Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af SFA-89

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Alfred Ipsen
  28,95 kr.

  Sjælden samling af europæiske digte oversat til dansk- her inder man f. eks. Victor Rydberg, Theodor Storm, Tennyson, Browning, Swinburne, Victor Hugo, Manzoni, Leopardi, Tolstoy, og mange flere. Her er digtere fra følgende lande: Island, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland, og Rusland.

 • af Selma Lagerløf
  18,95 - 23,94 kr.

  Selma Lagerløfs lille novelle om JULEROSERNE handler bl.a. om det såre aktuelle spørgsmål, om at have tillid til og tro på denne verdens udstødte. En fredløs med sin familie lever fattigdom dybt inde i skovene, men oplever alligevel mirakler.

 • af August Strindberg
  33,95 kr.

  'Et Drømmespil'; Strindbergs moderne drama om gudedatteren Agnes, der uheldigvis dumper ned på jorden og lever ved siden af, blandt, uden for, midt i mellem, sammen med og uden for menneskeracen.At "det er synd for menneskene" - som Strindberg mente - skal der ikke være tvivl om - denne tåbelige biologiske race, som ikke formår at gribe de muligheder og lykkestunder, som livet byder på. Strindbergs absurde drama har ingen håndgribelig handling, men er en tour de force gennem menneskeslægtens fortræffelige fortrædeligheder

 • af Søren Kierkegaard
  33,95 kr.

  Her er Søren Kierkegaards formidable hovedværk fra 1843 i sin fulde udstrækning. Bind 1 og 2 er slået sammen i een udgave. Enkelte græske sentenser er gengivet efter originalen.

 • af Heinrich Hoffmann
  19,94 kr.

  Den unge tyske læge dr. Heinrich Hoffmann skulle i 1844 bruge en børnebog som julegave til sin 3-årige søn carl, men fandt ikke noget der passede ham. Hvad gjorde han så? Han tegnede selv en - lidet anede han, at dette tegnede stilehæfte, som han sad og frembragte, skulle ende med at blive en verdenskendt klassiker. Den udkom første gang i 1845.

 • af Hector Malot
  19,94 kr.

  Dette er bare alletiders børnebog - kendt af alle, om den forældreløse dreng Remi og hans oplevelser som omflakkende udstødt.

 • - Rajahens diamanter
  af Ponson du Terrail
  13,95 kr.

  Populær krimi-romanserie fra slutningen af 1800-tallet. Forløberen for den moderne trivial-krimi.

 • af Joseph Conrad
  37,95 - 52,95 kr.

  Den forhenværende sømand, Marlowe, kommer ved en bestemt lejlighed til at tænke tilbage på en grum og grusom historie fra hans ungdom, da han blev engageret af et Belgisk firma til at sejle op ad Congofloden, for at finde en handelsagent, som man ikke havde hørt fra i længere tid, og om hvem der gik nogle mærkelige og mystiske rygter.Bogen beskriver denne rejse ind i hjertet af Afrika - Mørkets hjerte - og udmaler hele den absurditet der, den dag i dag, stadig omgærder de multinationale selskabers virke. Idag er det olie og mineraler - dengang var det elfenben, men tendensen er den samme.Bogen dannede iøvrigt basis for Francis Ford Coppolas berømte film "Dommedag nu".

 • af Esther Steen-Møllere
  23,95 kr.

  Her er kartoffelretter for alle pengene – helt nøjagtigt 105! – Det er ikke småting man kan bruge kartofler til.

 • af Christian Winther
  19,94 kr.

  Christian Winthers "Flugten til Amerika" behøver vist ingen introduktion - det er en klassiker som alle bør kende.

 • - En folkeskæbne
  af Åge MEYER-BENEDICTSEN
  47,95 kr.

  UDGIVET AFDE DANSKE ARMENIERVENNER1927En beretning om det armenske folks trængsler gennem tiden - noget farvet ganske vist, men alligevel med mange interessante oplysninger.

 • af Fritz Jürgensen
  37,95 kr.

  Fritz Jürgensens Tegninger har været elsket og skattet i generationer. I denne udgave er tegnerens egen håndskrevne tekst til tegningerne medtaget - ved samtlige tekster er der en pop-up note man kan pege på, og derved få teksten "oversat". Der er tale om vittighedstegninger som samtidig tegner et tidsbillede (men meget kunne faktisk ligesågodt være idag) - for sene generationer kan det muligvis være svært at fange pointen, men prøv nu alligevel.

