Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Politik

Her finder du spændende bøger om Politik. Nedenfor er et flot udvalg af over 10.000 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - om magt og ledelse.
  af Søren Christensen Poul Erik Daugaard Jensen
  183,95 kr.

  Magt og ledelse er nødvendige forudsætninger for, at virksomheder, institutioner, grupper mv. kan fungere og udvikle sig. Men magtbegrebet er kompliceret, fordi magt kan antage uendelig mange former og findes overalt, hvor mennesker indgår i relationer til hinanden. Derfor er der brug for modeller, som på systematisk vis kan indfange vigtige sider af de magtfænomener, der er afgørende for en ledelses muligheder for at manøvrere. Med udgangspunkt i en magtteoretisk rejse fra Machiavelli til Foucault og Bourdieu præsenterer Kontrol i det stille en sådan model. Modellen består af seks magtdimensioner, som retter fokus på en række ledelsesmæssige muligheder og dermed på vigtige sammenhænge mellem magt og ledelse. To af magtdimensionerne er nye i forhold til tidligere udgaver af bogen, og eksempler og referencer er ført ajour.

 • af Martin Lidegaard
  139,95 - 213,95 kr.

  Martin Lidegaard har den faste overbevisning, at vi kan beholde vores gode liv og levere både en planet og en velfærd videre, som vi kan være bekendt. Hvis vi vil.I denne bog giver han sine bud på konkrete løsninger og den fornyelse, som tidens store spørgsmål kræver. Område for område. Bundet sammen i en ny kontrakt mellem Danmarks generationer. For aldrig har vi som samfund mødt større trusler; teknologisk, sikkerhedspolitisk og i forhold til vores trivsel, klima og natur. Omvendt har vi aldrig haft større muligheder.Martin Lidegaard skrev for fem år siden "Lad os mødes på Midten" med en opfordring, som både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen senere valgte at følge. Men den langsigtede tænkning og slagkraftige handling leverer hverken Danmarks nuværende regering eller rød og blå blok for den sags skyld.Derfor gør formanden for Radikale Venstres folketingsgruppe det klart, at midten skal være en politisk og nyskabende institution. Det kræver, at de gamle partier ikke bare er i stand til at forny den parlamentariske tradition, men også sig selv. For hvis vi blot forstår midten som et parlamentarisk kompromis, så dør den.Martin Lidegaard (f. 1966) er formand for den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og tidligere klima-, energi- og bygningsminister.Han er født og opvokset på Krogerup Højskole og uddannet cand.comm. fra RUC.Han har før og under sit politiske virke været informationschef i det private erhvervsliv, vicegeneraldirektør i Mellemfolkeligt Samvirke og medstifter og første formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO og Det Politiske Akademi, der arbejder med at tiltrække flere og mere forskellige mennesker til politik.

 • af Jacob Torfing & Eva Sørensen
  438,95 kr.

  Den offentlige sektor er mere dynamisk og innovativ end sit rygte. Alligevel er der god grund til at fokusere på, hvordan offentlig innovation kan fremmes. Denne bog viser, hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde.Bogen er redigeret af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, Roskilde Universitet og Jacob Torfing, professor i politik og institutioner, Roskilde Universitet.IndholdsoversigtForordIntroduktionKapitel 1. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektorDEL 1. Teoretiske vinkler på samarbejdsdrevet innovationKapitel 2. Økonomisk innovationsteori: Fra iværksættere til innovationssystemerAf Bengt-Åke LundvallKapitel 3. Samarbejde og innovation i fysisk planlægningsteori Af Lone Søderkvist KristensenKapitel 4. Teorier om teknologisk innovation: Veje til samarbejdsdrevet innovation Af Birgit JægerKapitel 5. En organisationsteoretisk rejse gennem innovationslandskabetAf Anne Reff og Mette Brehm JohansenKapitel 6. Teorier om offentlig administration og styring: Fra stillestående bureaukrati til samarbejdsdrevet innovationAf Jacob TorfingKapitel 7. Ledelse og styring af samarbejdende innovation: Medledelse med muligheder Af Jørgen Danelund og Tue SanderhageKapitel 8. Læringsteori: Hvordan skabes kreative samarbejdsprocesser? Af Birthe Lund og Julie Borup JensenDEL 2. Aktørerne i samarbejdsdrevet innovationKapitel 10. Frivillige organisationers rolle i samarbejdsdrevne innovationsprocesser inden for den forebyggende sundhedsindsats Af Naja Vucina PedersenKapitel 11. Fagprofessionelles rolle i samarbejdsdrevet innovation Af Karina Sehested og Lykke LeonardsenKapitel 12. Når offentlige ledere skal lede samarbejdsdrevne innovationsprocesser Af Henrik Kolind og Eva SørensenKapitel 13. Kommunalpolitikeren som dagsorden- og iscenesætter af samarbejdsdrevet innovationAf Peter Funder og Eva SørensenKapitel 14. Det gælder om at have styr på tingene uden at styre Af Claus HaveDEL 3. Empiriske studier af samarbejdsdrevet innovationKapitel 15. Drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet projektstyringsinnovation: Et casestudie af Det Kriminalpræventive Råd Af Peter AagaardKapitel 16. Sundhedscentre - som resultat af samarbejdsdrevet innovation Af Susanne Boch WaldorffKapitel 17. De lokale aktionsgrupper som arnested for samarbejdsdrevet innovation i landdistrikterne? Af Maria-Louise Lindgaard GalambaKapitel 18. Organisatorisk innovation i skabelsen af nye metoder til fastholdelse af unge i uddannelse Af Gitte Miller Balslev og Birgit JægerKapitel 19. Offentlige ledere og samarbejdsdrevet innovationAf Troels Schultz Larsen og Marianne HeideKapitel 20. Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovationAf Troels Schulz Larsen og Dorthe Hedensted LundKonklusionKapitel 21. Hvordan studeres og fremmes samarbejdsdrevetinnovation?Af Eva Sørensen og Jacob TorfingForfattere

 • - Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig ...
  af Pernille Skipper
  168,95 - 193,95 kr.

  Hun er blevet kaldt kælling og babe, er blevet overhørt og stalket. Pernille Skipper gør i denne personlige fortælling fra sin tid som toppolitiker op med den usynlige ulighed mellem kønnene, der stadig hersker overalt i samfundet.Pernille Skipper var politiker på topniveau i over et årti. I Rend mig - Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig ... fortæller hun indgående om, hvordan det er at være kvinde i et magtspil og i et øjensynligt ligestillet demokratisk system, som i praksis favoriserer mænd.Med udgangspunkt i sine egne erfa­ringer beskriver hun de magtstruk­turer, som særligt kvinder møder, når de forsøger at få del i magten – om det så er på Christiansborg, i det offentlige eller i det private erhvervsliv. De er oftere end mænd udsat for barrierer som sexisme, nedgørelse, nedsættende sprogbrug og stalking, hvilket afholder mange kvinder fra at gribe magten. Eller for den sags skyld at deltage i den offentlige samtale.Bogen taler ind i en tid, hvor nye generationer af kvinder, der er opvokset med lige rettigheder på papiret, begynder at sige fra over for den ulighed, der stadig eksisterer mellem kønnene.Samtidig vil Pernille Skipper gerne vise mænd, der for manges vedkommende ikke er opmærksomme på de usynlige magtstrukturer, at disse lever i bedste velgående. Rend mig - Jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig ... er således et opråb til alle, der interesserer sig for køn, ligestilling og et sundt demokrati.

 • - Min vej ud af mørket
  af Daniel Rye
  188,95 - 232,95 kr.

  Daniel Rye samler tråden op, hvor bestselleren Ser du månen, Daniel slap, og fortæller en universel historie om at forlige sig med sin fortid og fremtid.I sommeren 2022 tog fotografen Daniel Rye til Washington for at se en af sine torturbødler i øjnene. Turen satte en eksplosion af tanker i gang og blev kulminationen på den indre rejse, han har været på, siden Islamisk Stat frigav ham. På den ene side ville han videre – leve et normalt liv, skabe en familie. På den anden side skulle han se sine traumer i øjnene, forholde sig til efterretningstjenesters spørgsmål og besøge sine medfangers efterladte.I Nærmest fri– min vej ud af mørket tager han læseren med på rejsen, fra han trådte ud i friheden efter 13 måneder som gidsel. Fra dette første skridt begyndte en ny overlevelses­kamp, den universelle kamp for at finde sig til rette imellem den, man er, den andre ser, og den man gerne vil være. Gang på gang har han troet, at han havde lagt fortiden bag sig for så igen at blive revet tilbage. Til sidst konfronterede han sig selv og sin historie.Bogen følger op på bestselleren Ser du månen, Daniel af Puk Damsgård. Men denne gang er det Daniel Ryes egen stemme, som styrer fortællin­gen.

 • - Hvordan vi lærte at tro, at vi ingenting kan
  af Dennis Nørmark
  123,95 - 278,95 kr.

