Kroppsyke Terapi af Carl-Mar Møller Bog, Indbundet

Kroppsyke Terapi

af
(Udvid)

Leder af Par, sexolog og psykoterapeut skolen siden 1985 hvor flere end 400 terapeuter er blevet uddannet. Bogen er anmeldt i psykologi magasinet oktober  2014Bogen er anmeldt i Politiken.Det er Carl-Mars bog nr. 12Carl-Mar har uddannet flere 400 sexologer, parterapeuter og psykoterapeuter.Han har været par og psykoterapeut siden 1983.Carl-Mar har på denne baggrund lavet bogen Kroppsyke Terapi.Bogen er let at læse og er lavet til mennesker med interesse for personlig udvikling og til psykologer, psykoterapeuter, sexologer, parterapeuter og andre behandlere.Du kan altid komme forbi til en kop kaffehilsen Carl-Mar Møller  48 28 11 22 fastnetwww.carl-mar.dk77@carl-mar.dkIndholdsfortegnelse Forord............................ 21Carl-Mar Møllers baggrund                  21De ti bud....................... 23Nogle betragtninger om livet                24  Kapitel 1Formål........................ 29Et af formålene med kroppsyke terapi 29Det hele menneske........ 29Hvad er sundhed?......... 30  Kapitel 2Terapeuten.............. 33Prioritering af de syv første sessioner i individuel terapi                 33Interview af nye klienter..................... 34Interviewskema............. 35Hvad du skal som terapeut                   50Hvad du ikke må som terapeut            50Forskellige terapeutroller                      51Hvad du skal være opmærksom på i en terapitime    52Opmærksomhedsteknikker                   53Kommunikation mellem terapeut og klient                53Eksempler på overføringsreaktioner som terapeuten hopper på      54  Kapitel 3Teori............................. 55Forsvarsmekanismer...... 55Overføring..................... 56Modoverføring.............. 56Konfluens...................... 57Introjektion.................... 57Projektion...................... 58Retroflektion................. 59Introjektion - Retroflektion - Projektion                    60Konfluens - Desensitation - Deflektion                     62Skriftlige opgaver.......... 64  Kapitel 4Årsag og virkning                     68Vi er stenaldermennesker inden i         68Alt for mange brænder ud i en ung alder                   68Udækkede behov skaber ny sorg og smerte              69Ubearbejdet smerte vokser som cancer                      70Overbelastning af hjernen                    71Afladningsterapi............ 72Aktivering og opløsning af fortrængninger               74Urealistiske forventninger og illusioner                     75Flugt fra problemer over i kaos eller smerte               77Angsten for at miste...... 77Om at tilvænnes kærligheden i små doser                 78Seksualitet som energikilde gennem hele livet           79Livet handler om at bytte energi          80Muskelspændinger og smerter              81Årsager til muskelspændinger i kroppen                    81Nogle årsager til angst... 82Hvad kan forværre angst?                    83Sæt navn på følelserne.. 84Fordele ved at være åben                     85Fordele ved at være lukket                   85Hvordan du bliver fyldt op med energi                     86Problemet i forgrunden. 87Juletiden........................ 87Flugten fra personlige problemer over i det spirituelle                    88  Kapitel 5Drømme....................... 90Drømme......................... 90Drømme-terapi.............. 91 Kapitel 6Eventyr...................... 92Eventyr-terapi................ 92  Kapitel 7Gruppeterapi.......... 94Betragtninger om gruppeterapi             94Regler for gruppeterapi. 95  Kapitel 8Kontakt mellem mennesker                   96Jo mere dyb kontakt jo mere overskud                      96Personlige egenskaber og viden, der skal til for at bevare en dyb kontakt til et medmenneske 97Den, der ikke kan lyve bliver egoist     97Hvorfor nogle vælger at blive i en kontakt, der nedbryder dem     98Forskellige former for dominans          99Samtaleregler, hvis du ønsker en langvarig dyb samtale                 100Ingen vej tilbage............ 101Forhindringer fo r dyb samtale............. 102Blækspruttemennesket.. 103Behovet for kontrol i kontakten           104Trangen til at ødelægge dyb kontakt   104Forventninger om intenst samvær        105Den, der stjæler opmærksomheden bliver ensom      106Jagten på omsorg og anerkendelse       107Ændring af kontakten med negative ældre mennesker                   107At stjæle den andens følelser ved at give for megen opmærksomhed og nærhed                      108Angsten for at tage imod nærhed        108Jalousi............................ 