 • af Anton Tjekhov
  52,95 - 55,95 kr.

  Bittersød historie om kærlighed - mennesker af forskellig art mødes - og mærkelige ting sker.

 • af Fjodor Dostojevski
  33,94 kr.

  Bogen er udkommet i mange oversættelser og dermed mange titler: SYND OG BOD, FORBRYDELSE OG STRAF, - ingen af titlerne er imidlertid udtømmende, thi det hele drejer sig om een ting: hvad er menneskelivet og hvem bestemmer over det?Navnet er udledt af det russiske ord raskol ('spaltning, skisma') og antyder romanens budskab: At den fattige student med sit "filosofiske mord" på en gammel pantelånerske sætter sig uden for det menneskelige og kristne fællesskab. Men hvem begår ikke mord? - det gør ikke mindst magthaverne - har de lov til det, når andre ikke har lov til det?

 • af Troels-Lund Troels-Lund
  18,95 kr.

  Interessant beretning om Christian d. 4's besøg hos Tyge Brahe på Hveen. Som bekendt blev de jo senere uvenner med alt hvad deraf fulgte. Som sædvanligt, i Troels-Lunds beretninger, er der tale om et glimrende tidsbillede

 • af Jane Austen
  37,95 kr.

  STOLTHED OG FORDOM regnes med rette blandt den engelske romanlitteraturs mesterværker. Handlingen udspilles i Sydengland, af hvis beboere forfatterinden tegner et morsomt, psykologisk billede gennemtrængt af fin, satirisk ironi. Vi møder den unge, ugifte, charme­rende godsejer, der vækker forhåbninger hos såvel de unge piger på egnen som hos deres mødre, og hans snobbede, overlegne ven. Morsom er den hyggelige, in­telligente og slagfærdige mr. Bennett med sine fem døtre og konen, hvis eneste mål i livet er at kapre rige mænd til dem. Typisk for tiden er også den affable landsbypræst, ydmyg og bukkende, når han er i selskab med egnens notabiliteter. Desuden indeholder romanen mange andre morsomme og særprægede skikkelser, der hver for sig er skildret med stor psykologisk forståelse og megen vid. Jane Austens stil er klar, jævn og meget afbalanceret. Hendes ry som romanforfatterinde har stadig været stigende, og hun læses idag som for hun­drede år siden med samme interesse og spænding, hvad millionoplagene i hendes hjemland og de utallige over­sættelser af hendes bøger verden over tydeligt viser

 • af Søren Kierkegaard & Carl Koch
  33,95 kr.

  Foruden fyldestgørende indledning af Carl Koch indeholder denne udgave følgende af Kierkegaards skrifter i udvalg: DIAPSALMATA, DEN ULYKKELIGSTE, FORFØRERENS DAGBOG, IN VINO VERITAS, ADSKILLIGT OM ÆGTESKABET MOD INDSIGELSER, „SKYLDIG?" — „IKKE SKYLDIG?", HVAD VI LÆRE AF LILIERNE PAA MARKEN OG AF HIMMELENS FUGLE, INDØVELSE I KRISTENDOM, TIL SELVPRØVELSE, BLADARTIKLER, ØJEBLIKKET, og GUDS UFORANDERLIGHED,.

 • af H. F. Ewald
  33,94 kr.

  H. F. Ewald, som forøvrigt var far til Carl Ewald, skrev i sin tid en række meget populære historiske romaner, hvoraf denne er et af hovedværkerne. Vel indeholder denne bog mange ord der forlængst er gået af mode, men man forstår alligevel alt hvad der foregår.Bogen udmærker sig især ved den historiske korrekthed - så hvis du vil vide noget om svenskernes hærgen i danmark omkring 1659 på en underholdende måde, så er denne bog lige sagen.

 • af J. F. Cooper
  23,94 kr.

  Coopers berømte indianerroman "Hjortedræber" (Deer Hunter) - publiceres her i den forkortede "drengebogs-udgave" fra 1949.

 • af Leo Tolstoj
  37,95 kr.

  Leo Tolstojs verdenskendte roman ANNA KARENIN behøver ingen nærmere introduktion - her er den i den originale uforkortede udgave.

 • af Charles Dickens
  37,95 kr.

  Bortset fra OLIVER TWIST så er DAVID COPPERFIELD vel nok den mest kendte af Dickens romaner - filmatiseret er den også adskillige gange - hvem husker ikke W. C. Fields som den navnkundige Mr. Micawber - ufattelig underholdende læsning selv her i det Herrens år 2012.

