Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ludvig Holstein

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Ludvig Holstein
  164,95 kr.

  This book is a collection of poetry by the Danish poet Ludvig Holstein. The poems explore a range of themes, from love and nature to spirituality and the human condition, and are notable for their lyrical beauty and emotional depth. This is an essential read for lovers of poetry and fans of Scandinavian literature.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • - Et Kaerlighedsdrama I Fem Akter
  af Ludvig Holstein
  223,95 kr.

  This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

 • af Ludvig Holstein
  292,95 kr.

 • - Suite for blandet kor og blæserkvintet baseret på seks sange med tekster af Ludvig Holstein og musik af Carl Nielsen (2015).
  af Carl Nielsen, Ludvig Holstein & Per Drud Nielsen
  75,95 kr.

  Suite for blandet kor og blæserkvintet baseret på seks sange med tekster af Ludvig Holstein og musik af Carl Nielsen. Suiten er udarbejdet for Danske Folkekor i anledning af 150-året for Carl Nielsens fødsel i 2015. Klaverudtog. INDHOLD: 1. Sang bag ploven - 2. Nu ruger på heden - 3. Fuglefængervise - 4. Blomstervise - 5. Vi sletternes sønner.

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  Ludvig Holstein debuterede i 1895 med samlingen "Digte", der udkom på P.G. Phlipsens forlag. I 1903 udsendte Gyldendal hans "Digte" i en smuk udgave i blødt læder. De fleste af digtene fra debutsamlingen er med her, og de er suppleret med nogle digte, der var kommet til i de mellemliggende otte år. Men en håndfuld digte fra 1895-udgaven kom ikke med i den nye udgave, så hvis man vil se dem, må man have fat i den oprindelige udgave, der foreligger her.

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  Efter Ludvig Holsteins død i 1943, udkom denne lille mindebog. Den indeholder to digte, Holstein havde skrevet kort før sin død - et til hans mor og et til modersmålet. Dertil kommer en række prosatekster, der havde været offentliggjort fra omkring århundredeskiftet og frem til besættelsens første år. Der er dels tale om naturskildringer og barndomserindringer, dels indsigtsfulde artikler om litteratur og sprog. Holstein virkede i mange år som konsulent for Gyldendal, og hans artikler om blandt andre Johannes V. Jensen er præget af stor viden og stor kærlighed til den gode litteratur.

 • af Ludvig Holstein
  37,95 kr.

  I "Den grønne mark" fra 1925 fortæller Ludvig Holstein om sit livssyn og sin tro. Han forkaster kristendommens dogmer og tror i stedet på det, der gror. Han opfatter naturen og dens kredsløb som noget guddommeligt og bekender sig til en panteistisk tro på, at Gud findes i naturen.

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  Ludvig Holstein gjorde ikke stort væsen af sig, men han udgav over en lang årrække digtsamlinger med nogle af de smukkeste naturskildringer, der findes i dansk lyrik. I samlingen "Løv" fra 1918 finder man blandt andet det, der nok er hans mest kendte digt, "Det lysner over Agres Felt" med linjerne:"Vel! Ræk mig da, o Efteraar,en Gravensten, som smageraf Bækken ved min Faders Gaardog Mulden i hans Ager".

 • af Ludvig Holstein
  28,95 kr.

  Fejlen er, at man på dualistisk vis tænker i dobbeltheder og forestiller sig den menneskelige individualitet eller sjæl som adskilt fra den øvrige natur. I stedet bør man monistisk betragte mennesket og naturen som en enhed. Hvis mennesket har del i en evig væren, skyldes det ikke, at det er hævet over naturen, men tværtimod, at det er indfældet i naturens evige skabelse.Denne enhedslære fremlægges i en lille samling tankedigte, Jehi (1929), betitlet efter Guds skaberord: „Bliv!“ i skabelsesberetningen. I titeldigtet udtrykkes indledningsvis en fortvivlelse over, hvorledes verden for den moderne anskuelse lukker sig om sig selv i en absurd mekanisk aktivitet, der løber ud i intet. „A rose is a rose is a rose“, som Gertrude Stein samtidigt skrev:Sneen er Sne, og den sneer.Hvorfor svarer du, Hjærte,slet intet mer?Timerne svinder saa golde,Stjærnerne blinker saa kolde.Er Livet kun Leer?I de følgende strofer indrømmes det, at enhver skal „blegnende smage / Dødssmertens Salt“. Dog bør det fortvivlede menneske betænke, hvorledes det allerede én gang er blevet kaldt frem ved en underfuld skabelse – „Vist skal den Gavmilde tage / alt, hvad han gav dig, tilbage. / Men – der blev kaldt“ – og da alt i naturens kredsløb virker i en gentagen rytme, kan også denne kalden lyde på ny.I en meningsløs konstatering af, at „Sneen er Sne, og den sneer“, synes verden ganske vist at lukke sig om sig selv, men meningsløsheden udspringer af, at betragtningen kun er overfladisk. I stedet bør verden rettelig tolkes som et meningsbærende tegn, der betydningsfuldt peger ind mod den skabende kraft bag dens fremtræden:Seer du det salige Gry?Sneer det? Ja Æbleblomstblade.Alt blev paany.Bundløs er Foraarets Naade.Frelst ud af Vinterens Vaade,did tør du ty.(Dansk Litteraturs Historie)