109Medfødt følsomhed...... 110HSP – High sensitive personality (Særligt følsomme mennesker)   111Mit liv som HSP............ 112  Kapitel 9Symptomer................ 117Misbrug......................... 117Alkoholmisbrug............. 119Anorexi.......................... 122Bulimi............................ 123Trøstespisning................ 124Trøstekøbe..................... 126Fobi............................... 126Højdeskræk og flyskræk..................... 127Angst for at køre i tog, gå på indkøb, store pladser   128Angst............................. 129Tvangsadfærd............... 133Pyromani....................... 135Depression..................... 136Selvdestruktivitet.......... 137Psykose.......................... 138Borderline...................... 139Kriminalitet................... 145Incest............................. 145PTSD............................. 149  Energi.......................... 151Hemmeligheden bag personligt overskud                  151Carl-Mars Livsfilosofi... 152  Kapitel 1Fra min dagbog..... 157Hvorfor har jeg meget energi?              157Opskriften til mit hjerte og seksualitet 159  Kapitel 2Samfundet................ 161Jagten på energikilder.... 161Tv og medier tager din energi eller giver dig energi  162Udbrændthed er tegn på lavt selvværd                     163For store krav til dig selv tager din energi                 165Manderoller................... 166Følelsesmæssigt kloge mænd er fremtiden                168Kapitel 3Forældre og opdragelse     170Du er opdraget til at give, ikke kræve  170Hvorfor bliver moderen tappet af sin datter?            171Hvorfor får moderen energi af sin søn?                     173Moderbinding................ 174  Kapitel 4Genetik....................... 177Hvad er genetisk bestemt?                   177Hjernen.......................... 178Din evne til at græde er genetisk bestemt                  179Lavenergimennesker...... 180  Kapitel 5Kærlighedsforholdet           183Hvorfor er mange kærlighedsforhold tidsbegrænsede?                  183Hvad tager din energi i et kærlighedsforhold?          184Hvordan stjæler manden og kvindens hinandens energi?               187Hvordan kvinden stjæler mandens energi                  189Når manden stjæler kvindens energi    191Kvindens tristhed styrer manden         193Mandens energi falder, når kvinden taler for meget om problemer 195Mænd har lettere ved at elske end kvinder                196Hvad vil en mand have? 197Når din kæreste ikke vil tale dybt, mister du energi  199Afvisninger fra en kæreste er en energisluger            200Psykologiske spil i kærligheden kræver meget energi                     202Modtag omsorg og bliv fyldt op med energi             20520 fejl, der slider kærligheden ned       206100 gode samtaler......... 206  Kapitel 6Sex og lidenskab.. 211Dårligt sexliv tapper din energi            211Hvorfor bliver nogle mænd tappet af sex?                212Når lidenskaben forsvinder, tager det energi hos manden              213Hvorfor er mænd utro?. 214Sex stjæler energien fra kvinden          215Hvorfor får nogle kvinder meget energi af sex?        216Hvorfor er kvinder utro?..................... 219Mænds sexliv styres af hormoner og kvinders af følelser               220  Kapitel 7Venner og vampyrer                223Hæmmede mennesker tager din energi                      223Konfliktsky mennesker hæmmer andres energi         224Når kæresten tager min energi              226Brudte aftaler tager din energi             226Når en bekendt suger dig                     227  Kapitel 8Samtaler................... 229Energibalancerede samtaler                  229Det giver energi at blive spurgt til ens følelsesliv      231Hvorfor har nogle svært ved at lytte?  