 • af Jean Racine
  28,95 kr.

  Fransk klassisk tragedie af Jean Racine.Tragedien blev første gang opført i 1677 i Paris og hører så absolut til Racines bedste skuespil. Racines forbillede er den oprindelige græske tragedie og Euripides skuespil "Hippolytos". Fædra er gift med Theseus, kongen i Athen, men hun bærer på en frygtelig hemmelighed, en dødelig forelskelse i sin stedsøn, Hippolytos.Tragedien som genre beskæftiger sig altid med dybt menneskelige konflikter, og derfor er dens temaer eviggyldige og til stadighed aktuelle. Konflikten i "Fædra" udspiller sig som en kamp mellem fornuften og kærligheden, en magtkamp i den oprindelige græske tragedie mellem guderne om magten i mennesket. Grækerne lagde kærlighedens magt ind under gudernes vilje, men hvad gør det moderne menneske ? Kærligheden er stadig den største magt i menneskets underbevidsthed og stadig en lige uforståelig irrationel størrelse, som selv vor højt udviklede videnskab ikke kan kortlægge. Se derfor dette stykke som et universelt il om en eviggyldig magt i mennesket!

 • af Herman Melville
  13,95 kr.

  Herman Melvilles mesterværk om kaptajn Ahabs jagt på den hvide hval behøver ikke mange ord med på vejen. Her er den i den originale engelske udgave.

 • - Fyrst Myschkin
  af Fjodor Dostojevski
  33,95 kr.

  Denne roman er af nogle blevet kaldt "den mest betydningsfulde roman der nogensinde er skrevet" - døm selv -Fyrst Mysjkin, romanens hovedperson og titelfigur, er en af de forunderligste skikkelser i litteraturhistorien. Omkring ham grupperer sig en lang række meget forskellige skikkelser, der alle påvirkes af mødet med denne "vise dåre".Mysjkin er epileptiker, og hans epileptiske anfald skildres på grundlag af Dostojevskijs egne personligt oplevede erfaringer med epilepsi.

 • af Ivan Turgenjev
  33,95 kr.

  Den unge, lidt naive Arkadi bliver venner med nihilisten Basaroff og tager ham med til familiens gods. Det viser sig, at Basaroffs familie bor ikke langt derfra. Romanen foregår på den tid da de livegne blev frigidet og bryderierne mellem de ældre og de yngre tog til..

 • af Henrik Pontoppidan
  33,95 kr.

  Samtids- og udviklingsromanen over dem alle; romanen om Per, som stræber efter lykken og frigørelsen fra barndomshjemmets snævre religiøse rammer. Peter Andreas Sidenius er Pers fulde navn, barn af præst Johannes Sidenius, bosat i en afsidesliggende østjysk kystby. Efter en svær opvækst i det religiøse hjem vælger Per i protest at studere til ingeniør i København og kappe enhver forbindelse til familien. I hovedstaden kaster Per sig derefter ud i livet, som åbner sig i alle dets afskygninger.

 • af Holger Drachmann
  37,95 kr.

  Lars Kruse er en modig redningsmand på Skagen. Uforfærdet går han ud i selv den værste orkan for at redde en skibsbesætning. Men fortiden har sat sit mærke på denne mand. En tung og ubærlig skygge hviler over ham.

 • af Ludvig Holberg
  13,95 kr.

  Denne komedie var i sandhed et tilløbsstykke - aldrig har et publikum grinet så meget, som af denne latterlige kandestøber der tror at kunne gennemskue hele politikken - meget aktuelt iøvrigt.

 • af Fjodor Dostojevski
  33,95 kr.

  FATTIGE FOLK var Dostojevskijs gennembrudsroman - en socialt medfølende bog med det senere ofte gentagne grundmotiv: lidelsen som livets mål. Bogen bragte ham iøvrigt i kontakt med revolutionære kredse.

 • af Fritz Reuter
  33,94 kr.

  Herhjemme er Fritz Reuter mest kendt for sit roman-værk "Landmandsliv" - man har reduceret ham til at være en fornøjelig og godmodig forfatter, hvilket imidlertid ikke er helt korrekt. Faktisk er han både samfundskritisk og politisk oprørt. Han blev i sin ungdom dømt til døden for samfundsomvæltende virksomhed, blev benådet og sad i mange år i fængsel.Anno Tretten hentyder til året 1813 hvor alt blev vendt op og ned - Napoleon var færdig og Europa splittet ad - alt dette skildres på humoristisk vis, men alvoren lurer alligevel bagved.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.