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  Der bliver talt meget om danskhed, men det er ofte uklart, hvad der egentlig menes med begrebet. For Ludvig Holstein var svaret ganske klart: Danskheden ligger først og fremmest i en inderlig kærlighed til den danske natur. Den natur, Holstein besang, var uberørt. Den var ikke truet af gift og forurening. Lærkerne svingede sig op mod en blå himmel, æblerne modnedes på grenene, og bierne summede om de utallige blomster i grøftekanterne. Ludvig Holsteins religiøse tro var nært knyttet til naturen - han så en enhed mellem ånd og natur, og han følte, at han kom nærmest til en slags Gud, når han gik ind i den frodige, sjællandske natur. Ingen har skrevet så smukt og indfølt som Holstein om vejret, om fuglene og bierne, om blomsterne og træerne. Se Æbletræet, helt sig selvog Kronen ét med Roden,opløfter under Skyens Hvælven Sommer tung og moden.De skønne Børn af Sol og Jord,som tynger Træets Stamme,er, skønt de husker ej i Fjor,forunderligt de samme.Men har en Sommer fundet Form,saa skælver Livets Skove.Og falder Frugt for Stød af Storm,skal Æbletræet sove.Jeg delte Træets modne Frugtog fandt dens Hjærtekammer.Der sov i brune Rader smuktde nye Æblestammer.Dets Frugt var Bolig for en Aand,som spiler sine Vingerog sprænger sine Puppebaand,naar Pintseklokken ringer

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  1903-udgaven af Ludvig Holsteins Digte er i det store og hele identisk med debutsamlingen Digte fra 1895. Nogle af digtene fra den første samling er dog udeladt, mens nogle andre er kommet til. Man finder her en række af Holsteins kendteste digte som "Vil I kender min veninde?" og "Det er i dag et vejr - et sommervejr"

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  "Spredte blade", der udkom i 1942, året før Ludvig Holsteins død, er en samling af viser og digte, der har været trykt i aviser og tidsskrifter, men ikke tidligere har foreligget i bogform. Her er mindedigte og hyldestdigte, digte om jul og Frederiksberg og muntre sange, der viser Holstein fra en anden side end den følsomme naturlyriker. vi kender bedst.*Samlingen afsluttes med Holsteins smukke trosbekendelse: Ja, jeg er Troende, / jeg tror paa det groende, / min Tro kan blive svag / men aldrig briste. / Alt gror / Nat og Dag. / Og jeg tror / til det sidste

 • af Ludvig Holstein
  33,94 kr.

  Ingen dansk digter har så inderligt og så dybtfølt beskrevet det danske landskab og det danske vejrlig som Ludvig Holstein. Han besynger ikke blot foråret og sommeren, men også november og februar. Det danske bondeland, han kendte, med viber og lærker, blomstrende grøftekanter og heste for ploven, eksisterer ikke mere. Men vejret skifter stadig, og det danske landskabs konturer ligger stadig, som dengang Ludvig Holstein for hundrede år siden gik ad slyngede stier og rakte en arm op for at plukke en duftende gravenstener fra grenen. L

 • af Ludvig Holstein
  38,95 kr.

  Ludvig Holstein (1864-1943) skrev om den danske natur, om æbleblomster og den modne gravenstener, om kærligheden og døden og om den trøst, der ligger i at vide, at naturen bliver ved med at forny selv, også når vi ikke selv er der mere.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.