Dag-til-dag levering

Bøger af Theresa Schilhab

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (6)
Bogtype
 • (4)
 • (3)
 • (1)
Format
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (4)
 • (3)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Moser & Theresa Schilhab
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Theresa Schilhab
  1.091,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - om spejlneuroner, kropslig forankring og læseforståelse
  af Bo Steffensen & Theresa Schilhab
  196,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Læs mig - om spejlneuroner, kropslig forankring og læseforståelse belyser læring - og dermed læsning - som grundlæggende biologisk betinget. Ideen om, at læring primært er styret af kulturelle koder, bliver bl.a. udfordret af de såkaldte spejlneuroner, fordi de ser ud til at bidrage til vores evne til at forstå, hvad der sker i andre mennesker. I bogen redegøres først for historien bag opdagelsen af spejlneuronerne, og hvordan de bruges til at forstå andres intentioner. Derefter beskrives deres betydning for forståelsen af, at sprog- og læseforståelse også finder sted ved kropsforankret læring, der kobler sprog til handlinger, så man kan forstå umiddelbart og ubevidst uden om abstrakt tænkning. Endelig belyses deres betydning for sprog- og læseundervisningen. Hæftet er en del af LUP-serien, der udgives af Nationalt Videncenter for Læsning og Dafolo og formidler den nyeste viden om læsning, sprog og skrift. Serien bygger på Nationalt Videncenter for Læsnings projekt: ”Læsningens sproglige dimension” og henvender sig til læsevejledere, lærere i folkeskolen, lærer- og pædagogstuderende, undervisere ved læreruddannelsen og alle andre, der er interesserede i læseområdet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Theresa Schilhab
  785,95 kr.

  How does knowledge of phenomena and events we have no direct experiences of emerge? Having a brain that learns from being in the world, how can we conceive of prehistoric dinosaurs, Atlantis, unicorns or even 'desire'? This book is about how abstract knowledge becomes anchored in direct experiences through well-formed conversations.Within the framework of evolutionary biology and through the lens of contemporary studies in cognitive science, the neurosciences, sociology and anthropology, this book traces topics such as our inborn sensitivity to the environment, bottom-up and top-down processes in knowledge formation and the importance of language when we learn to categorise the world. A major objective of this monograph is to identify the key determinants of the specific interactivity mechanisms that control the cognitive processes while we are linguistically immersed. The emphasis is on real-life interactions in conversations. While the concrete word-object paradigm depends relatively more on direct experiences, the successful acquisition of abstract knowledge depends on the emphatic skills of the interlocutor. He or she must remain sensitive to the level and quality of the imagination of the child while making mental tableaus that are believed to elicit images to which the child associates the concept. Derived embodiment in abstract thought is a landmark synthesis that operationalizes contemporary neuroscience studies of acquisition of knowledge in the real life conversational context. The result is an exciting biology-based contribution to theories of knowledge acquisition and thinking in sociology, cognitive robotics, anthropology and not at least, pedagogy.  

 • af Theresa Schilhab
  42,95 kr.

  kognition er situeret og at det er vores forestilling om, at tænkning finder sted i et ‘lydisoleret rum’, uden at være under påvirkning af andet, end vi selvhar styr på, der er fejlagtig, men dog forklarlig. Vores forståelse af tænkning etableres især gennem den måde, tænkning fremstår for os på, dvs. sådan som den fremstår i vores egen bevidsthedsstrøm (se fx Dennett, 1991). Det er også ibevidstheden, at vi oplever tænkning som ‘friheden’ til at kunne zoome ind og ud og flytte rundt på enkeltelementer (Pearson, Deeprose, Wallace-Hadrill, Heyes & Holmes, 2013)2. Derfra får vi fornemmelsen af, at tænkning ikke er under indflydelse af andre processer end dem, vi er bevidste om og tillader. Men der er mange andre kognitive processer end dem, vi er bevidst om. De foregår så at sige ‘under radaren’ og har bl.a. ansvaret for, at kognition er situeret.

 • af Theresa Schilhab
  191,95 kr.

  KlassevAerelset er fuld af biologi. Ogsa nar dansk og matematik er pa skemaet. For elever lAerer ikke kun med nAesen i en bog. TvAertimod. Nar de klipper bogstaver i karton eller tegner hvalarter i sand, sAetter de alle sanser i spil. Det er et biologisk kneb til at styrke deres lAering. IsAer nar koncentrationen svigter. Sa er det godt at kende til lAeringens DNA.

 • af Theresa Schilhab
  70,95 kr.

  Klasseværelset er fuld af biologi. Også når dansk og matematik er på skemaet. For elever lærer ikke kun med næsen i en bog. Tværtimod. Når de klipper bogstaver i karton eller tegner hvalarter i sand, sætter de alle sanser i spil. Det er et biologisk kneb til at styrke deres læring. Især når koncentrationen svigter. Så er det godt at kende til læringens DNA.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.