  Dennis Nørmark afdækker i denne bog, hvad ufrihed er.Han mener, at vores liv aldrig har været så regulerede og administrerede som i dag. Vi tror, vi er frie, men vi har reelt ikke meget frihed. De mange regler, der styrer vores gøren og laden, efterlader det moderne menneske med en følelse af utilstrækkelighed og en usikkerhed på egne evner. Hvis vi skal blive frie, livsduelige mennesker, skal vi sættes fri fra den enorme overadministration, som vores samfund og vores arbejdspladser pålægger os. Først da bliver vi frie ansvarlige mennesker, der kan skabe gode fællesskaber.I bogen ser Dennis Nørmark på de argumenter, vi er blevet præsenteret for, som har fået os til at opgive vores frihed. Vi har fået at vide, at det kræver styring, kontrol, hierarkier og afmålt ufrihed at nå op på et højt samfundsmæssigt udviklingsstadie. Vi har fået at vide, at mennesket udvikler sig grusomt og hensynsløst uden styring og administration. Almindelige menneskers viden og erfaring bliver tilsidesat til fordel for storslåede samfundsplaner udtænkt af en overklasse af administratorer og ledere, der selv har draget fordel af at nedvurdere almindelige menneskers evne til at indrette sig, som de vil.Når man ikke tillader frihed, men hele tiden lader flere regler komme til, fralægger mennesker sig deres moralske ansvar og bliver ligeglade. Frihed må ikke blive til individualisme, men skal ansvarliggøre os over for hinanden, så vi kan skabe frie selvregulerende fællesskaber og sætte mennesket fri fra overadministration.Det er ikke friheden, der er dyr, men ufriheden. Ikke bare fordi administrationen af andre menneskers liv beslaglægger milliarder hvert eneste år, men også fordi det vænner vores medborgere, medarbejdere og vores egne børn til tanken om, at de er udygtige og inkompetente.

 • af Erik Laursen, Nikolaj Stegeager, Hanne Kathrine Krogstrup, mfl.
  228,95 kr.

  De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.En væsentlig komponent i samskabelse og New Public Governance er, at offentlig styring i højere grad handler om at hæve serviceniveauet ved at opbygge kompetencer. Det kræver en ny dagsorden i den offentlige forvaltning med fokus på capacity building.Denne bog stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor og præsenterer capacity building som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.Redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso ved Aalborg Universitet.

 • - opfordring til en venlig revolution
  af Uffe Elbæk
  241,95 kr.

  Tvivl, håb og handling er Uffe Elbæks logbog over et halvt års opdagelsesrejse i søgen efter håb. I bogen tager Uffe Elbæk livtag med mange af de udfordringer og konflikter, de fleste af os slås med i disse år. Ikke mindst spørgsmålet om, hvilken verden vi efterlader til vores børn og børnebørn. Er der stadig håb, eller står vi overfor et civilisationssammenbrud? Tvivl, håb og handling er lige dele samfundsanalyse og opfordring til alle progressive kræfter om ikke bare at se og anerkende hinanden, men byde hinanden op til dans. For tiden er ikke til bænkevarmere.

 • af Puk Damsgård
  124,95 - 154,95 kr.

  Den dramatiske historie om den danske fotograf Daniel Rye, der sad som gidsel i 398 dage hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien, fortalt af den prisvindende forfatter Puk Damsgård. Beretningen er et lille stykke danmarkshistorie midt i verdenshistorien. I samarbejde med Daniel Rye, hans familie og andre med nært kendskab til historien fortæller DR’s mellemøstkorrespondent Puk Damsgård her for første gang om den danske fotografs kidnapning. Om de 13 måneder i fangenskab og det nu verdensberømte Islamisk Stat-fængsel i den syriske by Raqqa, hvor 24 vestlige gidsler sad under kontrol af deres fangevogter, briten bedst kendt som Jihadi John. Daniel Rye var det sidste gidsel, der forlod fængslet i live i juni 2014. Herefter begyndte IS at dræbe de tilbageværende vestlige gidsler – Daniels medfanger. En af dem var den amerikanske journalist James Foley, som også var blevet Daniels ven. Den danske fotograf overbragte det sidste rørende brev til James Foleys familie, da han blev løsladt. Puk Damsgård går også helt tæt på islamisk Stat og skildrer gennem interview med et tidligere IS-medlem terrororganisationen, der på kort tid er vokset til at være en regulær hær, som har erobret landområder og større byer, de administrerer som en stat i staten. Hun prøver at finde svar på, hvilken betydning Islamisk Stat har for udviklingen i Syrien og Irak, hvor Danmark deltager i krigen mod IS. Samt ikke mindst hvorfor Daniel Rye og andre gidsler blev forhandlet fri, mens andre aldrig kom hjem. Ser du månen, Daniel giver et sjældent indblik i, hvordan mennesker overlever tortur, skaber venskaber og bevarer håbet under ekstreme forhold – og hvordan familien derhjemme håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem. Om forfatteren: Puk Damsgård (f. 1978) er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har siden 2011 været DR's mellemøstkorrespondent – i dag med base i Kairo. Hun har skrevet bøgerne De Renes Land (2009), Ulvehjerter (2011), bestselleren Hvor solen græder (2014) og senest bestselleren Ser du månen, Daniel (2015), der fortæller den gribende historie om den danske freelancefotograf Daniel Rye, der i 398 dage sad som gidsel hos Islamisk Stat i Syrien. Bogen, der har i månedsvis har ligget i toppen på de danske bestsellerlister, udkommer snart i yderligere ni lande – og Puk Damsgård har for bl.a. Ser du månen, Daniel modtaget dansk journalistiks fornemmeste hæderspris, Cavlingprisen 2015. Puk Damsgård har derudover vundet talrige andre priser for sit arbejde, deriblandt Læsernes Bogpris 2015 og Publicistklubbens Fortællerpris (2015).

