Lovsamlingen 2014 af Jens Møller red. Bog, Hæftet

Lovsamlingen 2014

af
(Udvid)

  Lovsamlingen indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på den juridiske bacheloruddannelse.    Love, der træder i kraft den 1. januar 2015 eller senere, er medtaget som noter under de paragraffer, hvori ændringen finder sted. Lov om erhvervsdrivende fonde er medtaget både som den nugældende lov og den nye lov fra 2014, der skal ikraftsættes administrativt. Retsplejeloven og straffeloven udkommer særskilt, og ikrafttrædelsesbestemmelser er ikke medtaget i fuldt omfang.Indholdsoversigt Adoptionslov Aftalelov Almindelige betingelser (AB92) Arbejdsretslov  Arbejdsskadesikringslov Arkivlov Arvelov Betalingstjenestelov Boligreguleringslov  Borgerservicecenterlov Borteblevnelov Børnelov I Børnelov II Checklov Danske Lov  Deponeringslov Diplomatkonvention EF-lovvalgskonvention Ejerlejlighedslov  EkspropriationslovEkspropriationsproceslov Erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde 2014 Erhvervsdrivende virksomheder Erhvervslejelov Erstatningsansvarslov  Erstatningsansvarsbkg. Etnisk ligebehandlingslov, den almindeligeEuforiserende stoffer, lov om EuropaparlamentsvalglovFerielov FN-pagten Folketingets Forretningsorden  Folketingsvalglov Fondslov Forbrugeraftalelov Forbrugerbeskyttelseslov  Foreningsfrihedslov Forsikringsaftalelov Forvaltningslov Forældelseslov  Forældreansvarslov Fragtaftalelov Fuldbyrdelse af straf Funktionærlov Færdselslov  Færdselsbetalingsreguleringsbkg. Færdselserstatningsbkg. Grundlov Gældsbrevslov  Handelsagentlov Havretskonventionen (uddrag) Hjemmestyrelov for Færøerne  Inddrivelseslov Indfødsretslov International købelov, CISG Kommissionslov Kommunal samarbejdslovKommunestyrelseslov Kommunevalglov Konkurrencelov Konkurslov  Kontinentalsokkellov Kreditaftalelov Købelov Lejelov Ligebehandlingslov  Ligebehandlingsnævnslov Ligelønslov Ligestillingslov Lovtidendelov Løngarantilov  Løsørekøbslov Markedsføringslov Menneskerettighedslov Miljøaktindsigtslov  Ministeransvarlighedslov Mortifikationslov Offentlighedslov Ombudsmandslov  Ophavsretslov Personoplysningslov Politilov ProduktansvarslovRegional statsforvaltningslov Regionslov Rentelov Retssikkerhedslov (uddrag) Rigsretslov  Rigsrevisionslov Selskabslov Selvstyrelov for Grønland Skifte af dødsbo Statsrevisorlov  StatstidendelovSundhedsklage- og erstatningslov Tilbudshentningslov Tiltrædelseslov I  Tiltrædelseslov II Tiltrædelseslov III Tiltrædelseslov IV Tiltrædelseslov V Tiltrædelseslov VITiltrædelseslov VII Tinglysningslov Tjenestemandslov Traktatretskonventionen (uddrag) Tronfølgelov Udstykningslov Undersøgelseskommissionslov Veksellov  Voldgiftslov Voldsofferlov Voldsofferbkg. Værdipapirhandelslov Værgemålslov  Ægtefælleskiftelov Ægteskabslov I Ægteskabslov II


 • Sprog:
 • Dansk
 • ISBN:
 • 9788757432145
 • Indbinding:
 • Hæftet
 • Sideantal:
 • 1070
 • Udgivet:
 • 4. August 2014

Andre udgaver:

 • Kan ikke skaffes


Giv din bedømmelse

For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.

Andre bøger af Jens Møller red.