder at begære hende. Hun er et svigtet og ensomt barn, og i et djævelsk ønske om at fratage sin mor magten, opmuntrer hun sin stedfars lyst. Imens længes hendes lillesøster Erna efter kærllighed, men længslen slukkes brutalt, da hun møder den charmerende, men iskolde Ferdinand Olsen. DE UANSVARLIGE er - som Tom Kristensen skrev i sin anmeldelse af romanen - "en knytnæve i bordet". Hulda Lütken kontroversiel i sin samtid, hvor de færreste skrev nuanceret og råt om kvindeligt begær. Et tema, hun har tilfælles med den senere Tove Ditlevsen, som da også nævner hende blandt sine helt store forbilleder.DE UANSVARLIGE indgår i Gyldendal Nordisk. Gyldendal Nordisk er glemte og kendte klassikere fra den tid, hvor det nordiske selvbillede bliver skabt på diskussioner om køn, klasse, tro og moral. Det er radikale værker, der forandrede verden og som stadig er spillevende.

 • af Hulda Lütken
  288,95 kr.

  Hulda Lütken har på mange måder banet vejen for den autofiktionelle bølge, der har indtaget den nye danske litteratur igennem det sidste årti. Hun debuterede med digtene Lys og Skygge og udkom allerede to år efter med romanen Degnens Hus – et værk præget af realismetraditionen og Lütkens egne livserfaringer, fra livet som ung pige og kvinde i et lille jysk samfund. Romanen, der følger en lille lærerfamilie, præcis som den Lütken selv voksede op i, er episodisk bygget op: Karakterne, hvad enten de optræder alene eller som ægtefæller, er lukket inde i episodens korte tidsrum og kan ikke handle sig ud af det dilemma, som de står i og som er særskilt deres, hver især. Lütken fremmaler, med uovertruffen psykologisk indlevelse, livet i en familie, et ægteskab og et samfund, der er fuld af både glæder og sorger, og hvordan vi hver især håndtere hvad livet har at bringe. Portrættet sikrede hende de varmeste anbefalinger fra blandt andet den norske forfatterkollega Knut Hamsun, der i et uopfordret brev til Lütkens forlag skrev, ”Her er Rikdom og Overflod, Natur, Poesi og Kunst, Menneskene hisses levende i al sin Forvirring, her er Skikkelser af høi Originalitet ... Forfatterindens Navn var indtil nu ukjendt for mig, nu husker jeg det“ Til trods for Hamsuns varme anbefalinger er Lütken gang på gang hos kritikerne og i litteraturhistorien blevet lagt ud på et sidespor. Måske fordi hun var kvinde, måske fordi hendes sprog repræsenterede det man dengang opfattede som særlig kvindeligt (i al sin negativitet): nemlig det overspændte og tenderende til hysteriske. Hendes personer er ekstreme, utilpassede og ofte mislykkede: de har ikke en plads i verden. Ligesom vi ser hos store nutidige danske forfattere, skildrer Lütken dem der ’ikke bare kan’, dem for hvem livet er sværere end som så. Og det gør hun med en sjælden set nænsomhed og psykologisk indsigt, der eksemplarisk fremviser hvorfor hun fortjener en plads i Danmarks litteraturhistorie.

 • af Hulda Lütken
  93,95 - 120,95 kr.

  "Hun var en god moder, hun led og længtes. Så kastede hun sig med hele sit lidenskabelige sind over læsning. En ny verden rulledes op for hende. Linas fantasi og drømme næredes. Bøgerne blev hendes fryd, hendes luksus, glæden i hendes ensformige liv.Livet i bøgerne blev det liv, hun skulle have levet. Hun lukkede sig inde, og fæstede en pige til at passe huset.""Degnens hus" fortæller om forskellige skæbner i en nordjysk provinsby i starten af 1900-tallet. Alle har deres at slås med – fattigdom, sorg, tab og den stærke religiøsitet, der ikke altid lader plads til de menneskelige følelser. "Degnens hus" er baseret på Hulda Lütkens egne oplevelser under hendes barndom i Elling Sogn ved Frederikshavn.Hulda Lütken (1896-1946) var en dansk digter og forfatterinde, der skrev en lang række digte og romaner blandt andet inden for genren realisme. Hulda Lütken voksede op i Nordjylland, men efter et forlist ægteskab flyttede hun til København, hvor hun udviklede sin forfatterkarriere blandt andet som en del af kredsen omkring datidens store digter Tom Kristensen. Romanen "Degnens hus" tager udgangspunkt i forfatterens egen opvækst som datter af en skolelærer i en lille dansk provinsby.