 • - Den sande historie om storstikkeren Sven Hazel
  af Martin Q. Magnussen
  248,95 - 268,95 kr.

  I 1953 udkom De fordømtes legion, en krigsknaldroman om skyttegravslivet i et strafferegiment, baseret på forfatterens egne oplevelser som frivillig soldat i tysk tjeneste under Anden Verdenskrig. Gennem de næste ti år blev Sven Hazel et af Danmarks mest berømte forfatternavne. Hans romaner solgte millioner af eksemplarer og udkom på 25 sprog.Men det hele blev afsløret som en løgn.I virkeligheden var Sven Hazel identisk med Børge Willy Redsted Pedersen, en hipomand og storstikker, som efter befrielsen havde siddet fængslet og var straffet for landsforræderi. Forfatterskabet blev udråbt som et fupnummer, og Hazels navn har siden været skandaliseret som dansk litteraturs svar på Baron von Münchhausen.Men nu tager Hazel-affæren endnu en drejning.En arkivkasse dukker op på Rigsarkivet i 2017 efter et tyveri omgærdet af stor mystik. I kassen ligger en adoptionssag, Werner Bests mentalerklæring, straffesagen mod barnemordersken Dagmar Overby – og en 734 sider lang krigsdagbog, skrevet af Børge Willy Redsted Pedersen, samt en omfattende straffesag mod samme mand, inklusive underliggende bilag fra dansk politi og nazityske militærmyndigheder.I denne bog dykker tidligere politimand og forfatter MARTIN Q. MAGNUSSEN som den første ned i arkivkassen. Ud kommer en af de mest utrolige – og uhyggelige – historier, du har læst om Anden Verdenskrig.

 • af Richard Holmes
  48,95 kr.

  In this compelling book, Richard Holmes tells the exhilarating story of the Duke of Wellington, Britain's greatest ever soldier.Seeing Wellington as a remarkable figure, Holmes follows his career from the ruins of his family seat in Ireland to the plains of India where Wellesley first gained his reputation as a brilliant commander, to the horrors of the Peninsular War and Waterloo.Combining his astute historical analysis with semi-biographical examination, Holmes artfully illustrates the rapid evolution in military and political thinking of the time.

 • af Charlotte Larsen
  183,95 kr.

  Ledelse lader sig kun delvist indfange i det fagfaglige sprog – og ikke udtømmende. Dertil er ledelse for komplekst, delikat og både et fagligt og personligt anliggende. Hvis vi vil videre omkring i ledelseslandskaberne, må vi derfor ty til andre udtryksformer. Bogen her er et sådant anderledes udtryk – Det værste og det bedste i mit liv som leder er poesi om ledelse.Ordene leveres af tolv ledere på tværs af det offentlige Velfærdsdanmark. Lederne står kollektivt på mål for udsagnene i det digt, som er en parafrase over Søren Ulrik Thomsens værk Det værste og det bedste (Vindrose 2002).Dette er en ny og anderledes samtale om lederliv og ledertrivsel i det offentlige: En samtale som er mere konkret, end vi er vant til. Og hvor ledertrivsel ikke kun handler om alt det’ der ikke fungerer, men i lige så høj grad, om alt det’ vi skal have mere af.Bogen er til ledere. Den er til chefer, direktører, politikere, forvaltningsfolk, rådgivere og til dem som overvejer at blive ledere. Bogen er også til dem, som har en leder. En særlig mulighed for at lytte med på, hvad der måske foregår inden i den leder, som går rundt på en offentlig arbejdsplads nær dig. Og selvom bogens udgangspunkt er den offentlige arbejdsplads, er bogen en invitation til enhver leder til at reflektere over sine "værste og bedste”.