232At lytte er at give din næste kærlighed                      236Sætninger i en samtale, der tager min energi             237Når du ikke får respons, mister du energi                  237Eksempler på gange jeg har følt, at jeg ikke fik energi tilbage        239Manden tapper kvinden, når han er tavs                    240Når kontakten er brugt op                    241  Kapitel 9Ros.................................. 243Hvorfor mister nogle energi, når de får ros?              243Man bliver jaloux, når man ikke kan modtage ros     244Ros er vejen til energi og nærhed         245  Kapitel 10Sorg, smerte og andre energislugere                  248Alkohol stjæler din energi                    248Overvægt kan være skjult sorg             248Ubetalte regninger tager din energi      249Negative tanker tager din energi          251Når maven tager din energi                  252Fortiden kan stjæle din energi              254Din energi bliver holdt nede af tilbageholdt sorg og vrede             256Fysiske smerter tager din livsenergi     260For meget psykisk smerte skubber andre væk           261  Kapitel 11Terapi og forandring             262Kvinden udvikler sig dobbelt så hurtigt som manden                     262Indrøm dine fejl og få masser af energi                     262Psykoterapi giver dig energioverskud  264Parterapi........................ 265Hvorfor får man energi af at lære noget nyt?            267Når fortiden giver dig energi                268Nogle mister meget energi ved forandringer             269At skifte fokus giver energi                  271Håb og drømme giver energi                271Fem måder at stoppe mobning på        273  Blandede artikler                   276Lytte-allergi................... 276Afvisnings-allergi.......... 282Dominerings-allergi....... 286Afvisninger i samtalen... 295Hvordan du kan gøre en kvinde mere kærlig             296Hvordan du kan gøre en mand mere kærlig               298Arbejdsmisbrug............. 301Hvad, der lukker kvinden                    302Hvad, der åbner kvinden                      303Hvad, der lukker manden                     305Hvad, der åbner manden                      306Uventede angreb skaber lukkede mennesker             307Man skal være god til at diskutere for at turde være åben              308Hvorfor er man bange for at sige undskyld?             309Problemer med adfærdsændring          309Hvorfor anklager andre dig i stedet for at sige, hvad de vil have? 310For høje krav skaber triste mennesker  311Forskellen på at sige fra/nej og at svigte                    311Kærlighed er drivkraft til livet             311Økonomiske og følelsesmæssige problemer hænger sammen          312Behov for kontrol over andres adfærd 313Hvordan man bliver tappet i kontakten med et andet menneske    313Hvordan bliver man fyldt op i kontakten med et andet menneske?                     314Hvorfor nogle ikke kan være alene      315Hvorfor har nogle svært ved at lytte?  315Sætninger, der stopper eller forringer en samtale       316Ulemper ved at tage imod kærlighed   317Om at tilvænnes kærligheden i små doser                 318Hvorfor roser vi ikke hinanden ret meget?                319Et forslag til hvordan du kan komme ud over at miste en, du elsker                    319Grundregler, hvis du ønsker en intim samtale med mennesker       320Eksempler på nærhed.... 321Valg af kæreste............. 321Mennesker er afhængige af kærlighed 322Om at tage afsked med falske forventninger og illusioner              323Venskab mellem lukkede mennesker   325Om at indrømme fejl..... 326Opbygning af selvværd og selvtillid    326Forstærkning af selvværd og selvtillid 327  Psykiske øvelser. 328Formålet med psykiske øvelser            328  Kapitel 1Kunst Terapi............ 329Tegneterapi - Program... 329Tegneterapi - Vejledning for terapeuter                     329Tegneterapi - Eksempel på en farvetest                     330Tegneterapi – Spørgsmål til tegninger  331Forskellige tegneopgaver                      331Tegneterapi – Fortid/Nutid                  332Tegneterapi – De syv symboler            333Tegneterapi – Fælden (gruppe)            333Fælles maleøvelse (gruppe)                  334Ler-terapi....................... 335Form dig selv i ler.......... 336Ler Terapi - Vejledning for terapeuter 337Forskellige ler-opgaver.. 338Seksualitet, lerfigurer samt kollage      339  Kapitel 2Psykodrama............. 340Konflikt (én hjælper)..... 340Gruppen (gruppe).......... 341Begravelse (gruppe)....... 342Konfliktløsning (én hjælper)                344  Kapitel 3Rollespil................... 345Børnefødselsdag (gruppe)                    345Forhandlingsløsning (to og to)             345Spædbørn (gruppe)........ 346Børn og voksne I (gruppe)                   347Børn og voksne II (gruppe)                  348Overgreb (hjælpere nok) 349Hævn (hjælpere nok)..... 349Skyggesider I (gruppe).. 349Skyggesider II (gruppe) 350Kontakt (gruppe)........... 351Sorg (én hjælper)........... 351  Kapitel 4  Gestalt Terapi...... 352Stoleøvelsen.................. 352Kapitel 5 Advokatmøde......... 354Advokatmøde............... 