 • af Hulda Lütken
  39,94 kr.

  "Degnens hus" (1929) er Hulda Lütkens første roman. Hun bygger på sin egen baggrundshistorie i skildringen af lærerparret Peter og Lina på den jyske hede. Peter lider af stemningssvingninger, han er snart rastløs og snart apatisk. Lina står urokkeligt fast og er hjemmets faste forankring. Linas mor er hendes modstykke, kuet og trykket, men holdt oppe af sin religiøse tro.

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Hulda Lütken debuterede i 1927 med digtsamlingen "Lys og skygge". Dansk Litteraturs Historie skriver: "Digtenes rum befinder sig gerne i grænsefeltet imellem drøm og virkelighed og kredser omkring stærke sindsstemninger, typisk udløst i forbindelse med sorg eller længsel efter kærlighed, som spejler sig i natlige, melankolske landskaber. Men naturen kan kun gengive stemningen, den kan ikke svare igen eller bringe trøst".

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Pressen skrev om "Elskovs rose" (1934):Hun er den nordjyske Sapfo... Man føres ved denne Digterpiges Haand henreven til det gamle, poetiske Land, mens hun fortæller alting om sin forgæves Længsel og sin SmerteHans Brix i "Dagens Nyheder"Hun har et Tonefald, der er hendes eget, selve hendes Temperaments. Det overbeviser os, og det bider vor Sjæl endnu langt mere end vore Sanser.Christian Rimestad i "Politiken"Ti Verslinjer fra hendes Pen vejer op mod hele Bøger pakfulde af Rimerier.Frejlif Olsen i "Ekstrabladet""Elskovs Rose" er ikke blot ægte Kunst, men noget af en Oplevelse; det er sjældent at møde et saa voldsomt og oprindeligt Sind.Ejnar Thomsen i "Aarhus Stifstidende"

 • af Hulda Lütken
  43,95 kr.

  Hulda Lütken er nok mest kendt for sine kærlighedsdigte, der ofte er besværgende, længselsfulde og fulde af sorg over tabt eller ugengældt kærlighed. Et stort udvalg af hendes bedste kærlighedsdigte er samlet i "Kommer du til mig"."Hulda Lütkens lyrik, som er påvirket af Edith Södergran, søger at bryde tidens traditioner og i en tidlig modernisme gennem intensitet og subjektivisme at finde nye erkendelser" (Den store danske Encyklopædi)

 • af Hulda Lütken
  43,95 kr.

  "Skærsilden" fra 1945 er Hulda Lütkens sidste digtsamling og den mest omfangsrige. Den adskiller sig fra de foregående ved ikke at være koncentreret om kærlighed og ensomhed, men vende sig udad mod samfundet. Krigen og dens væsen tages op til behandling , og Hulda Lütken nærmer sig en politisk bevidsthed: "Men der vil komme en Tid / da det lunkne Legeme / Massen / vil blive bevidst / og da vil Brødet blive taget fra de Rige / og givet til de sultne Børn".Det store afsluttende prosadigt "Skærsild" er en bekendelse til humanismen, der kan sammenlignes med Chaplins store tale i sidste scene af "Diktatoren".

 • af Hulda Lütken
  37,95 kr.

  I Lokesæd er moderens død det symbolske udgangspunkt for datterens kamp med det ondes princip, lokesæden... Datteren Tore søger på eventyrvis beskyttelse hos den gode fader, til puberteten river hende med sig og kampen mellem den onde, den gode (og den biologiske) fader slår igennem og hindrer hende for alvor i at forbinde sig med sin mand. Deres barn dør, og Tore bliver vanvittig af splittelsen. Myte, religion, eventyr og driftspsykologi blandes sammen i denne historie om pigen, der går under i mandsverdenens magtkampe, efter at moderen blot har efterladt hende med en advarsel om at hengive sig til den onde drift".(Dansk Litteraturhistorie 1984)**Ordet "Lokesæd" eller "Lokes havresæd" bruges dialektalt om hedeflimmer i stille, varm luft og overført om noget uvirkeligt, kun som luftsyn eksisterende.

 • af Hulda Lütken
  39,94 kr.