 • - Reform or Revolution and the Mass Strike
  af Rosa Luxemburg
  168,95 kr.

  A new, authoritative introduction to Rosa Luxemburg's most important works.

 • af Tbc Author
  168,95 - 248,95 kr.

 •  
  343,95 kr.

  The Oxford Handbooks of Political Science are the essential guide to the state of political science today. With engaging contributions from major international scholars The Oxford Handbook of Political Methodology provides the key point of reference for anyone working throughout the discipline.

 • - A Story of Bankers, Politicians, and the Most Audacious Power Grab in American History
  af Matt Taibbi
  146,95 kr.

  A brilliantly illuminating and darkly comic tale of the ongoing financial and political crisis in America. The financial crisis that exploded in 2008 isn't past but prologue. The grifter class-made up of the largest players in the financial industry and the politicians who do their bidding-has been growing in power, and the crisis was only one terrifying manifestation of how they've hijacked America's political and economic life.Matt Taibbi has combined deep sources, trailblazing reportage, and provocative analysis to create the most lucid, emotionally galvanizing account yet written of this ongoing American crisis. He offers fresh reporting on the backroom deals of the bailout; tells the story of Goldman Sachs, the "vampire squid wrapped around the face of humanity"; and uncovers the hidden commodities bubble that transferred billions of dollars to Wall Street while creating food shortages around the world.This is essential reading for anyone who wants to understand the labyrinthine inner workings of this country, and the profound consequences for us all.

 • - Tariq Ali and Oliver Stone in Conversation
  af Tariq Ali & Oliver Stone
  166,95 kr.

  In a wide-ranging conversation, filmmaker Oliver Stone and writer Tariq Ali discuss world history from the seventh century to today.

 • - Hvordan man skaber en selvbevidst og stolt økologisk klasse
  af Bruno Latour & Nikolaj Schultz
  143,95 kr.

  Under hvilke betingelser kan økologien, frem for blot at udgøre en række bevægelser blandt andre, organisere det politiske omkring sig? Kan den gøre sig forhåbninger om at definere den politiske horisont på samme måde, som det tidligere blev gjort af liberalismen, dernæst socialismerne, neoliberalismen og endelig, for nylig, de illiberale eller neofascistiske partier, hvis indflydelse stadig synes at vokse? Kan økologien lære af socialhistorien, hvordan nye politiske bevægelser opstår, og hvordan kampen om ideerne kan vindes, længe inden fremskridt kan manifesteres i partier og valghandlinger?I denne korte tekst, bestående af 76 diskussionspunkter, argumenterer den verdenskendte franske tænker, Bruno Latour, og den danske sociolog, Nikolaj Schultz for, at hvis den økologiske bevægelse skal opnå ideologisk sammenhæng og autonomi, skal den tilbyde en politisk fortælling, der anerkender, favner og effektivt repræsenterer sit projekt i forhold til sociale konflikter. Politisk økologi må dermed acceptere, at den også medfører splittelse. Den skal give en overbevisende kortlægning over de konflikter, den genererer, og på baggrund heraf skal den definere en fælles horisont for kollektiv handling. For at repræsentere og beskrive disse konflikter foreslår Latour og Schultz at den gamle forestilling om 'klasse' og 'klassekamp' genbruges, omend tilført en ny betydning i tråd med de økologiske bekymringer i vores nye klimaregime.Ved at fremhæve fordelene ved en ny økologisk klasse samlet af dens kollektive interesser i at bekæmpe produktionens logik og dermed sikre vores planets betingelser for beboelighed, spørger de: hvordan kan en stolt og bevidst økologisk klasse opstå og effektivt handle med henblik på at forme vores kollektive fremtid?Bogen har vakt stor debat i Frankrig og forfatterne har skabt forsider på de franske aviser bl.a. Le Monde og Libération og lå top 10 på alle bestsellerlister, da den udkom i Frankrig i begyndelsen af 2022. Nu udkommer bogen endeligt på dansk. Anmeldere skrev begejstret ved bogens udgivelse i Frankrig:"Visionær økologi (...) Bruno Latour og Nikolaj Schultz giver økologien en politisk horisont i en bog, der er både syntetisk og inspirerende (...)"  La Croix"(...) En skarpsindig, foruroligende tekst"  Télérama "(...) "Notat om en ny økologisk klasse" (...) kunne inspirere en hel generation (...)" - La Vie"(...) et stimulerende essay, der er lige så kortfattet som klarsynet, til at gentænke den moderne økologi. (...)" - Blast"(...) interessant, og fortjener at blive diskuteret bredt (...)" - L'anticapitaliste"(....)..Økologer i alle lande, mobiliser jer" (...) - Nonfiction"(...) et stimulerende nyt værk (...) af opkvikkende og udfordrende 'kampprosa', der er designet til at opruste ånder af god vilje og lade nye affekter opstå (...)" - L'AND"(...) Bedre end Marx (...)" - L'AntiÉditiorial - (...) En bog, der skal cirkuleres og læses hurtigst muligt (...)".COMBAT

