Dag-til-dag levering

Bøger af Thyge Winther-Jensen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (3)
Bogtype
 • (4)
 • (2)
Format
 • (4)
 • (2)
Sprog
 • (5)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Jeppe Bundsgaard, Per Fibæk Laursen, Thyge Winther-Jensen, mfl.
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Antologien Didaktik - lærerfaglighed, skole og læring dækker fuldt ud hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ i den nye læreruddannelse. Hvad undervisning er, hvad læring vil sige, og hvordan der kan undervises, har været overvejet af pædagogiske tænkere siden antikken. Svarene på de spørgsmål bliver her diskuteret og ført up to date af ni forfattere. Didaktikkens område og tilknytning til pædagogikken kortlægges, og dannelsesbegrebet belyses som værn mod overdreven specialisering og individualisering. Undervisning af tosprogede, inklusion, it-didaktik og evaluering behandles også. Bogen henvender sig til lærerstuderende, pædagogstuderende og studerende på andre uddannelsesniveauer. Den kan anvendes til undervisning i pædagogik og didaktik på både grund-, efter- og videreuddannelsesniveau. Til hvert kapitel findes spørgsmål at fordybe sig i, og en kort it-didaktisk vejledning giver hjælp til diskussioner med onlinebaserede sociale netværk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - faglig tradition og global udfordring
  af Thyge Winther-Jensen
  198,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den komparative pædagogik, der er en faglig disciplin under den almene pædagogik, er i disse år genstand for en voksende opmærksomhed. En medvirkende årsag til dette er den økonomiske udvikling, der på den ene side tvinger nationalstaterne ud i større indbyrdes konkurrence og på den anden side stiller krav til øget internationalt samarbejde. Uddannelse er blevet et vigtigt element i denne udvikling. Bogen rummer analyser af sammenligning som metode, af nationalstaten som sammenligningsgenstand og af aktuelle fænomener som globalisering, videnssamfund og internationalt samarbejde. Der lægges op til nye perspektiver på begrebet uddannelse. Thyge Winther-Jensen er magister i pædagogik fra Institut for Teoretisk Pædagogik ved Københavns Universitet. I en årrække var han lektor, senere docent, i pædagogik ved Københavns Universitet. Fra 2002 har han fungeret som professor i international komparativ pædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet og som leder af Enhed for international komparativ uddannelsesforskning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Vejleskov & Thyge Winther-Jensen
  70,95 - 129,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De pædagogiske fag har i mange år været præget af skiftende faglige synspunkter, aktuelt opståede behov og modeluner. Derfor er der tvivl om, hvad det pædagogiske fagområde er, og om det er et selvstændigt felt. I De pædagogiske fags grundlag og anvendelse argumenterer forfatterne for, at det pædagogiske fagområde trods alt har en fast og stabil kerne, der kan modstå omskiftelighed, understøtte de pædagogiske begreber og give feltet en historisk bevidsthed. Forfatterne slår til lyd for en revitalisering af fagområdets identitet og foreslår en række principper for de pædagogiske uddannelser, der tydeliggør fagets egenart og praksis. Bogen er specielt velegnet til brug i fag som didaktik, psykologi, pædagogik og sociologi på de pædagogiske uddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - grundlag og ideer
  af Thyge Winther-Jensen
  243,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Voksenpædagogik - grundlag og ideer giver en fremstilling af voksenpædagogiske temaer og et nødvendigt teoretisk fundament for voksenunderviserens praksis. Den er skrevet for alle med interesse for både voksenpædagogik og almen pædagogik.Indledningskapitlet og de to slutkapitler er udarbejdet i forbindelse med undervisning, og de har derfor været afprøvet i praktiske undervisningssituationer. Fremstillingen er som helhed tilpasset danske og nordiske forhold. Denne bestræbelse har nødvendiggjort et særskilt kapitel om Grundtvig, da en dansk lærebog om voksenpædagogik ville være utænkelig uden omtale af grundlæggeren af dansk voksenpædagogisk tradition.Bogen er på en og samme tid en introduktion til både voksenpædagogik og almen pædagogik. Det betyder, at den - selvom målgruppen er fremtidige undervisere af voksne - også i vidt omfang kan tjene som grundbog for kurser og seminarer af mere almen pædagogisk karakter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Vejleskov & Thyge Winther-Jensen
  225,95 kr.

  De pAedagogiske fag har i mange ar vAeret prAeget af skiftende faglige synspunkter, aktuelt opstaede behov og modeluner. Derfor er der tvivl om, hvad det pAedagogiske fagomrade er, og om det er et selvstAendigt felt. I De pAedagogiske fags grundlag og anvendelse argumenterer forfatterne for, at det pAedagogiske fagomrade trods alt har en fast og stabil kerne, der kan modsta omskiftelighed, understotte de pAedagogiske begreber og give feltet en historisk bevidsthed. Forfatterne slar til lyd for en revitalisering af fagomradets identitet og foreslar en rAekke principper for de pAedagogiske uddannelser, der tydeliggor fagets egenart og praksis. Bogen er specielt velegnet til brug i fag som didaktik, psykologi, pAedagogik og sociologi pa de pAedagogiske uddannelser.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.