  I "Mennesket på lerfødder" begiver Hulda Lütken sig ud i en dybdeosykologisk og mytisk version af døtrenes, og det vil sige kvindernes, identitetsproblev. Jeg'et begiver sig på en rejse gennem barndommens land, gennem en lidelseshistorie til et kønsskifte, hvor hun som den korsfæstede søn overgiver sig til faderen"(Dansk Litteraturhistiorie 1984)"Mennesket på lerfødder" er et selvopgør, en bøn til Gud, et kampskrift, en redegørelse, en myte, en åbenbaring, en drøm... det er en bog, der ikke rigtig ligner nogen anden bog.

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Pressen skrev om Hulda Lütkens digtsamling "Drømmen" (1940):Himmelrummet er i hendes lille Bog; man har en Følelse af., at Versene er blevet til deri so drivende Skyer, som Dug, som Stjerner.Kai Flor (Berlingske Tidende)Den tager Læseren saa direkte om hans Hjerte, at hvert lille Digt bliver en Dialog mellem hende og ham.Christian Rimestad (Politiken)Laurbærkransen og Silkebaandet med Guldbogstaverne gaar til Hulda Lütken! ... Hendes Digte vokser, folder sig ud og sætter Blomst som en Plante.Kjeld Elfelt (Berlingske Tidende)Hun har bevaret den Sindets dirrende Følsomhed over for Elskoven og Naturen, der har berettiget en Kritiker til at indblande Sapfos hellige Navn i sin Lovprisning af denne jyske Digterinde.Kai Friis Møller (Ekstrabladet)Hvis Danmark var et verskært Land, vilde "Drømmen" blive revet bort, Oplag efter Oplag. Nu er den kun for de faa. Men de vil have en staaende, saa den atter og atter kan tages frem.Ejnar Thomsen (Aarhus Stiftstidende)

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Pressen skrev om "Grædende latter":"Blandt vore kvindelige Lyrikere er Hulda Lütken i Aar med sin "Grædende Latter" saa absolut den bedst"Tom Kristensen i "Politiken"Hulda Lütkens Sind er mangfoldigt. Store Modsætninger strides i det, og det er ikke det mindst fængslende ved hendes Digte, at de altid bærer Spor af denne Kamp".Kai Flor i "Berlingske Tidende""Der er i denne Pjerrotgraad og dance macabre en saa ægte Følelse, at den griber en om Hjertet"Julius Bomholt i "Social-Demokraten"

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  "Sjælens Have" fra 1931 er Hulda Lütkens anden digtsamling. Der er noget i den mørke og uheldssvangre stemning, den stadige kredsen om ensomhed og ulykkelig kærlighed og ikke mindst i den overlegne stilsikkerhed og rytme, der kan henlede tanken på Edgar Allan Poes univers. Det lange slutdigt "Sjælens Have" er et mesterværk i dansk poesi.

 • af Hulda Lütken
  39,94 kr.

  I "De uansvarlige".. får driftspsykologien en mere materiel forklaring: det er ikke driften, men dens hæmmede, forkvaklede og ufortolkede veje, der får pigen Erna til at bukke under med kønssygdom og selvmord, en både fysisk, social og identitetsmæssig destruktion"(Dansk Litteraturhistorie)"Hun slår en knytnæve i bordet, hver gang hun udsender en roman.. Det koger i hjernen, længe efter at man har læst den"(Tom Kristensen i Politiken)"Hun skælver hverken på hånden eller i hjertet"(Hans Brix i Dagens Nyheder)"Hun har den virkelige kunstners suverænitet... Hun er en så betydelig kunstner, at man tvinges ganske ind under hendes herredømme"(Richardt Gandrup i Aarhus Stiftstidende)Sjældent er en kvinde trængt så langt ned i det psykologiske som Hulda Lütken, i denne bog heftigere end nogensinde, som lidt af en kvindelig Dostojevskij"(Kai Flor i Berlingske Aftenavis)

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Pressen skrev om digtsamlingen "Livets hjerte" (1943):"Det er en bog, som rummer stærke Kontraster og stærk Kunst. Den samler paa ny Lyset om hendes mærkelige Personlighed."Svend Erichsen i "Social-Demokraten""Hulda Lütken er født til at skrive Vers, snart glødende lidenskabelige, snart sprøde i Tonen som Spinettens Klange"E. Fox Maule i "BT""Hun er selv til Stede med hele sin Personlighed i hver eneste Strofe. Det er en dyrebar Gave, hu har skænket os med dette Bind Vers"Carl Johan Elmquist i "Politiken"

 • af Hulda Lütken
  39,94 kr.