 • - Five Essays on September 11 and Related Dates
  af Slavoj Zizek
  188,95 kr.

  Liberals and conservatives proclaim the end of the American holiday from history. Now the easy games are over; one should take sides. iek argues this is precisely the temptation to be resisted. In such moments of apparently clear choices, the real alternatives are most hidden. Welcome to the Desert of the Real steps back, complicating the choices imposed on us. It proposes that global capitalism is fundamentalist and that America was complicit in the rise of Muslim fundamentalism. It points to our dreaming about the catastrophe in numerous disaster movies before it happened, and explores the irony that the tragedy has been used to legitimize torture. Last but not least it analyzes the fiasco of the predominant leftist response to the events.

 • af Alex Vanopslagh
  178,95 - 193,95 kr.

  Den værste fattigdom i Danmark er den åndelige. Og ansvarsfralæggelsen vores største folkesygdom.De seneste fire år har Alex Vanopslagh sat en ny kurs i liberal politik, som ikke handler om topskat og billige biler. Med udgangspunkt i sit eget liv før og i politik indkredser han i VEJEN TIL ANSVAR sit idégrundlag, der bygger på både Grundtvigs frihedsbegreb og barndommens avisruter i Struer.Veloplagt udfordrer han dine faste forestillinger, og du bliver provokeret af denne bog, hvis du føler sig som et offer. Til gengæld kan du få et politisk ståsted, der ikke spiller på frygt og krisestemning, men taler til din tro på, at du selv har muligheden for at påvirke dit liv og vores verden til det bedre.I sin bog fortæller Alex Vanopslagh også om sin bratte ankomst til de politiske indercirkler. I en alder af blot 27 år blev han leder af et parti i krise efter et katastrofalt valgresultat. Han fortæller i denne bog om en vestjysk politikerspire, der overnight blev landskendt, og hvordan han arbejdede solen sort for at genrejse partiet, som var det livet, det gjaldt. Han fortæller åbenhjertigt om stress, lederskab og magtesløshed, og hvordan tre tumultariske år som partileder og folketingsmedlem har udviklet hans syn på ansvar, frihed, omsorg og pligt og åbnet hans øjne for kompleksiteten i det moderne liv.

 • - Resisting the Attention Economy
  af Jenny Odell
  48,95 - 265,95 kr.

  "e;A complex, smart and ambitious book that at first reads like a self-help manual, then blossoms into a wide-ranging political manifesto."e;Jonah Engel Bromwich, The New York Times Book ReviewNAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY: Time*; The New Yorker *;NPR*;GQ*;Elle*;Vulture*;Fortune*; Boing Boing*;The Irish Times*;The New York Public Library*; The Brooklyn Public LibraryPorchlight's Personal Development & Human Behavior Book of the YearNothing is harder to do these days than nothing. But in a world where our value is determined by our 24/7 data productivity . . . doing nothing may be our most important form of resistance. So argues artist and critic Jenny Odell in this field guide to doing nothing (at least as capitalism defines it). Odell sees our attention as the most preciousand overdrawnresource we have. Once we can start paying a new kind of attention, she writes, we can undertake bolder forms of political action, reimagine humankind's role in the environment, and arrive at more meaningful understandings of happiness and progress. Far from the simple anti-technology screed, or the back-to-nature meditation we read so often, How to do Nothing is an action plan for thinking outside of capitalist narratives of efficiency and techno-determinism. Provocative, timely, and utterly persuasive, this book is a four-course meal in the age of Soylent.

 • - En realistisk utopi der kan løse krisen
  af Ruud Koopmans
  238,95 kr.