354  Kapitel 6 Fantasirejser......... 356Fuglen i fælden............. 356Grotten.......................... 357Din fremtid.................... 358Kærestevalg................... 359Symboler....................... 360Tågen............................. 361Døden............................ 362Tidligere liv-rejse........... 363Tarot Terapi................... 365  Kapitel 7Gruppe Proces........ 367Hvad tænker andre om dig?                 367Valgte ledere................. 367Skyggesider med valgte roller              367Skyggesider med givne roller               368Gruppens billede af dig kontra din egen opfattelse af dig selv       369Vælg en støtteperson..... 369Give en anden en opgave                     370Male hinanden............... 370Stikkeren....................... 370Meldinger fra ukendte... 371Fælles skulptur.............. 371Fællesbord om seksualitet                    371Fællesleg om seksualitet 372Gruppeøvelser om seksualitet               372Gruppen interviewer...... 373Gruppen evaluerer......... 374Evaluering af terapeut... 375Evalueringsskema til evaluering af sessioner             376Mande -og kvindegrupper                    378Kapitel 8 Øvelser i gruppe.. 380Selvtillidsøvelse............. 380Hvilken følelse er sværest?                   380Dine begrænsninger....... 381Min hemmelighed.......... 381Spørgsmål om forældre. 381Hvorfor er du her i dag? 382Friere kommunikation... 382”Eksperten”................... 383Praleøvelse..................... 383Tale med dit indre barn. 383Ensomhed...................... 384Skriv et digt................... 384  Kapitel 9 Gruppe Lege............. 385Gør det modsatte.......... 385Totalteater I................... 385Totalteater II................. 386Navneleg....................... 386Stoleleg.......................... 386Konfrontationsleg......... 387  Kapitel 10Konfrontations Øvelser      388Bambiøvelse.................. 388Tømmerflåden............... 389Sladder.......................... 389Tabuemner..................... 390Djævlegruppe................ 392Djævlespørgsmål........... 393Konfrontationsprogram. 397  Kapitel 11 Individuelle Øvelser              398Spørgsmål til din barndom                   398Din rolle i familien......... 399Spørgeøvelse i at sige fra                      399Skænderi-øvelse............ 400At kigge i spejlet........... 401Fordele og ulemper ved at have det dårligt               401Spørgsmål til manden.... 402Spørgsmål til kvinden.... 403Hjemmeopgave, som forstærker selvtilliden              404Opmærksomhed fra andre                    404Fortæl om dig selv igennem symboler  405Symboløvelse................ 406Skriftlig projektionsøvelse                    407Den glemte del af dig.... 407Accept af hele dig......... 408  Kapitel 12Par Øvelser............. 409Projektionsøvelser......... 409Blandede spørgsmål...... 410Hvem er du?.................. 410Et år tilbage................... 411Problemet lige nu........... 411Opmærksomhedsøvelse. 412Øvelse i at finde årsagen til nærhed og afstand         413At give hinanden en opgave                 414Fødsel til nu................... 414Drilleøvelse.................... 415Parforholdsøvelse.......... 416  Krop Psyke Terapi 419Formålet med Kroppsyke Terapi          419  Kapitel 1Åbningsøvelser, stående      422Luftstolen...................... 422Luftstolen med vandrette arme            424Buen.............................. 426Buen med knyttede hænder i hoften   428Buen med lodret overkrop                   430Udladningsøvelse - Slå nedad med knyttede næver 432Udladningsøvelse - Skub bagud med albuerne          433Fuglen............................ 434Rotere med hoften........ 435Rotere med hoften med hænder på knæ                    436Stå på et ben.................. 437Belastning af læg og lår. 438Belastning af læg, lår og arme              439Belastning af lægge, lår og arme          440Belastning af lægge og bagside af lår  441Belastning af skuldre, lægge og lår      442Belastning af forside af lår                   443Udspænding af lår, mave og hals         444Æselspark...................... 445  Kapitel 2Åbningsøvelser, liggende   446Blæsebælgen 1.............. 446Blæsebælgen 2.............. 448Vejrtrækningsøvelse - Ballonen           449Udspænding af mave og lår                 450Udspænding af lænd, ben og mave (én hjælper)       451Udspænding af kroppens forside         452Opblødning af muskulatur i mave og ben                  453Opblødning af muskulatur i mave, ben og arme        454Udspænding af benenes bagside          455Kaldeøvelse................... 