  I Hulda Lütkens sidste roman "Så er jeg fri" (1945) beretter en mandlig fortæller om sine kvaler med begæret og kvindebilledet.

 • af Hulda Lütken
  36,94 kr.

  Pressen skrev om "Klode i drift" (1941):""Klode i Drift" er en rig og særpræget Digtsamling. Den er en Gave til Poesiens sande Elskere"Niels Kaas Johansen i "Social-Demokraten""Civilisationen har ikke spoleret Hulda Lütkens uroprindelige lyriske Evne. Hun er som et Vandfald, der endnu ikke er taget i Industriens Tjeneste"Henning Kehler i "Berlingske Tidende""Et Sind fuldt af Stemning, en Fantasi, som af Virkelighedsindtryk skaber Hallucinationer... Der kan fra hendes Indre stige Udbrud, Eksplosioner af Smerte og Gru, af vild, haabløs Længsel mod noget mistet, Udbrud, der pludselig tager Læseren om Hjertet som en krampagtigt knyttet Haand"Christian Rimestad i "Politiken"

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  "Længes du aldrig hjem?" består af fire ikke tidligre offentliggjorte prosadigte, tre prosastykker og novellen "Pladshunden", der først blev trykt i Gyldendals Julebog 1947 - efter Hulda Lütkens død.

 • af Hulda Lütken
  33,94 kr.

  Pressen skrev om "Lænken" (1932):"Hulda Lütken er et Fænomen her i Landet, Hun er en virkelig Lyriker.. Saadanne Elskovsdigte skrev Heinrich Heine"Hans Brix i "Dagens Nyheder""Den lillebitte Digtsamling, hun har udsendt, er mere værd end flere store romaner... Det første Digt er simpelt hen pragtfult i al sin storladne og barske Mystik"Frejlif Olsen i "Ekstrabladet""Jo mere ligefremme hendes Digte er, jo intensere virker de, i Kraft af den Følelse, der fylder dem saa helt, at de er ved at sprænges"Christian Rimestad i "Politiken"

 • af Hulda Lütken
  44,94 kr.

  Det fortællende jeg i Hulda Lütkens bog er ikke en kvinde, men en mand, en digter og særling, kantet og kejtet, desillusioneret og kynisk, i sine sanser vold. Bogen handler om det ondes og det godes sammenhæng og afhængighed af hinanden i menneskesindet, om kampen mellem det animalske og det åndelige. Med beundringsværdig og forbløffende fantasi har forfatterinden levet sig ind i de egne af en mands erotiske forestillinger og virkelighedsoplevelser, der svinger fra skøgen til jomfrutilbedelsen.

 • af Hulda Lütken
  44,94 kr.

  „Lokesæd“ er en roman med en kraftig handling. Den foregår i Jylland, hovedsagelig i usle hede- og taterhytter. Der er et mylder af personer, ejendommelige og særprægede, de fleste levende uden for lands lov og ret. Bogen igennem mærkes forfatterindens stærke sans for naturen og primitive mennesker.

 • af Hulda Lütken
  44,94 kr.

  I erindringsromanen/bekendelsesskriftet Mennesket paa Lerfødder (1943) tog Hulda Lütken det store, dramatiske selvopgør.

 • af Hulda Lütken
  44,94 kr.

  „Degnens Hus“ er en Roman, og dens Hovedpersoner er en Lærerfamilie paa den jydske Hede. Læreren selv er en sammensat Personlighed, et sidste Skud paa et gammelt Slægtstræ, begavet, fuld af Ideer og Indfald, energisk og rastløs til Tider, sløv og apatisk til andre, en helt igennem særpræget Skikkelse, for hvis Sjælstilstand der indgaaende gøres Rede. Ved Siden af ham staar i det uhyggelige og uordentlige Hjem Hustruen, et helt lille Vidunder af Ukuelighed og Moderlighed og poetisk Kvindelighed. Hun er en naturgroet Skikkelse, der helt forlader sig paa Livet, som det er, mens der i hendes Moder er givet Modstykket, den af Livet kuede Gamle, som henter hele sin Kraft i sin stærke Kristentro.„Her er Rikdom og Overflod, Natur, Poesi og Kunst, Menneskene hisses levende i al sin Forvirring, her er Skikkelser af høi Originalitet … Forfatterindens Navn var indtil nu ukjendt for mig, nu husker jeg det“. – Knut Hamsun, i et uopfordret brev til Forlaget.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.