  Det europæiske asylsystem er brudt sammen. Både på det moralske og det praktiske plan. Det er hovedpointen i Ruud Koopmans nye bog, hvor han gennemanalyserer konsekvenserne af og manglerne ved EU's asylpolitik. I praksis er alle, der formår at komme ind i EU, sikre på at kunne forblive der – uanset om de har et reelt behov for beskyttelse eller ej. For selv hvis asylansøgningen afvises, sker det næsten aldrig, at de pågældende sendes tilbage. Modsat hjælper EU meget få af dem, der har et reelt behov for asyl, men som ikke er i stand til at rejse til EU's grænse. Det er udtryk for et moralsk sammenbrud, for selvfølgelig har vi en forpligtelse til at hjælpe mennesker i nød, fastslår bogens forfatter, der er en af Europas førende migrationsforskere. Men hvordan? I bogen analyserer Ruud Koopmans alle manglerne ved det europæiske asylsystem. Han beskriver de menneskelige omkostninger og viser, på baggrund af tilgængelige data, f.eks. at risikoen for at dø på ruterne over Middelhavet er lige så stor som risikoen for at dø i klodens mest blodige borgerkrige. Han forklarer, hvordan flygtningestrømmene ikke altid er tilfældige, men ofte kynisk styres og udnyttes af autokrater og diktatorer i et storpolitisk spil. Og han beskriver, hvordan mange af de flygtninge, der når frem til EU’s grænser, forinden har boet i sikkerhed i et andet land. Det gælder f.eks. faderen til den 3-årige dreng, der blev et symbol på flygtningekrisen, da et foto af hans lig, der var skyllet op på en strand, gik verden rundt. Endelig opstiller Koopmans en ’realistisk utopi’ for, hvordan systemet kan repareres, så vi hjælper mennesker i nød, men samtidig sender dem tilbage, der ikke har et reelt behov for beskyttelse. "Hvis man ønsker at læse en populært skrevet, men samtidig videnskabeligt baseret analyse af det dysfunktionelle europæiske asylsystem, er dette bogen.”Frankfurter Allgemeine Zeitung ”Bogen er udgivet på det helt rigtige tidspunkt, og den kan læses med stort udbytte.” NZZ am Sonntag

 • af Daron Acemoglu & Simon Johnson
  168,95 - 248,95 kr.

 • af James Hawes
  103,95 kr.

 • - A Memoir
  af Patricia Lockwood
  128,95 kr.

  NEW STATESMAN AND OBSERVER BOOKS OF THE YEAR 2017'Destined to be a classic . . . this year's must-read memoir' Mary Karr, author of The Liars' Club'Irrepressible . . . joyous, funny and filthy . . . Lockwood blows the roof off every paragraph' Joe Dunthorne, author of SubmarineThe childhood of Patricia Lockwood, the poet dubbed' The Smutty-Metaphor Queen of Lawrence, Kansas' by The New York Times, was unusual in many respects. There was the location: an impoverished, nuclear waste-riddled area of the American Midwest. There was her mother, a woman who speaks almost entirely in strange riddles and warnings of impending danger. Above all, there was her gun-toting, guitar-riffing, frequently semi-naked father, who underwent a religious conversion on a submarine and found a loophole which saw him approved for the Catholic priesthood by the future Pope Benedict XVI, despite already having a wife and children.When an unexpected crisis forces Lockwood and her husband to move back into her parents' rectory, she must learn to live again with the family's simmering madness, and to reckon with the dark side of her religious upbringing. Pivoting from the raunchy to the sublime, from the comic to the serious, Priestdaddy is an unforgettable story of how we balance tradition against hard-won identity - and of how, having journeyed in the underworld, we can emerge with our levity and our sense of justice intact.'Beautiful, funny and poignant. I wish I'd written this book' Jenny Lawson, author of Furiously Happy'A revelatory debut . . . Lockwood's prose is nothing short of ecstatic . . . her portrait of her epically eccentric family is funny, warm, and stuffed to bursting with emotional insight' Joss Whedon'Praise God, this is why books were invented' Emily Berry, author of Dear Boy and Stranger, Baby

 • - Angrebet på Kongressen var ikke afslutningen. Det var begyndelsen.
  af Steffen Kretz
  238,95 kr.