456Liggende afskedstale.... 457Liggende afskedstale med benene i vejret                 458Svinge benet ned i madras                   459Sparke i luften............... 460Sparke og slå i madras, liggende          461Sparke til stående madrasser (mindst to hjælpere)     462Sparke til stående madrasser (mindst tre hjælpere)    463Sparke og skubbe stående madrasser væk (mindst fire hjælpere)   464Musikterapi (i grupper- Vejledning for kursister)      465Musikterapi (i grupper - Vejledning for terapeuter)   467Musikterapi (med en person – Vejledning for terapeuten)              469Spørgeskema vedrørende musikterapi  471  Kapitel 3Åbningsøvelser med buk       472Luftstolen ved buk........ 472Luftstolen med flettede fingre i nakken ved buk      473Udspænding af ryg, bryst og mave ved buk 1           474Udspænding af ryg, bryst og mave ved buk 2           475Udspænding af ryg, bryst og mave ved buk 3           476Udspænding af arme, skuldre, ryg, mave og bryst (én hjælper)      477Udspænding af mavemuskulatur ved buk                 478Vejrtrækning hængende over buk        479  Kapitel 4Konfrontationsøvelser       480Trampe i gulvet.............. 480Vride et håndklæde....... 481Trække i et håndklæde (to og to)         482Flette fingre (én hjælper)                      483Skubbe væk (to og to)... 484Slå med boksehandsker (én hjælper)    485”Skælde ud”-øvelse....... 486Sparke og slå i madras, stående (mindst to hjælpere)                      487Tage madras (mindst to hjælpere)        488Slå i madras med ketcher                     489Bryde ud af gruppen (mindst fem hjælpere)              490Bryde ind i gruppen (mindst fem hjælpere)               491Skyde imod portræt...... 492Splitte en madras ad...... 493Smadre-terapi................ 493Kapitel 5Spændetrøje, hængekøje og genfødsel               494”Spændetrøje” med én hjælper            494”Spændetrøje” med én hjælper, stående                    495”Spændetrøje” med to hjælpere           496”Spændetrøje” med tre hjælpere          497”Spændetrøje” med fire hjælpere         498”Spændetrøje” med fem hjælpere        499”Fiksering” med otte hjælpere              500”De fire verdenshjørner” (fire hjælpere)                    501”Hængekøje” med fire hjælpere           502”Hængekøje” med to hjælpere             504”Genfødsel” (hjælpere nok)                 505  Kapitel 6Dybdegående Massage            506Dybdemassage af overspændte muskler                    506Pres på skuldrene (to hjælpere)            514  Kapitel 7Omsorg........................ 515Hænder på panden (én hjælper)           515Hænder på skuldre (to hjælpere)          516Hoved ved skulder........ 517Ligge i ske..................... 518Vuggen (én hjælper)...... 519Vuggen med ti hjælpere 520Kroppens signaler.......... 521Krop Test (to og to)....... 522Krop Test – tegning....... 524Krop Test – tegning....... 525Krop Test - Vejledning til spørgsmål   526  Kapitel 8Nærhed og seksualitet         527Elskovsbevægelser, rygliggende          527Elskovsbevægelser, maveliggende       528Gensidig massage (to og to)                 529Øvelser i nærhed (par)... 530Øvelser i at kontrollere mandens udløsning (par)      531Seksuelle nærhedsøvelser (par)            532Nøgenøvelser (gruppe 1)..................... 533Nøgenøvelser (gruppe 2)..................... 535  Kapitel 9Gruppeøvelser...... 537Opvarmningsøvelse....... 537Danseøvelse................... 539Danse ryg mod ryg........ 540Danse ryg mod ryg med vandrette arme                    541Danse ryg mod ryg med armene hægtet sammen      542Slangeøvelse.................. 543Pudeøvelse.................... 544Råbeøvelse.................... 545Tromme-råbe øvelse...... 546Øjenøvelse med dyb vejrtrækning       547”Se med hænderne” (to og to)             548Berøring uden sex......... 549Male hinanden............... 550  Kapitel 10Programmer........... 551Danseprogram............... 551Sorgprogram.................. 552Vredeprogram............... 553Seksualitetsprogram...... 554 Blandet program............ 555


 • Sprog:
 • Dansk
 • ISBN:
 • 9788799218462
 • Indbinding:
 • Indbundet
 • Sideantal:
 • 561
 • Udgivet:
 • 6. Oktober 2014

Andre udgaver:

 • 590,00 kr.
 • 1-2 hverdage
 • 441,00 kr.
 • 149,00 kr.
 • 29,00 kr.
Læg i kurv
 • 394,00 kr. i
 • 196,00 kr.
 • 19,00 kr.
Læg i kurv


Giv din bedømmelse

For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.

Andre bøger af Carl-Mar Møller