Krigere uden våben af Morten Nielsen E-bog, ePub

Krigere uden våben

af
(Udvid)

Morten Nielsen (1922-44) var født i Aalborg som søn af overlærerne EjnarNielsen og Gerda Lebrecht og døbt Karl Bent Lebrecht Nielsen. Morten blev hankaldt fra barnsben, og som voksen fik han det også skrevet på sin navneattest.Han blev student fra Aalborg Katedralskole i 1940 og drog umiddelbart efter tilKøbenhavn for at studere almindelig og sammenlignende litteraturhistorie veduniversitetet. Litterære ambitioner havde han ganske tidligt, og han arbejdedeflittigt og målrettet på at indfri dem. I 1937 debuterede han som digter i Gymnasiastbladet,og i løbet af gymnasieårene fik han flere digte trykt i Vild Hvede,tidens førende lyriktidsskrift. Han leverede digte til Politikens og Social-Demokratenstillæg og journalistiske artikler og teateranmeldelser til AalborgStiftstidende. I 1942 gik han aktivt ind i modstandskampen, først sommedarbejder ved det illegale blad Frihedsstøtten, senere som kurér fortransportgruppen Speditøren, der blandt andet smuglede flygtninge til Sverige.Den udslagsgivende anfægtelse var for ham, ligesom for mange andre studerende,Danmarks underskrivelse af Antikominternpagten den 25. november 1941. Medpagten bandt Danmark sig til et løfte om at bekæmpe Kommunistisk Internationaleog til en aftale om en senere fordeling af de kommunistisk ledede lande imellempagtlandene. Med i pagten var ikke blot Tyskland, Italien og Japan, men også enrække andre fascistisk ledede lande (Ungarn, Spanien, Rumænien og Slovakiet),til hvis selskab Danmark nu havde sluttet sig.Portrætfoto af Morten Nielsen med fast blik og tidstypiskfrisure. Som person og som digter blev han et samlingspunkt og et forbilledefor mange danske digtere, både mens han var i live og efter sin d Læs mereAf omfang er forfatterskabet begrænset. Debutsamlingen Krigere udenVaaben udkom i efteråret 1943, stort set samtidig med at også Ole Sarvigdebuterede. I 1945 udgav Paul la Cour et bind af hans Efterladte Digte,som senere er blevet slået sammen med debutsamlingen og suppleret medyderligere 12 digte. I 1962 udkom brevsamlingen Breve til en ven, og i1966 den lidt større Breve fra Morten Nielsen. Til sin ven Morten rugeudtrykte Morten Nielsen betænkelighed ved debutsamlingens titel: „Det er enfarlig Titel ved jeg nok – demilitariserede Landsoldater og den Slags – men dendækker noget saa væsentligt i Bogen, at jeg løber Risikoen for at blivemistænkt for Konjunkturforf atteri“. Så bogstaveligt skulle titlen altså ikkeforstås; den er metaforisk, som det også fremgår af samlingens indledningsdigt,„Riget af Tusind Aar“, hvori udtrykket er indeholdt. Digtet skildrer vanviddetsudbrud hos en jævnaldrende, der bringer bud fra Jesus om, at tusindårsrigetstår for døren. På dette tidspunkt, hvor ikke så få opfattede Det Tredje Rigesom det frembrydende tusindårsrige, var tanken ikke ualmindelig eller udprægetpsykotisk. Forløbet bliver skildret af en udenforstående, som i tredje strofestår frem og præsenterer sig som del af et kollektiv:Vi andre blev hadske og blege– Mænd paa atten Aar,Krigere uden VaabenOg saarede uden Saar.Strofen fastslår, at den sindssyge og de ikke-sindssyge betragtere reagererpå samme vilkår, men gør det forskelligt: Den ene bliver psykotisk, mens deandre fatter et passivt og udtryksløst had. Psykosen er altså eksogen; den erforårsaget af forhold, som også de andre lever under, og over for hvilke de ersom „krigere uden våben“ – forsvarsløse og sårbare. Om dette fælles vilkårkredser mange af Morten Nielsens digte, der er rige på vi-passager somden ovenstående. Digtene taler dermed på vegne af et fællesskab, som det liggerlige for at forstå som forfatterens generation.Som citatet viser, er Morten Nielsens digtning ikke nybrydende i formelhenseende: „jeg mangler Interesse for Sproget, som Konstruktion, detinteresserer mig kun som Middel“, skrev han i et brev til forældrene i 1940.Der handlede det om litteraturens forrang frem for filologien i hans studierved universitetet, men udsagnet kan også gælde for hans digte, hvori sproget sågodt som udelukkende virker som middel og ikke som materiale. Formen ergennemført – især i digtenes rytmiske forløb, hvor afvigelser i mønstret oftegriber ind og betoner betydningen – men den er ikke eksperimenterende.Alligevel er digtenes lyriske alvor forblevet gribende op gennemefterkrigstiden, hvor den æstetiske interesse ellers gentagne gange har rettetsig mod sproget som konstruktion og ikke som middel. Ikke mindst hans mestfortættede lyriske udtryk, som det ultrakorte digt „Foraarets Horisont“, harfortsat vundet nye beundrere:Verden er vaad og lys –Himlen er tung af Væde . . .Hjertet er tungt af Lykke,Lykkeligt nær ved at græde.„Snart brister alt“, lyder den berømte afslutning på Ivan Malinovskis seneredigt „Myggesang“, der står i Galgenfrist (1958), men i Morten Nielsensfire linjer fastholdes tilstanden på bristepunktet, før regnen og grådenvælder. Digtet er i sig selv komprimeret, ligesom hjertet og himlen er det medderes tyngde af væde og lykke. (Dansk Litteraturs Historie)


  • Sprog:
  • Dansk
  • ISBN:
  • 9788740488814
  • Udgivet:
  • 14. november 2014

Andre udgaver:

  • Straks på e-mail
  • 56,95 kr.
Læg i kurv
  • 24,95 kr. i
Læg i kurv


Giv din bedømmelse

For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.

Andre bøger af Morten Nielsen