  STORM PÅ VEJ er en dybdegående og personlig beretning fra DR’s mangeårige USA-korrespondent Steffen Kretz om en stormagt, der er slået ud af kurs og ligner en nation i opløsning. Engang var USA et land med en befolkning, der stod sammen om en fælles optimisme. I dag deler amerikanerne en kynisme rettet mod et politisk system, som i vidt omfang styres af milliardærer. Hvordan er USA havnet her? Steffen Kretz har rejst i alle dele af landet og tilbage i historien for at finde svaret på det største politiske spørgsmål i vores tid, for USA’s skæbne er også vores. Undervejs har han mødt høj og lav – fra tidligere præsident Barack Obama, som advarer om, at demokratiet er i fare, til familien Reffitt i Texas, der om nogen er symbol på det sammenbrud, verden er vidne til. I mange år var familien Reffitt en all american-kernefamilie med klassiske værdier og stærkt sammenhold. Men så blev faren politisk ekstremist og deltog i stormen på Kongressen. Sønnen meldte ham til FBI, og nu er familien lige så splittet som resten af USA. Det kom som et chok for familien, at ekstremisme og væbnet oprør mod regeringen voksede ud af deres parcelhus i et søvnigt kvarter i forstæderne. På samme måde har demokratiet i USA vist sig overraskende skrøbeligt og balancerer i disse år på en knivsæg.Steffen Kretz er særligt kendt for sit lange virke for Danmarks Radio, hvor han bl.a. har været vært for de store debatter op til folketingsvalg og mangeårig vært og redaktør på programmet Søndagsmagasinet. Han har været DR’s korrespondent i Mellemøsten og siden 2017 korrespondent i Washington. Steffen Kretz har tidligere udgivet bogen Brændpunkter – reporter på kanten af verden.

 • - Learning to Fight in a World on Fire
  af Andreas Malm
  138,95 kr.

  Property will cost us the earth.

 • - Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn. Og hvorfor det kan redde os
  af Christian Bennike
  123,95 - 198,95 kr.

  Christian Bennike – født i 1986 – er barn af en optimistisk og tryg tid med en naiv tro på fremskridtet og på fornuftens uovervindelige kraft.I bogen bevidner han det skift, som har fundet sted i Vesten og i Danmark: fra optimismen fra midten af 1990’erne over forceret exces i 00’erne og eskalerende utryghed og politisk opbrud i 10’erne til nu 20’ernes radikale fortløbende kriser: klima-, finans- og energikrise, Brexit og Trump, pandemi og krig i Europa.Kriserne har ændret vores blik på politik, etik og økonomi – og på os selv. Vi mærker nederlaget for det system af ideer, som har formet verden i den første halvdel af forfatterens liv: frihandel, fri bevægelighed, åbenhed og autonomi, globalisering og tro på fremtiden. Vi troede på ”Wandel durch Handel”, på nedrustning og på, at klassekampen var slut. Vi mente, at resten af verden snart ville blive som os. I stedet har vi skabt et kontinent, som ikke kan forsvare sig selv, ikke kan forsyne sig selv, og hvor en stor del af borgerne er ulykkelige.Vi rejser med Christian Bennike rundt i Europa: til valgmøde hos Marine Le Pen, til debatter med tidens store tænkere, hjem til barndommens Fyn – og ind i film og musik, der afspejler forfatterens tid. Det hele er samlet i en jeg-fortalt beretning, som også er en fortællingen om en generation.

 • - På vej mod en ny samfundsmodel
  af Jon Kvist & Jesper Brask Fischer
  123,95 - 243,95 kr.

  Antallet af private velfærdsløsninger vokser. De seneste 20 år har markant flere danskere valgt privat lønsikring, privatskole til børnene eller en privat sundhedsforsikring til hele familien.Frihed, lighed og privat velfærd stiller skarpt på den private velfærd: Hvor hurtigt vokser de private løsninger? Hvor og hvordan møder danskerne dem i hverdagen, og hvor meget fylder de faktisk? Kommer de rige og raske til at køre på første klasse, mens de fattige og svage efterlades på perronen? Eller kan de nye private tilbud sikre, at flere får bedre og mere velfærd?Bogen fortæller den samlede historie om privat velfærd. Med udgangspunkt i helt nye tal, konkrete eksempler og brugbare modeller diskuterer forfatterne drivkræfterne for privat velfærd på de områder, som står højest på danskernes velfærdsdagsorden: sundhed, arbejdsmarked, pensionistliv og uddannelsesområdet. Dermed er bogen et væsentligt bidrag til debatten om fremtidens velfærd.

 • af Lars Hovbakke Sørensen
  119,95 - 309,95 kr.

  En fortælling om Europas historie fra ca. 400 f.Kr. til i dag – historiker Lars Hovbakke Sørensen tegner de lange linjer og perspektiver i det, der har præget og formet Europas historie og udvikling. Med vægt på den politiske historie sættes Europas historie ind i et større globalt perspektiv, der kaster lys over, hvordan udviklingen i de øvrige dele af verden har påvirket Europa - og ikke kun omvendt. Ligesom bogen beskriver, hvordan de europæiske folks identitet og nationalitetsfølelse har udviklet sig i med- og modspil med hinanden og med resten af verden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.